ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

1.2.3. Il-kontenut

(a)

L I — L-atti leġiżlattivi

(a) Regolamenti

F’din it-taqsima nsibu regolamenti adottati b’mod konġunt mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill (il-proċedura leġiżlattiva ordinarja), jew individwalment minn waħda miż-żewġ istituzzjonijiet, bil-parteċipazzjoni tal-istituzzjoni l-oħra (proċedura leġiżlattiva speċjali).

Ir-Regolament (UE) 2015/475 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939
(b) Direttivi

F’din it-taqsima nsibu direttivi adottati jew mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill flimkien (il-proċedura leġiżlattiva ordinarja), jew individwalment mill-Kunsill, bil-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew (proċedura leġiżlattiva speċjali):

Id-Direttiva (UE) 2015/254 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2015/121
(c) Deċiżjonijiet

F’din it-taqsima nsibu deċiżjonijiet adottati jew mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill flimkien (il-proċedura leġiżlattiva ordinarja), jew individwalment mill-Kunsill, bil-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew (proċedura leġiżlattiva speċjali):

Id-Deċiżjoni (UE) 2015/601 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2015/457
(d) Baġits

Il-baġits ġenerali u l-baġits emendatorji tal-Unjoni Ewropea, preċeduti b’att li jadottahom definittivament, jiġu ppubblikati f’din it-taqsima:

L-Adozzjoni definittiva (UE, Euratom) 2015/339 tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015
L-Adozzjoni definittiva (UE, Euratom) 2015/366 tal-baġit emendatorju Nru 2 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014

In-numru jingħata lill-adozzjoni definittiva, jiġifieri lill-att li jsir qabel il-baġit ġenerali jew emendatorju. Il-baġit ġenerali nnifsu ma jġorr miegħu l-ebda numru, filwaqt li l-baġits emendatorji jkollhom numru assenjat mill-awtur:

Il-baġit emendatorju Nru 2 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014
(b)

L II — Atti mhux leġiżlattivi

(a) Ftehimiet internazzjonali

F’dan il-kuntest, “Ftehimiet internazzjonali” (minn hawn ’il quddiem imsejħa ftehimiet) jinkludu dawk il-ftehimiet konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u/jew il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, konvenzjonijiet iffirmati mill-Istati Membri, ftehimiet, konvenzjonijiet u protokolli stabbiliti mir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri mlaqqgħin fil-Kunsill, ftehimiet interni bejn ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri mlaqqgħin fil-Kunsill, ftehimiet f’forma ta’ Skambju ta’ Ittri, eċċ.

Il-ftehimiet, kif imfissra aktar ’il fuq, ma għandhomx numru.

F’din it-taqsima nsibu:

deċiżjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ ftehim, u li għandhom it-test tal-ftehim mehmuż,

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/209 tal-10 ta’ Novembru 2014 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim għal koperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gżejjer Faeroe li jassoċja lill-Gżejjer Faeroe ma’ Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)

Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gżejjer Faeroe li jassoċja lill-Gżejjer Faeroe ma Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/105 tal-14 ta’ April 2014 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni, u l-applikazzjoni provviżorja ta’ Protokoll għall-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn parti waħda, u r-Repubblika tal-Azerbajġan, mill-parti l-oħra, dwar Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Azerbajġan dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Azerbajġan fi programmi tal-Unjoni

Protokoll għall-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn parti waħda, u r-Repubblika tal-Ażerbajġan, mill-parti l-oħra, dwar Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Ażerbajġan dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Ażerbajġan fi programmi tal-Unjoni

deċiżjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ ftehim, iżda li ma għandhomx it-test tal-ftehim mehmuż,
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1796 tal-1 ta’ Ottubru 2015 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika u l-Konfederazzjoni Żvizzera li jassoċja l-Konfederazzjoni Żvizzera ma’ Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u l-Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika li jikkumplimenta Orizzont 2020, u li jirregola l-parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera fl-attivitajiet ITER imwettqa minn Fużjoni għall-Enerġija
informazzjoni li għandha x’taqsam mad-dħul fis-seħħ tal-ftehimiet.
Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Konfederazzjoni Żvizzera li jassoċja l-Konfederazzjoni Żvizzera mal-Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u mal-Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika li jikkumplimenta l-Orizzont 2020, u li jirregola l-parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni Żvizzera fl-attivitajiet tal-ITER imwettqa mill-Fużjoni għall-Enerġija
(b) Regolamenti

F’din it-taqsima nsibu ċerti regolamenti tal-Kunsill (regolamenti bbażati direttament fuq it-Trattati u r-regolamenti ta’ implimentazzjoni), regolamenti tal-Kummissjoni (regolamenti bbażati direttament fuq it-Trattati, ir-regolamenti delegati u ta’ implimentazzjoni) u regola­menti tal-Bank Ċentrali Ewropew:

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/106
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/81
Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/281
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/52
Ir-Regolament (UE) 2015/534 tal-Bank Ċentrali Ewropew […] (BĊE/2015/13)
(c) Direttivi

F’din it-taqsima nsibu ċerti direttivi tal-Kunsill (direttivi bbażati direttament fuq it-Trattati u direttivi ta’ implimentazzjoni) u direttivi tal-Kummissjoni (direttivi bbażati direttament fuq it-Trattati u direttivi delegati u ta’ implimentazzjoni):

Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2015/652
Id-Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/565
Id-Direttiva Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2015/573
Id-Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1168
(d) Deċiżjonijiet

Id-deċiżjonijiet ippubblikati f’din it-taqsima huma:

deċiżjonijiet tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, deċiżjonijiet tal-Kunsill u r-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri u deċiżjonijiet meħuda bi ftehim komuni bejn ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri:
Id-Deċiżjoni (UE, Euratom) 2015/578 tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri
ċerti deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew:
Id-Deċiżjoni (UE) 2015/1614 tal-Parlament Ewropew
deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew:
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2018/509
ċerti deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill:
Id-Deċiżjoni (UE) 2015/468 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
ċerti deċiżjonijiet tal-Kunsill (deċiżjonijiet ibbażati direttament fuq it-Trattati, li jinkludu d-deċiżjonijiet tal-PESK, u d-deċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni):
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1025
Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/156
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/76
Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni (deċiżjonijiet ibbażati direttament fuq it-Trattati, deċiżjonijiet delegati u ta’ implimentazzjoni):
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/119
Id-Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2015/1602
Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzojni tal-Kummissjoni (UE) 2015/103
Deċiżjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew:
Id-Deċiżjoni (UE) 2015/299 tal-Bank Ċentrali Ewropew […] (BĊE/2015/5)

Deċiżjonijiet tal-BĊE, li jkun diġà ngħatalhom numru mill-istituzzjoni (“BĊE/2015/5”), jiġu ppubbli­kati b’numerazzjoni doppja (ara t-Taqsima 1.2.2, “Numerazzjoni doppja”).

NB:
Qabel l-1 ta’ Diċembru 2009, kien hemm żewġ tipi ta’ deċiżjonijiet (u li għalihom ċerti lingwi kienu jużaw termini differenti): min-naħa l-waħda, deċiżjonijiet li kellhom fihom artikolu li jsemmi d-destinatarju/i fl-aħħar tat-termini ta’ promulgazzjoni u numru ta’ notifika fit-titolu; min-naħa l-oħra, id-deċiżjonijiet sui generis, li kellhom it-termini ta’ promulgazzjoni tagħhom jibdew b’“iddeċidew/iddeċieda/iddeċidiet” (u mhux “adottaw/ adotta(t) din id-deċiżjoni”). Din id-differenza ma għadhiex aktar valida bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona. Madankollu, f’ċerti każijiet, deċiżjonijiet mingħajr destinatarju jintużaw bl-istess mod bħal deċiżjonijiet sui generis.
(e) Rakkomandazzjonijiet

F’din it-taqsima nsibu rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill skont l-Artikoli 121, 126, 140 u 292 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni (l-Artikolu 292) u r-rakkomandazzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew (l-Artikolu 292):

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1029
Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/682

Rakkomandazzjonijiet tal-BĊE, li jkun diġà ngħatalhom numru mill-istituzzjoni, jiġu ppubbli­kati b’numerazzjoni doppja

Rakkomandazzjonijiet oħra jiġu ppubblikati fis-serje C.

(f) Linji gwida

F’din it-taqsima nsibu linji gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dawn l-atti, li jkun diġà ngħatalhom numru mill-istituzzjoni (“BĊE/2015/20”), jiġu ppubbli­kati b’numerazzjoni doppja (ara t-Taqsima 1.2.2, “Numerazzjoni doppja”):

Il-Linja gwida (UE) 2015/732 tal-Bank Ċentrali Ewropew […] (BĊE/2015/20)
(g) Regoli ta’ proċedura

Dan jikkonċerna r-regoli ta’ proċedura tal-istituzzjonijiet u l-korpi; ir-regoli ta’ proċedura tal-uffiċċji u l-aġenziji li jiġu ppubblikati fis-serje C.

Ir-Regoli tal-Proċedura tal-Kumitat tar-Reġjuni

Ir-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Awdituri

Emendi għall-Istruzzjonijiet lir-Reġistratur tal-Qorti Ġenerali

Jekk ir-regoli ta’ proċedura jiġu annessi ma’ xi att, dawn jiġu ppubblikati taħt l-istess taqsima tal-att:

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/354 tat-2 ta’ Marzu 2015 li tadotta r-Regoli ta’ Proċedura tal-Kumitat tal-Faċilità tal-Investiment stabbilit taħt l-awspiċji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (l-att li miegħu huma annessi r-regoli ta’ proċedura)

Ir-regoli ta’ proċedura mhumiex numerati.

(h) Atti adottati minn korpi stabbiliti permezz ta’ ftehimiet internazzjonali

F’din it-taqsima nsibu d-deċiżjonijiet tal-korpi stabbiliti permezz ta’ ftehimiet internazzjonali, kif ukoll ir-regolamenti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE). Dawn l-atti għandhom numerazzjoni doppja (ara wkoll it-Taqsima 1.2.2, “Numerazzjoni doppja”).

Id-Deċiżjoni Nru 1/2015 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE […] [2015/1909]
Id-Deċiżjoni Nru 1/2015 tal-Kumitat Konġunt UE-Svizzera […] [2015/542]
Ir-Regolament Nru 78 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) […] [2015/145]
Id-Deċiżjoni Nru 3/JP/2018 […] [2019/347]
(i) Ftehimiet interistituzzjonali

Ftehimiet interistituzzjonali jirregolaw ċertu aspetti tal-konsultazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u huma l-prodott ta’ konsensus bejniethom — jiġifieri jikkostitwixxu forma ta’ regoli konġunti ta’proċedura.

L-istituzzjonijiet jiddeċiedu jekk jippubblikawx dawn il-ftehimiet fis-serje L jew fis-serje C skont il-kuntest, l-ambitu u l-effetti tagħhom.

(c)

L III — Atti oħrajn

Iż-Żona Ekonomika Ewropea

Din it-taqsima tkopri:

deċiżjonijiet adottati fil-qafas taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE):
Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 159/2014 […] [2015/94]
atti adottati fil-qafas tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA):
Id-Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 226/17/COL […] [2018/564]
Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Permanenti tal-Istati tal-EFTA Nru 2/2015/SC […] [2015/2024]
Regoli ta’ proċedura tal-Qorti tal-EFTA.

Dawn l-atti, bl-eċċezzjoni tar-regoli ta’ proċedura tal-Qorti tal-EFTA, għandhom numerazzjoni doppja (ara wkoll it-Taqsima 1.2.2, “Numerazzjoni doppja”).

Fl-atti li joriġinaw mill-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA), is-sena msem­mija fin-numru tal-att ikun fiha biss żewġ ċifri: 226/17/COL (“COL” tirreferi għall-Kulleġġ tal-Awtorità ta’ Sorveljanza).

(d)

L IV — Atti adottati qabel l-1 ta’ Diċembru 2009 taħt it-Trattat KE, it-Trattat UE u t-Trattat Euratom

Din it-taqsima qiegħda titħalla temporanjament għall-pubblikazzjoni ta’ atti adottati qabel l-1 ta’ Diċembru 2009, konformi mat-Trattat KE, it-Trattat UE u t-Trattat Euratom.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/16/PESK/ĠAI tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ Data ta’ Messaġġi Finanzjarji mill-Unjoni Ewropea għall-Istati Uniti għall-finijiet tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu.

Rettifiki

Ir-rettifiki dejjem jiġu fl-aħħar tal-Ġurnal Uffiċjali peress li jistgħu jidhru biss f’ċerti verżjoni­jiet lingwistiċi u li t-tul u l-kontenut tagħhom jista’ jvarja minn verżjoni ta’ lingwa għal oħra (din hi l-unika taqsima tal-Ġurnal Uffiċjali li mhix sinottika). Ir-rettifiki ma jingħatawx numru:

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1509 tal-4 ta’ Settembru 2015 li taħtar membru supplenti Taljan fil-Kumitat tar-Reġjuni
Data tal-aħħar aġġornament: 31.3.2022
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss