ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

4.3. Soorten publicaties

De identificatie en classificatie van documenten is op internationaal niveau in verschillende overeenkomsten en normen geregeld, met name in:

ISO 690:2021: bibliografische referenties
https://www.iso.org/standard/72642.html
ISO 5127:2017: informatie en documentatie, terminologie
https://www.iso.org/standard/59743.html
ISO 2108:2017: international standard book number (ISBN)
https://www.iso.org/standard/65483.html
https://www.isbn-international.org
ISO 3297:2020: international standard serial number (ISSN)
https://www.iso.org/standard/73846.html
international standard bibliographic description (ISBD), International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdfPDF
De ISO-normen zijn verkrijgbaar bij de ISO-leden
(https://www.iso.org/members.html).

Volgens deze normen en overeenkomsten kunnen publicaties in twee hoofdcategorieën worden ingedeeld: monografieën en doorlopende bronnen.

4.3.1. Monografieën

Volgens ISO-norm 2108:2017 (ISBN) is een monografie een niet-periodieke publicatie die volledig in één deel verschijnt of in een beperkt aantal afzonderlijke delen, al dan niet gelijktijdig, en die in alle mogelijke verschijningsvormen (gebonden of ingenaaid boek, audioboek op cassette, cd, dvd, boek in braille, internetsite, elektronisch boek enz.) voor het publiek beschikbaar is.

Een meerdelige monografie bestaat uit een bepaald aantal losse afzonderlijke delen, met uitzondering van in afleveringen uitgegeven publicaties. Een monografie wordt als eenheid ontworpen of uitgegeven. De afzonderlijke delen kunnen elk een eigen titel en verantwoordelijkheidsvermelding hebben.

Een monografie heeft een eigen internationaal standaard boeknummer (ISBN) (zie punt 4.4.1).

4.3.2. Doorlopende bronnen

Volgens ISO-norm 3297:2020 (ISSN) is een doorlopende bron een publicatie die in alle mogelijke verschijningsvormen voor het publiek beschikbaar is, waarvan de opeenvolgende of integrerende afleveringen in het algemeen een nummering en/of chronologische aanduiding hebben en die voor onbepaalde tijd wordt uitgegeven. Doorlopende bronnen omvatten:

seriële publicaties: bronnen die voor onbepaalde tijd en over het algemeen genummerd in opeenvolgende afleveringen of afzonderlijke delen worden uitgegeven (kranten, tijdschriften, periodieken, in gedrukte of elektronische vorm, jaarlijkse publicaties (verslagen, jaarboeken, registers enz.), kronieken en collecties van monografieën);
lopende integrerende bronnen: bronnen die voortdurend in hun geheel worden bijgewerkt (databanken, voortdurend bijgewerkte losbladige publicaties of websites, zoals deze schrijfwijzer in de internetversie).
NB:
Een collectie is een geheel van afzonderlijke publicaties die elk een eigen titel hebben, maar met elkaar verbonden zijn door een gezamenlijke titel voor de gehele collectie. Deze gezamenlijke titel is de eigenlijke titel van de collectie. Elke afzonderlijke publicatie kan al dan niet zijn genummerd. Zowel monografieën als seriële publicaties kunnen deel uitmaken van een collectie.

Elke doorlopende bron heeft een eigen internationaal standaardnummer voor seriële publicaties (ISSN) (zie punt 4.4.2)

4.3.3. Combinaties van seriële publicaties en monografieën

Bepaalde seriële publicaties (jaarboeken en monografische collecties) worden bovendien bijvoorbeeld om verkooptechnische redenen als monografieën beschouwd. Deze moeten per stuk of als abonnement verkrijgbaar zijn.

Dergelijke publicaties worden op de eerste plaats als seriële publicaties beschouwd en krijgen een ISSN. Vervolgens krijgen zij als monografie een ISBN.

Laatste bijwerking: 5.2.2022
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina