ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

1.3.2. In-numerazzjoni tad-dokumenti

In-numru tal-avviż

It-titoli tad-dokumenti ppubblikati fis-serje C jingħataw numru tal-avviż mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet. Dan in-numru jkun fih:

(a)
is-sena tal-pubblikazzjoni:
(i)
mill-1 ta’ Jannar 1999, l-erba’ ċifri kollha,
(ii)
sal-31 ta’ Diċembru 1998, l-aħħar żewġ ċifri biss,
(b)
in-numru tal-Ġurnal Uffiċjali,
(c)
in-numru li juri l-ordni tal-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.
98/C 45/01
2010/C 2/08

Dan in-numru jitqiegħed taħt it-titolu, fiċ-ċentru u bejn il-parentesi. Fil-werrej in-numru jidher fil-marġini tax-xellug, mingħajr il-parentesi.

Numerazzjoni speċjali

Ċerti dokumenti għandhom in-numerazzjoni tagħhom fit-titolu:

il-pożizzjonijiet tal-Kunsill skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:
Il-Pożizzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 11/2010 fl-ewwel qari
NB:
Qabel, fil-qafas tal-proċedura ta’ kodeċiżjoni, kien ikun hemm “Pożizzjonijiet Komuni tal-Kunsill”:
Il-Pożizzjoni Komuni (KE) Nru 14/2005 tal-Kunsill
l-għajnuna mill-Istat:
L-Għajnuna mill-Istat C 32/09
NB:
Oqgħod attent għan-numerazzjoni: C 55/99, C 55/2000 (erba’ numri għas-sena 2000), C 55/01, eċċ.
kawżi tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti Ġenerali u tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku:
Kawża C-187/10 (Il-Qorti tal-Ġustizzja)
Kawża T-211/10 (Il-Qorti Ġenerali — mill-15.11.1989)
Kawża F-29/10 (It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku — mit-23 ta’ Lulju 2005 sal-31 ta’ Awwissu 2016)
Qabel il-15 ta’ Novembru 1989 (għall-Qorti tal-Ġustizzja biss): Kawża 84/81
NB:
It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, maħluq fl-2004, temm l-attivitajiet tiegħu fl-1 ta’ Settembru 2016 wara li ttrasferixxa l-kompetenzi tiegħu lill-Qorti Ġenerali.
opinjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri:
Opinjoni Nru 01/2022 (qabel l-1 ta’ Jannar 2022: Opinjoni Nru 1/2021)
kawżi tal-Qorti tal-EFTA:
Kawża E-5/10
avviżi ta’ kompetizzjonijiet miftuħa (Is-serje C … A):
EPSO/AD/177/10
avviżi ta’ pożizzjonijiet vakanti:
COM/2010/10275
Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali:
Id-Deċiżjoni Nru H8 tas-17 ta’ Diċembru 2015 (aġġornata bi ftit kjarifiki tekniċi fid-9 ta’ Marzu 2016) dwar il-metodi ta’ ħidma u l-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Teknika għall-Ipproċessar tad-Dejta tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali
baġits emendatorji tal-aġenziji:
Stqarrija ta’ dħul u ħruġ tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini għas-sena finanzjarja 2010 — baġit emendatorju Nru 1
sejħiet għal proposti:
Sejħa għal proposta IX-2011/01 — “Għotjiet lil partiti politiċi fuq livell Ewropew”
NB:
Sal-23 ta’ Lulju 2002 (data ta’ skadenza tat-Trattat KEFA), kien hemm “kunsensi” tal-Kunsill:
Kunsens Nru 22/96
Kunsens Nru 6/2002
Data tal-aħħar aġġornament: 28.7.2022
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss