ISSN 1831-5380
Avviż legali | Mappa tas-sit | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

4.1.2. Ġestjoni tal-proġetti mill-Uffiċċju

Interventi mill-maniġers tal-proġetti

Il-maniġers tal-proġetti jipproċedu għat-tħejjija tat-tipografija tal-manuskritt. L-indikazzjonijiet tipografiċi, l-għażla tal-karattri, id-determinazzjoni tal-formati u l-pjanifikazzjoni tal-iskadenzi għandhom jikkorrispondu mal-informazzjoni li jkun hemm fil-kuntratti ta’ qafas, is-sejħiet għal offerti u l-karti tal-ordni.

Il-maniġers jikkontrollaw l-identifikaturi internazzjonali; ISBN, ISSN, DOI (ara t-Taqsima 4.4), kif ukoll in-numru tal-katalogu tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet stess (meħtieġ għat-tqassim mis-servizzi tal-Uffiċċju u għall-inklużjoni awtomatika fil-katalogu “EU Bookshop”).

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-qoxra; jekk il-ħxuna tal-pubblikazzjoni tippermetti, it-titolu għandu jkun stampat fuq ix-xewka tagħha.

Il-formola għall-pubblikazzjoni tingħata wara l-verifika, partikolarment tal-paġni introduttorji (it-titolu, id-dritt tal-awtur, il-werrej, eċċ.). Din għandha tingħata mingħajr eċċezzjoni bil-miktub lill-istamperija bil-punti li ġejjin:

it-titolu tal-pubblikazzjoni,
indikazzjoni tal-lingwa jew il-lingwi tal-pubblikazzjoni,
l-għadd ta’ eżemplari rikjesti,
il-karatteristiċi ewlenin,
id-data tal-iskadenza għall-kunsinna, li tinkludi l-indikazzjonijiet dwar id-depożitu u l-ħlasijiet parzjali,
il-post(ijiet) tal-kunsinna, possibbilment bil-ventilazzjoni.
(a)

Id-disinjaturi

L-uffiċċju tal-ħolqien tal-grafika joħloq abbozzi u mudelli għall-posters, fuljetti, il-qoxra u l-mudelli tal-paġni, li jistgħu jintbagħtu lill-awturi qabel ma jiġu finalizzati.

Id-disinjaturi jistgħu wkoll jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-identitajiet viżwali (l-emblemi, grafika, eċċ.) u d-disinn grafiku tas-siti tal-Internet (il-preżentazzjoni viżiva, il-banners, eċċ.).

Data tal-aħħar aġġornament: 30.11.2011
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss