ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

3. Redactionele handleiding

In het Publicatieblad bekendgemaakte handelingen moeten aan strikte opstellingregels voldoen.

De teksten die voor bekendmaking in het Publicatieblad bedoeld zijn, moeten in alle officiële talen van de Europese Unie beschikbaar zijn.

De verschillende taalversies van de teksten die in het Publicatieblad worden bekendgemaakt, worden synoptisch opgemaakt, d.w.z. dat dezelfde tekst in alle talen op dezelfde bladzijde van hetzelfde PB moet staan.

Behalve aan de hieronder omschreven regels, moeten de in het Publicatieblad bekendgemaakte handelingen ook aan regels voldoen die in het derde en vierde deel en in de bijlagen worden toegelicht, met name wat betreft het gebruik van kleine of hoofdletters (ook voor comités, commissies enz.), afkortingen, adressen enz.

Laatste bijwerking: 10.5.2022
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina