ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

9.6. Komisijas ģenerāldirektorāti un dienesti – oficiālie nosaukumi

Grozījumi kopš 29.6.2006.

2012. gada maijs: rokasgrāmatas papīra versija (jaunā pamatversija)


16.4.2011.

SEC(2011) 527

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
FPIS FPI

8.4.2011.

SEC(2011) 527

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāts EuropeAid Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāts – EuropeAid
Sadarbības un attīstības ĢD EuropeAid Attīstības un sadarbības ĢD – EuropeAid

1.2.2011.
(1.1.2011.)

SEC(2011) 527

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Pētniecības ĢD Pētniecības un inovācijas ĢD
RELEX FPIS
DEV + AIDCO DEVCO

1.1.2011.

SEC(2011) 527

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ĢD Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD

1.7.2010.

SEC(2010) 779

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Tiesiskuma, brīvības un drošības ĢD (JLS, 65) Iekšlietu ĢD (HOME, 65)
+ Tieslietu ĢD (JUST, 76)
 
SEC(2010) 460 galīgā redakcija, 20.4.2010.

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Humānās palīdzības ĢD (ECHO) Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ĢD (ECHO)
 
SEC(2006) 810

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Attīstības un attiecību ar ĀKK valstīm ĢD Attīstības ĢD
Pilnais nosaukums un uzskaitījuma secība: “Attīstības un attiecību ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm ģenerāldirektorāts”

4.3.2010.

SEC(2010) 256,
4.3.2010.

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Klimata politikas ĢD (CLIM) Klimata politikas ĢD (CLIMA)

1.3.2010.

SEC(2008) 167,
24.2.2010.

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Enerģētikas un transporta ĢD (TREN) Mobilitātes un transporta ĢD (MOVE)
   
Jauns ĢD: Enerģētikas ģenerāldirektorāts (ENER)
   
Jauns ĢD: Klimata politikas ģenerāldirektorāts (CLIM)

1.1.2010.

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Personāla un administrācijas ĢD (ADMIN) Cilvēkresursu un drošības ĢD (HR)

1.7.2009.

Lēmums 2009/496/EK, Euratom,
26.6.2009.

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs (OPOCE) Eiropas Savienības Publikāciju birojs (OP)

11.7.2008.

Lēmums 2008/544/EK,
20.6.2008.

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Sabiedrības veselības programmas izpildaģentūra Veselības un patērētāju izpildaģentūra

16.4.2008.

SEC(2008) 426,
31.3.2008.

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Veselības un patērētāju aizsardzības ĢD Veselības un patērētāju ĢD

29.3.2008.

SEC(2008) 426,
31.3.2008.

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Zivsaimniecības un jūrlietu ĢD (FISH) Jūrlietu un zivsaimniecības ĢD (MARE)

11.2.2008.


Jauni dienesti: Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra; Pētniecības izpildaģentūra
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa