ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

Tabelli ta’ sommarju

Il-kontenut tas-serje

L (1) C (2) S

Atti leġiżlattivi (L I)

Atti mhux leġiżlattivi (L II)

Atti oħra (L III)

Atti adottati qabel l-1 ta’ Diċembru 2009 skont it-Trattat KE, it-Trattat UE u t-Trattat Euratom (L IV)

Riżoluzzjonijiet, rakkoman­dazzjonijiet u opinjonijiet (C I)

Komunikazzjonijiet (C II)

Atti Preparatorji (C III)

Informazzjoni (C IV)

Avviżi (C V)

Kuntratti Pubbliċi (sejħiet għal offerti): xogħlijiet, provvisti, servizzi, (miftuħa, ristretti, proċeduri mħaffa)

Avviżi mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni Ewropea jew programmi tal-Unjoni (eż. il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, il-Bank Ewropew tal-Investiment, eċċ.)

(1)
Serje supplimentata bis-serje L … I (ara t-Taqsima 1.1 “is-serje L”).
(2)
Serje supplimentata bis-serje C … A, C … E (twaqqfet mill-1 ta’ April 2014) u C … I (ara t-Taqsima 1.1 “is-serje C”).

Elementi distintivi tar-regolamenti, direttivi u deċiżjonijiet (L I u L II)

Istituzzjoni Att In-natura
tal-att
Elementi identifikattivi —
atti leġiżlattivi /
atti mhux leġiżlattivi
Taq-sima Firmatarju
Il-Parlament Ewropew + Kunsill Regolament Leġiżlattiv
(proċedura
leġiżlattiva
ordinarja)

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidraw it-Trattat […], u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

+ konsiderazzjoni: Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

L I Il-President
tal-Parlament
Ewropew
+ Il-President
tal-Kunsill
Direttiva Leġiżlattiva
(proċedura
leġiżlattiva
ordinarja)

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidraw it-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

+ konsiderazzjoni: Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

L I Il-President
tal-Parlament
Ewropew
+ Il-President
tal-Kunsill
Deċiżjoni Leġiżlattiva
(proċedura
leġiżlattiva
ordinarja)

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidraw it-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

+ konsiderazzjoni: Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

L I Il-President
tal-Parlament
Ewropew
+ Il-President
tal-Kunsill
Deċiżjoni
(eż. mobiliz­zazzjoni tal-Fond
Ewropew ta’
Aġġustament għall-
Globaliz­zazzjoni)
Mhux
leġiżlattiva

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidraw it-Trattat …,

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President
tal-Parlament
Ewropew
+ Il-President
tal-Kunsill
 
Il-Parlament Ewropew Regolament Leġiżlattiv
(proċedura
leġiżlattiva
ordinarja)

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

+ konsiderazzjoni: Filwaqt li jaġixxi skont proċedura leġiżlattiva speċjali

L I Il-President
tal-Parlament
Ewropew
Deċiżjoni Mhux
leġiżlattiva

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President
tal-Parlament
Ewropew
 
Kunsill Ewropew Deċiżjoni Mhux
leġiżlattiva

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President
tal-Kunsill
Ewropew
 
Kunsill Regolament Leġiżlattiv
(proċedura
leġiżlattiva
ordinarja)

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

+ konsiderazzjoni: Filwaqt li jaġixxi skont proċedura leġiżlattiva speċjali

L I Il-President
tal-Kunsill
Regolament
(ibbażat
direttament
fuq it-Trattati)
Mhux
leġiżlattiv

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President
tal-Kunsill
Regolament ta’ implimen­tazzjoni Mhux
leġiżlattiv

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat …,

+ it-tieni konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President
tal-Kunsill
Direttiva Leġiżlattiva
(proċedura
leġiżlattiva
ordinarja)

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

+ konsiderazzjoni: Filwaqt li jaġixxi skont proċedura leġiżlattiva speċjali

L I Il-President
tal-Kunsill
Direttiva
(ibbażata
direttament
fuq it-Trattati)
Mhux
leġiżlattiva

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President
tal-Kunsill
Direttiva ta’ implimen­tazzjoni Mhux
leġiżlattiva

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat …

+ it-tieni konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra …, u b’mod partikolari l-Artikolu …

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President
tal-Kunsill
Deċiżjoni Leġiżlattiva
(proċedura
leġiżlattiva
ordinarja)

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

+ konsiderazzjoni: Filwaqt li jaġixxi skont proċedura leġiżlattiva speċjali

L I Il-President
tal-Kunsill
Deċiżjoni
(ibbażata
direttament
fuq it-Trattati,
inklużi
d-Deċiżjonijiet
tal-PESK)
Mhux
leġiżlattiva

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

Fil-każ ta’ deċiżjonijiet tal-PESK, l-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu,

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President
tal-Kunsill
Deċiżjoni ta’ implimen­tazzjoni Mhux
leġiżlattiva

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat …

+ it-tieni konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra …, u b’mod partikolari l-Artikolu …

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President
tal-Kunsill
 
Il-Kummissjoni Regolament
(ibbażat
direttament
fuq it-Trattati)
Mhux
leġiżlattiv

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidrat it-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President tal-Kummissjoni
Regolament
delegat
Mhux
leġiżlattiv

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidrat it-Trattat …,

+ it-tieni konsiderazzjoni: Wara li kkonsidrat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President tal-Kummissjoni
Regolament ta’ implimen­tazzjoni Mhux
leġiżlattiv

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidrat it-Trattat …,

+ it-tieni konsiderazzjoni: Wara li kkonsidrat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President tal-Kummissjoni
Direttiva
(ibbażata
direttament
fuq it-Trattati)
Mhux
leġiżlattiva

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidrat it-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President tal-Kummissjoni
Direttiva
delegata
Mhux
leġiżlattiva

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidrat it-Trattat …,

+ it-tieni konsiderazzjoni: Wara li kkonsidrat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President tal-Kummissjoni
Direttiva ta’ implimen­tazzjoni Mhux
leġiżlattiva

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidrat it-Trattat …,

+ it-tieni konsiderazzjoni: Wara li kkonsidrat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda premessa dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President tal-Kummissjoni
Deċiżjoni
(ibbażata
direttament
fuq it-Trattati)
Mhux
leġiżlattiva

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidrat it-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President tal-Kummissjoni
Membru tal-Kummissjoni
(jekk ikun hemm destinatarji)
Deċiżjoni
delegata
Mhux
leġiżlattiva

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidrat it-Trattat …

+ it-tieni konsiderazzjoni: Wara li kkonsidrat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President tal-Kummissjoni
Membru tal-Kummissjoni
(jekk ikun hemm destinatarji)
Deċiżjoni ta’ implimen­tazzjoni Mhux
leġiżlattiva

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidrat it-Trattat …,

+ it-tieni konsiderazzjoni: Wara li kkonsidrat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President tal-Kummissjoni
Membru tal-Kummissjoni
(jekk ikun hemm destinatarji)
 
Bank Ċentrali Ewropew Regolament Mhux
leġiżlattiv

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President
tal-Bank
Ċentrali
Ewropew
Deċiżjoni Mhux
leġiżlattiva

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President
tal-Bank
Ċentrali
Ewropew
Linja gwida Mhux
leġiżlattiva

L-ewwel konsiderazzjoni: Wara li kkonsidra t-Trattat …, u b’mod partikolari l-Artikolu … tiegħu

l-ebda konsiderazzjoni dwar il-proċedura leġiżlattiva

L II Il-President
tal-Bank
Ċentrali
Ewropew

In-numerazzjoni tal-Ġurnali Uffiċjali

Id-data In-numru
Mill-1952 sat-30.6.1967 (il-ĠU kien ikollu l-paġinazzjoni ta’ sena sħiħa u s-sena inkluża) ĠU 106, 30.12.1962, p. 2553/62
Mill-1.7.1967 (kull ħarġa bdiet tibda minn paġna numru 1) ĠU 174, 31.7.1967, p. 1
Mill-1968 (inħolqu l-ĠU L u C) ĠU L 76, 28.3.1968, p. 1
ĠU C 108, 19.10.1968, p. 1
1978 (inħoloq il-ĠU S) ĠU S 99, 5.5.1978, p. 1
1991 (inħoloq il-ĠU C … A) ĠU C 194 A, 31.7.2008, p. 1
1.1.2016 (inħolqu l-ĠU L … I u C … I) ĠU L 11 I, 16.1.2016, p. 1
ĠU C 15 I, 16.1.2016, p. 1

In-numerazzjoni tal-atti (is-serje L)

Regolamenti
Id-data In-numru
Mill-1952 sal-31.12.1962 Ir-Regolament Nru 17
Mill-1.1.1963 sal-31.12.1967 Ir-Regolament Nru 1009/67/KEE
Mill-1.1.1968 sal-31.10.1993 Ir-Regolament (KEE) Nru 1470/68
Mill-1.11.1993 sal-31.12.1998 Ir-Regolament (KE) Nru 3031/93
Mill-1.1.1999 sat-30.11.2009

Ir-Regolament (KE) Nru 302/1999

Ir-Regolament (KE) Nru 1288/2009

Mill-1.12.2009 sal-31.12.2014 Ir-Regolament (UE) Nru 1178/2009
Mill-1.1.2015 Ir-Regolament (UE) 2015/475
Direttivi, deċiżjonijiet
Atti Id-data In-numru
Direttiva
(L I u L II)
Sal-31.12.2014

Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Id-Direttiva tal-Kunsill 2010/12/UE

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/29/UE

Mill-1.1.2015

Id-Direttiva (UE) 2015/254 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2015/121

Id-Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/565

Deċiżjoni
(L I)
Sal-31.12.2014 Id-Deċiżjoni Nru 284/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
Mill-1.1.2015 Id-Deċiżjoni (UE) 2015/601 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
Deċiżjoni
(L II)
Sal-31.12.2014

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/261/UE

Id-Deċiżjoni 2010/204/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/231/PESK

Mill-1.1.2015

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/119

Id-Deċiżjoni (UE) 2015/468 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/76

Rakkomandazzjonijiet, linji gwida (L II)
Atti Id-data In-numru
Rakkomandazzjoni Sal-31.12.2014 2009/1019/UE
Mill-1.1.2015 (UE) 2015/682
Linji gwida Sal-31.12.2014 2009/1021/UE (BĊE/2009/28)
Mill-1.1.2015 (UE) 2015/732 (BĊE/2015/20)
NB:

Ir-Rakkomandazzjonijiet jiġu ppubblikati:

taħt L II: Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill (Artikoli 121, 126 u 140 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea), rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni (Artikolu 292), rakkomandazzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew (Artikolu 292).
taħt C I: Rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew għall-attenzjoni tal-Kunsill, rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill, rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni, rakkomandazzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew.
taħt C III: Rakkomandazzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew (Artikoli 129 u 219).
Deċiżjonijiet taż-ŻEE, deċiżjonijiet tal-EFTA u rakkomandazzjonijiet
Atti Id-data In-numru
Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Sal-31.12.2014 (numerazzjoni mill-awtur biss) Nru 119/2009
Mill-1.1.2015 (numerazzjoni doppja) Nru 159/2014 [2015/94]
Id-Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Sal-31.12.2014 (numerazzjoni mill-awtur biss) Nru 133/09/COL
Mill-1.1.2015 (numerazzjoni doppja)

Nru 30/15/COL [2015/1813]

Nru 226/17/COL [2018/564]

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Sal-31.12.2014 (numerazzjoni mill-awtur biss) Nru 119/07/COL
Mill-1.1.2015 (numerazzjoni doppja) Nru N/15/COL [2015/N]

Struttura ta’ Att

Struttura ta’ Att
Data tal-aħħar aġġornament: 31.3.2022
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss