ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Bericht aan de lezer

Het verspreiden van informatie in alle talen is voor de Europese Unie zeer belangrijk en absoluut noodzakelijk.

De omvang en ingewikkeldheid van deze taak worden vaak onderschat; gezien de almaar groeiende hoeveelheid en het meertalige karakter van alle te verspreiden documentatie moeten wij de technieken die wij gebruiken, voortdurend verbeteren en continu rationaliseren om deze taak elke dag weer te volbrengen.

De Interinstitutionele schrijfwijzer past in dit kader. De schrijfwijzer, het vervolg van een proces dat in 1993 met het Vademecum voor de uitgever is gestart, is het product van een lange reeks onderhandelingen waaraan alle instellingen van de Europese Unie actief deelnemen. Conventies voor zoveel talen opstellen, leek een onmogelijke opgave. Maar het resultaat van deze werkzaamheden is wel degelijk een succes: er zijn nu 24 taalversies op de internetsite van de schrijfwijzer beschikbaar (https://publications.europa.eu/code//).

De 24 taalgemeenschappen van de instellingen van de Europese Unie hebben een gezamenlijke werkmethode ontwikkeld en zijn er zo in geslaagd om de burgers een consistent beeld te geven. De schrijfwijzer vormt een gemeenschappelijk referentiepunt voor de verschillende taalgemeenschappen, instellingen en organen en voor een groeiend aantal gedecentraliseerde agentschappen. Europa is er voor iedereen en beschikt met deze schrijfwijzer over een instrument dat eenheid brengt in deze verscheidenheid en aldus een uniek bindend element vormt tussen al diegenen die bij de totstandkoming van de teksten van de Europese Unie betrokken zijn.

De conclusies van het Interinstitutioneel Comité schrijfwijzer zijn in alle instellingen, organen en instanties van de Europese Unie van toepassing en het Publicatiebureau moet erop toezien dat zij daadwerkelijk worden toegepast. Door de afspraken van de schrijfwijzer na te leven, versterken wij het imago van een Europa dat met zijn burgers in hun eigen taal wil communiceren, terwijl de inhoud van de boodschap gelijk blijft, ongeacht de taal.

Martine REICHERTS
Directeur-generaal
Publicatiebureau

NB:
De oorspronkelijke taal van dit bericht is het Frans.
Laatste bijwerking: 1.7.2013
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina