ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

Anness A9 Istituzzjonijiet, korpi, servizzi interistituzzjonali u organizzazzjonijiet: lista multilingwi

(Aġġornata l-aħħar: 25.5.2020)

Dan l-anness jipprovdi (a) indiċi tal-entitajiet li dan ikopri u (b) lista multilingwi bl-ismijiet ekwivalenti fil-verżjonijiet lingwistiċi differenti.
Biex tara l-ordni tal-lista, jekk jogħġbok ara t-Taqsima 9.5.

(a) Indiċi

(b) Lista multilingwi

l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża

 

l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

 

l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta

 

l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd

 

l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

 

l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

 

l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

 

l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

 

l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura

 

l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innwovazzjoni u n-Networks

 

l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji

 

l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka

 

l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel

 

l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka

 

l-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom

 

l-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC

 

l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea

 

l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà

 

l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali

 

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji

 

l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali

 

l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi

 

l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġijaa

 

l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi

 

l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja

 

l-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea

 

l-Awtorità Bankarja Ewropea

 

l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel

 

l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol

 

l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq

 

l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol

 

l-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej

 

il-Bank Ċentrali Ewropew

 

il-Bank Ewropew tal-Investiment

 

il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

 

il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni

 

iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali

 

iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga

 

iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard

 

iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea

 

iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-korpi tal-Unjoni Ewropea

 

il-Fond Ewropew tal-Investiment

 

il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ

 

il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol

 

(l-Impriża Konġunta ARTEMIS)

 

l-Impriża Konġunta “Clean Sky 2”

 

l-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika

 

(l-Impriża Konġunta ENIAC)

 

l-Impriża Konġunta ECSEL

 

l-Impriża Konġunta “Fusion for Energy”

 

l-Impriża Konġunta għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew

 

l-Impriża Konġunta għall-IMI 2

 

l-Impriża Konġunta SESAR

 

l-Impriża Konġunta Shift2Rail

 

l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2

 

l-Iskola Ewropea tal-Amministrazzjoni

 

l-Iskwadra ta’ Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji Ewropej

 

l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

 

l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

 

l-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji fuq is-Sigurtà

 

il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

 

il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

 

il-Kummissjoni Ewropea

 

il-Kunsill Ewropew

 

il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

 

l-Ombudsman Ewropew

 

il-Parlament Ewropew

 

il-President tal-Kunsill Ewropew

 

il-Qorti Ewropea tal-Awdituri

 

il-Qorti Ġenerali

 
s

il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea/il-Qorti tal-Ġustizzja
(Istituzzjoni/istanza)

 

ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà

 

is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

 

it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

 

l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal

 

l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil

 

l-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti

 

l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

 

l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

 

l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

 

l-Unjoni Ewropea

It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss