ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

4.1.2. Projectbeheer bij het Publicatiebureau

Projectbeheerders

De projectbeheerders zorgen voor de typografische voorbereiding van de kopij. Typografische aanduidingen, letterkeuze, opmaak en tijdschema moeten overeenstemmen met de gegevens uit het raamcontract, de aanbesteding en de bestelbon.

Zij controleren de internationale identificatienummers (ISBN, ISSN, DOI (zie punt 4.4)) en het eigen catalogusnummer van het Publicatiebureau.

Er moet speciale aandacht gaan naar de omslag, de titel komt op de rugkant, zo de omvang van de publicatie het toelaat.

Na controle van met name het voorwerk (titel, copyright, inhoudsopgave enz.) wordt het akkoord voor afdrukken gegeven. Dit gebeurt uitsluitend schriftelijk onder vermelding van de volgende punten:

titel van de publicatie,
taal of talen waarin deze verschijnt,
oplage,
belangrijkste kenmerken,
leveringstermijn(en), met vermelding van gedeeltelijke of voorafgaande leveringen,
leveringsadres(sen), met eventuele uitsplitsing per adres.

Grafisch ontwerpers

Het Bureau voor grafische vormgeving maakt ontwerpen en maquettes voor affiches, folders, omslagen en modelpagina’s, die vóór het eigenlijke zetten aan de auteurs kunnen worden voorgelegd.

De grafisch ontwerpers kunnen ook helpen bij de ontwikkeling van een visuele identiteit (logo's, grafische concepten enz.) en bij het grafisch ontwerp van een website (visuele presentatie, banners enz.).

Laatste bijwerking: 9.2.2018
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina