ISSN 1831-5380
Avviż legali | Mappa tas-sit | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

1.2.2. In-numerazzjoni tal-atti

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jipprovdi n-numerazzjoni (ħlief fil-każ tad-direttivi, li ilhom jingħataw numru mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill mill-1 ta’ Jannar 1992).

Numerazzjoni

In-numru ta’ att hu magħmul minn tliet elementi:

in-numru sekwenzjali,
referenza għas-sena tal-pubblikazzjoni, jew għas-sena tal-adozzjoni fil-każ tad-Direttivi,
wieħed minn dawn, “UE” għall-Unjoni Ewropea, “Euratom” għall-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, “UE, Euratom” għall-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, “PESK” għall-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni:
Id-Deċiżjoni Nru 862/2010/UE
Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1296/2009
Id-Deċiżjoni 2010/1/UE
Id-Deċiżjoni 2010/212/PESK
NB:

L-abbrevjazzjonijiet li jirreferu għat-trattati nbidlu matul iż-żminijiet, hekk kif ġew adottati trattati ġodda u emendi għat-trattati:

Qabel l-1993: l-abbrevjazzjonijiet użati huma “KEE”, “KEFA” u “Euratom”.
Mill-1 ta’ Novembru 1993, (id-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Maastricht): “KEE” saret “KE”. Jiżdiedu l-abbrevjazzjonijiet “ĠAI” (għal Ġustizzja u Affarijiet Interni), “PESK” (għal Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni) u “KSM” (għal konvenzjonijiet iffirmati bejn Stati Membri).
Mill-24 ta’ Lulju 2002, (id-data tal-iskadenza tat-Trattat KEFA), “KEFA” ma baqgħetx tintuża.
Fl-1 ta’ Diċembru 2009, wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, ġiet introdotta l-abbrevjazzjoni “UE”. L-abbrevjazzjoni “KE” ma għadhiex tintuża aktar. L-abbrevjazzjonijiet maħluqa wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea sarulhom dawn it-tibdiliet: “PESK” baqgħet tintuża, filwaqt li “ĠAI” u “KSM” ma għadhomx jintużaw iktar.

Il-prinċipji ġenerali

In-numerazzjoni tal-atti ssegwi żewġ prinċipji ġenerali:

(a)
meta n-numru sekwenzjali jiġi qabel is-sena, tintuża l-abbrevjazzjoni “Nru”:
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 16/2010
Deċiżjoni Nru 284/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Madankollu, meta s-sena tiġi qabel in-numru sekwenzjali, l-abbrevjazzjoni “Nru” ma tintużax:

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/300/UE
(b)
is-sena għandu jkollha erba’ numri (kien ikun hemm tnejn qabel l-1 ta’ Jannar 1999):
Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 23/1999
Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/294/UE
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2820/98

Numerazzjoni doppja

Ċerti atti jista’ jkollhom żewġ numri:

in-numru sekwenzjali (pereżempju, “2011/23/UE”) attribwit mill-Uffiċċju tal-Pubblikazz­jonijiet,
numru assenjat mill-awtur (pereżempju, “BĊE/2010/34”, “BiH/17/2011”, “Nru 1/2010”, eċċ.).

Dan jiġri fil-każ ta’ atti tal-Bank Ċentrali Ewropew, Deċiżjonijiet tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà, deċiżjonijiet tad-diversi Kunsilli u kumitati maħluqa permezz ta’ ftehimiet internazzjonali (bħal, pereżempju, il-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE, eċċ.).

NB:

Bħalissa, meta jiġu ċċitati atti tal-BĊE, dawn ir-regoli japplikaw:

ir-regolamenti jiġu ċċitati fl-aħħar, bejn il-parentesijiet, bin-numru assenjat mill-awtur:
Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Bank Ċentrali Ewropew (KE) Nru 1745/2003 tat-12 ta’ Settembru 2003 dwar l-applikazzjoni ta’ riżervi minimi (BĊE/2003/9) (1),
id-deċiżjonijiet, il-linji gwida u r-rakkomandazzjonijiet jiġu ċċitati biss bin-numru assenjat mill-awtur:
Eesti Pank diġà ħallas parti minn sehmu fil-kapital sottoskritt tal-BĊE, skont l-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni BĊE/2010/28 tat-13 ta’ Diċembru 2010 dwar il-ħlas tal-kapital tal-Bank Ċentrali Ewropew mill-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro (1).
Wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni BĊE/2010/6 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-1 ta’ Lulju 2010 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni ta’ Národná banka Slovenska (1),

Numerazzjoni attribwita mill-awtur

Atti li jirrigwardaw iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) u regolamenti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UN/ECE) għandhom biss numru assenjat mill-awtur:

Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE Nru 58/2010
Ir-Regolament Nru 23 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UN/ECE)

Atti u testi oħrajn mhux numerati

Hemm xi atti u testi oħra li ma jkunux numerati, bħal:

il-leġiżlazzjoni primarja (trattati, atti ta’ adeżjoni),
ftehimiet internazzjonali (ara t-Taqsima 1.2.3 “L II — Atti mhux leġiżlattivi” mehmuża ma’ deċiżjoni),
informazzjoni li għandha x’taqsam mad-data ta’ dħul fis-seħħ ta’ ftehim internazzjonali (din tkun l-unika informazzjoni ppubblikata fis-serje L),
regoli tal-proċedura u istruzzjonijiet prattiċi relatati ma’ rikorsi diretti u appelli li jitressqu quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja,
riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit,
rettifiki.
Data tal-aħħar aġġornament: 30.11.2011
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss