ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

4.1. Auteurs, opdrachtgevers, Publicatiebureau en drukkerijen

4.1.1. Auteurs en het Publicatiebureau

De instellingen, organen en instanties van de Europese Unie kunnen voor elke publicatie die zij willen uitbrengen een beroep doen op het Publicatiebureau. Het Publicatiebureau stelt de auteurs onder meer de volgende diensten ter beschikking:

voorbereiding van gedrukte publicaties en multimediapublicaties (cd-roms, dvd’s, internetsites, elektronische boeken) en contracten met externe dienstverleners,
grafisch ontwerp,
correctiediensten,
POD (afdrukken op afroep (printing on demand)),
verstrekking van identificatienummers (ISBN, ISSN, DOI, catalogusnummers — zie punt 4.4).
NB:
Aan publicaties die het Publicatiebureau zelf verzorgt, worden automatisch identificatienummers toegekend.

Procedure in het kort

Een auteursdienst moet eerst een verzoek om prestaties indienen bij de opdrachtgevende dienst van zijn instelling, orgaan of instantie. Vervolgens wordt een publicatieverzoek opgesteld en naar het Publicatiebureau gestuurd. Op basis van de kostenraming of de prijsopgave stelt het Publicatiebureau de bestelbonnen op en stuurt deze ter ondertekening naar de opdrachtgevende dienst.

Na ontvangst van de definitieve kopij en de ondertekende bestelbon gaat het Publicatiebureau over tot de typografische voorbereiding en de lezing van het document. Aan het einde van de productiefase wordt na controle van het aantal exemplaren, de identificatienummers (ISBN, ISSN, DOI, catalogusnummer), de eventuele verkoopprijs en de leveringsvoorwaarden het akkoord voor afdrukken gegeven.

Na de levering gaat het Publicatiebureau over tot acceptatie van de kwaliteit van de publicatie en controleert het of de geleverde publicatie met de factuur overeenkomt.

Voor periodieke publicaties is het beter wijzigingen in de titel of de presentatie tijdens het lopende jaar te vermijden, aangezien dergelijke wijzigingen complicaties en vertraging voor de reeks en voor de catalogisering, problemen voor de verkoop en verwarring bij de lezers tot gevolg hebben.

Voor auteurs

Wilt u een publicatie uitgeven, een affiche maken, een doelgroep bereiken?
U vindt de antwoorden op al uw technische en administratieve vragen op:

PubliCare (https://webgate.ec.europa.eu/multisite/publicare/)
(Interne link voor het personeel van de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie)
Laatste bijwerking: 20.8.2018
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina