ISSN 1831-5380
Avviż legali | Mappa tas-sit | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

1.2.3. Il-kontenut

New method for numbering of documents published in the L series introduced on 1 January 2015, see Section 1.2.2 or leaflet on harmonising the numbering of legal acts.
(update of the Interinstitutional style guide: January)

(a)

L I — L-atti leġiżlattivi

(a) Regolamenti

F’din it-taqsima nsibu regolamenti adottati b’mod konġunt mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill (il-proċedura leġiżlattiva ordinarja), jew individwalment minn waħda miż-żewġ istituzzjonijiet, bil-parteċipazzjoni tal-istituzzjoni l-oħra (proċedura leġiżlattiva speċjali).

Ir-Regolament (UE) Nru 265/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
Numerazzjoni

Dawn l-atti huma numerati kif ġej: l-abbrevjazzjoni (fil-parentesijiet), segwit bin-numru sekwenzjali u s-sena:

Ir-Regolament (UE) Nru 641/2010
NB:

In-numerazzjoni tar-regolamenti evolviet matul iż-żmien. Id-diversi stadji huma:

mill-1952 sal-31 ta’ Diċembru 1962:
Ir-Regolament Nru 17
mill-1 ta’ Jannar 1963 sal-31 ta’ Diċembru 1967 (ir-referenza għat-trattat/trattati rilevanti u s-sena ġew miżjuda man-numru):
Ir-Regolament Nru 1009/67/KE
mill-1 ta’ Jannar 1968 (il-pożizzjoni tar-referenza għat-trattat inbidlet):
Ir-Regolament (KEE) Nru 1470/68
Ir-Regolament (KEFA, KEE, Euratom) Nru 300/76
mill-1 ta’ Novembru 1993 (l-abbrevjazzjoni tat-trattat inbidlet minn “KEE” għal “KE” wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (it-Trattat ta’ Maastricht):
Ir-Regolament (KE) Nru 3031/93
mill-1 ta’ Jannar 1999, is-sena bdiet tinkiteb b’erba’ ċifri:
Ir-Regolament (KE) Nru 2729/1999
mill-1 ta’ Diċembru 2009, bdiet tintuża l-abbrevjazzjoni “UE”:
Ir-Regolament (UE) Nru 1178/2009
(b) Direttivi

F’din it-taqsima nsibu direttivi adottati jew mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill flimkien (il-proċedura leġiżlattiva ordinarja), jew individwalment mill-Kunsill, bil-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew (proċedura leġiżlattiva speċjali):

Id-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
Id-Direttiva tal-Kunsill 2010/24/UE
Numerazzjoni

Dawn l-atti huma numerati kif ġej: is-sena, segwita bin-numru sekwenzjali u l-abbrevjazzjoni:

Id-Direttiva tal-Kunsill 2010/12/UE

Dawn in-numri jingħataw mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill. In-numru jingħata wara l-adozz­joni, mhux bħall-atti l-oħra kollha, li jingħataw numru mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet meta jiġu ppubblikati.

NB:
Xi direttivi aktar qodma għandhom numru ordinali fit-titolu:
L-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 73/239/KEE
(c) Deċiżjonijiet

F’din it-taqsima nsibu deċiżjonijiet adottati jew mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill flimkien (il-proċedura leġiżlattiva ordinarja), jew individwalment mill-Kunsill, bil-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew (proċedura leġiżlattiva speċjali):

Id-Deċiżjoni Nru 284/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 448/2011/UE
Numerazzjoni

Dawn l-atti huma numerati kif ġej: in-numru sekwenzjali, segwit mis-sena u l-inizjali:

Id-Deċiżjoni Nru 477/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

In-numru sekwenzjali jiġi qabel is-sena (filwaqt li huwa l-kuntrarju għal deċiżjonijiet mhux leġiżlattivi: id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/294/UE).

Ukoll, id-deċiżjonijiet adottati skont proċedura leġiżlattiva għandhom jingħataw numru mill-istess serje ta’ klassifikazzjoni ta’ dawk tar-regolamenti leġiżlattivi jew mhux leġiżlattivi (Id-Deċiżjoni Nru 477/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill […], ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 478/2010, ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 479/2010, eċċ.).

(d) Baġits

Il-baġits ġenerali u l-baġits emendatorji tal-Unjoni Ewropea, preċeduti b’att li jadottahom definittivament, jiġu ppubblikati f’din it-taqsima:

L-Adozzjoni definittiva tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010
L-Adozzjoni definittiva tal-baġit emendatorju Nru 1 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010
Numerazzjoni

L-adozzjoni definittiva tal-baġit ġenerali u tal-baġits emendatorji jkollhom numru sekwenzjali fil-werrej u fil-paġna tat-titolu (pereżempju, “2010/117/UE, Euratom”). Il-baġit ġenerali nnifsu ma jġorr miegħu l-ebda numru, filwaqt li l-baġits emendatorji jkollhom numru assenjat mill-awtur:

Il-baġit emendatorju Nru 2 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010
(b)

L II — Atti mhux leġiżlattivi

(a) Ftehimiet internazzjonali

F’din it-taqsima nsibu:

deċiżjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ ftehim, u li għandhom it-test tal-ftehim mehmuż,

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/412/UE tat-13 ta’ Lulju 2010 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ Data dwar Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu

Il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ Data dwar Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti tal-Amerika għall-finijiet tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/90/UE tat-18 ta’ Jannar 2011 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll li jestendi għall-miżuri doganali ta’ sigurtà l-Ftehim f’forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Prinċipat ta’ Andorra

Protokoll li jestendi għall-miżuri doganali ta’ sigurtà l-Ftehim f’forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Prinċipat ta’ Andorra

deċiżjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ ftehim, iżda li ma għandhomx it-test tal-ftehim mehmuż,
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/616/UE tas-7 ta’ Ottubru 2010 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun dwar l-assistenza legali reċiproka f’materji kriminali
informazzjoni li għandha x’taqsam mad-dħul fis-seħħ tal-ftehimiet.
Informazzjoni relatata mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Barbados dwar it-tneħħija ta’ viżi għal soġġorn qasir

F’dan il-kuntest, “Ftehimiet internazzjonali” jinkludu dawk il-ftehimiet konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u/jew il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, konvenzjonijiet iffirmati mill-Istati Membri, ftehimiet, konvenzjonijiet u protokolli stabbiliti mir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri mlaqqgħin fil-Kunsill, ftehimiet interni bejn ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri mlaqqgħin fil-Kunsill, ftehimiet f’forma ta’ Skambju ta’ Ittri, eċċ.

Numerazzjoni

Il-ftehimiet, kif imfissra aktar ’il fuq, ma għandhomx numru.

(b) Regolamenti

F’din it-taqsima nsibu ċerti regolamenti tal-Kunsill (regolamenti bbażati direttament fuq it-Trattati u r-regolamenti ta’ implimentazzjoni), regolamenti tal-Kummissjoni (regolamenti bbażati direttament fuq it-Trattati, ir-regolamenti ta’ delega u ta’ implimentazzjoni) u regola­menti tal-Bank Ċentrali Ewropew:

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 7/2010
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 270/2010
Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2010
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011
Ir-Regolament (UE) Nru 674/2010 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2010/7)
Numerazzjoni

Dawn l-atti huma numerati kif ġej: abbrevjazzjoni, segwita bin-numru sekwenzjali u s-sena.

(c) Direttivi

F’din it-taqsima nsibu ċerti direttivi tal-Kunsill (direttivi bbażati direttament fuq it-Trattati u direttivi ta’ implimentazzjoni) u direttivi tal-Kummissjoni (direttivi bbażati direttament fuq it-Trattati u direttivi ta’ delega u ta’ implimentazzjoni):

Id-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE
Id-Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/38/UE
Numerazzjoni

Dawn l-atti huma numerati kif ġej: sena, segwita min-numru sekwenzjali u l-inizjali.

(d) Deċiżjonijiet

Id-deċiżjonijiet ippubblikati f’din it-taqsima huma:

deċiżjonijiet tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, deċiżjonijiet tal-Kunsill u r-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri u deċiżjonijiet meħuda bi ftehim komuni bejn ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri:
Id-Deċiżjoni 2010/400/UE tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea
Id-Deċiżjoni 2010/465/UE tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imlaqqa’ fi ħdan il-Kunsill.
Id-Deċiżjoni 2010/349/UE meħuda bi ftehim komuni bejn ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri
ċerti deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew:
Id-Deċiżjoni 2010/86/UE, Euratom tal-Parlament Ewropew
deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew:
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2010/594/UE
ċerti deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill:
Id-Deċiżjoni 2010/340/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
ċerti deċiżjonijiet tal-Kunsill (deċiżjonijiet ibbażati direttament fuq it-Trattati, li jinkludu d-deċiżjonijiet tal-PESK, u d-deċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni):
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/73/UE
Id-Deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill 2010/99/UE
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/199/PESK
Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni (deċiżjonijiet ibbażati direttament fuq it-Trattati, deċiżjonijiet ta’ delega u ta’ implimentazzjoni):
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/269/UE
Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzojni tal-Kummissjoni 2011/321/UE
Deċiżjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew:
Id-Deċiżjoni BĊE/2010/17 tal-Bank Ċentrali Ewropew
NB:
Qabel l-1 ta’ Diċembru 2009, kien hemm żewġ tipi ta’ deċiżjonijiet (u li għalihom ċerti lingwi kienu jużaw termini differenti): min-naħa l-waħda, deċiżjonijiet li kellhom fihom artikolu li jsemmi d-destinatarju/i fl-aħħar tat-termini ta’ promulgazzjoni u numru ta’ notifika fit-titolu; min-naħa l-oħra, id-deċiżjonijiet sui generis, li kellhom it-termini ta’ promulgazzjoni tagħhom jibdew b’“iddeċidew/iddeċieda/iddeċidiet” (u mhux “adottaw/adotta(t) din id-deċiżjoni”). Din id-differenza ma għadhiex aktar valida bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona. Madankollu, f’ċerti każijiet, deċiżjonijiet mingħajr destinatarju jintużaw bl-istess mod bħal deċiżjonijiet sui generis.
Numerazzjoni (deċiżjonijiet, rakkomandazzjonijiet u linji gwida)

Dawn l-atti jiġu numerati hekk: sena, segwita bin-numru sekwenzjali u l-akronimu (pereżempju, “2010/361/UE”, “2010/199/PESK”).

It-testi tal-BĊE, li jkun diġà ngħatalhom numru mill-istituzzjoni (“BĊE/2010/5”), jiġu ppubbli­kati b’numerazzjoni doppja (ara t-Taqsima 1.2.2, “Numerazzjoni doppja”).

(e) Rakkomandazzjonijiet

F’din it-taqsima nsibu rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill skont l-Artikoli 121, 126, 140 u 292 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni (l-Artikolu 292) u r-rakkomandazzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew (l-Artikolu 292):

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2010/190/UE
Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2010/379/UE

Rakkomandazzjonijiet oħra jiġu ppubblikati fis-serje C.

Numerazzjoni

Ara hawn fuq, “Numerazzjoni (deċiżjonijiet, rakkomandazzjonijiet u linji gwida)”.

(f) Linji gwida

F’din it-taqsima nsibu linji gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew:

Il-Linja gwida BĊE/2010/1 tal-Bank Ċentrali Ewropew
Numerazzjoni

Ara hawn fuq, “Numerazzjoni (deċiżjonijiet, rakkomandazzjonijiet u linji gwida)”.

(g) Regoli ta’ proċedura

Dan jikkonċerna r-regoli ta’ proċedura tal-istituzzjonijiet u l-korpi; ir-regoli ta’ proċedura tal-uffiċċji u l-aġenziji li jiġu ppubblikati fis-serje C.

Ir-Regoli tal-Proċedura tal-Kumitat tar-Reġjuni

Ir-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Awdituri

Emendi għall-Istruzzjonijiet lir-Reġistratur tal-Qorti Ġenerali

Jekk ir-regoli ta’ proċedura jiġu annessi ma’ xi att, dawn jiġu ppubblikati taħt l-istess taqsima tal-att:

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/138/UE, Euratom tal-24 ta’ Frar 2010 li temenda r-Regolament Intern tagħha
Numerazzjoni

Ir-regoli ta’ proċedura mhumiex numerati.

(h) Atti adottati minn korpi stabbiliti permezz ta’ ftehimiet internazzjonali

F’din it-taqsima nsibu d-deċiżjonijiet tal-korpi stabbiliti permezz ta’ ftehimiet internazzjonali, kif ukoll ir-regolamenti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UN/ECE).

Id-Deċiżjoni Nru 2/2010 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE tad-19 ta’ Marzu 2010 dwar il-ħatra tad-Direttur taċ-Ċentru Tekniku ta’ Kooperazzjoni Agrikola u Rurali (ĊTA)
Id-Deċiżjoni Nru 1/2010 tal-kumitat konġunt bejn il-Komunità u l-Isvizzera għat-Trasport bl-Ajru Stabbilit bil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru tas-7 ta’ April 2010 li tissostitwixxi l-Anness għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera tat-Trasport bl-Ajru
Ir-Regolament Nru 28 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UN/ECE) — Dispożizzjonijiet uniformi dwar l-approvazzjoni ta’ apparati li jagħtu twissija li tinstema’ u l-approvazzjoni ta’ vetturi bil-magna fir-rigward tas-sinjali tagħhom li jinstemgħu
Numerazzjoni

Dawn l-atti, bl-eċċezzjoni tar-regolamenti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UN/ECE), għandhom numerazzjoni doppja (ara wkoll it-Taqsima 1.2.2, “Numerazzjoni doppja”).

(c)

L III — Atti oħrajn

Iż-Żona Ekonomika Ewropea

Din it-taqsima tkopri:

deċiżjonijiet adottati fil-qafas taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE):
Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 38/2010
atti adottati fil-qafas tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA):
Id-Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 02/10/COL
Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Permanenti tal-Istati tal-EFTA Nru 1/2010/SC
Regoli ta’ proċedura tal-Qorti tal-EFTA
Numerazzjoni

Dawn l-atti huma numerati mill-awtur biss.

Fl-atti li joriġinaw mill-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA), is-sena msem­mija fin-numru tal-att ikun fiha biss żewġ ċifri: 302/08/COL (“COL” tirreferi għall-Kulleġġ tal-Awtorità ta’ Sorveljanza).

L IV — Atti adottati qabel l-1 ta’ Diċembru 2009 taħt it-Trattat KE, it-Trattat UE u t-Trattat Euratom

Din it-taqsima qiegħda titħalla temporanjament għall-pubblikazzjoni ta’ atti adottati qabel l-1 ta’ Diċembru 2009, konformi mat-Trattat KE, it-Trattat UE u t-Trattat Euratom.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/16/PESK/ĠAI tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ Data ta’ Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu.

Rettifiki

Ir-rettifiki dejjem jiġu fl-aħħar tal-Ġurnal Uffiċjali peress li jistgħu jidhru biss f’ċerti verżjoni­jiet lingwistiċi u li t-tul u l-kontenut tagħhom jista’ jvarja minn verżjoni ta’ lingwa għal oħra (din hi l-unika taqsima tal-Ġurnal Uffiċjali li mhix sinottika). Ir-rettifiki ma jingħatawx numru:

Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi pjan għal perjodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 423/2004 (ĠU L 348, 24.12.2008)
Data tal-aħħar aġġornament: 1.1.2015
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss