ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

9.1.2. Adreses vienvalodas dokumentos

Ja adreses atveido, publikācijas visās valodu versijās izmantojot vienu un to pašu struktūru (piemēram, tabulā, kurā minēts adrešu saraksts, kas visās versijās atrodas vienā un tajā pašā lappusē), izmanto noteikumus par vairākvalodu dokumentiem (sk. 9.1.3. punktu).

Pasta sūtījumi uz valsti, kurā izmanto latīņu alfabētu

Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru dokumentos, kuri ir vienā valodā, adreses parasti raksta valodā, kurā ir publikācija, vai saņēmējas valsts valodā. Tas it īpaši attiecas uz pilsētu un valstu nosaukumiem:

Eiropas Komisija
Pārstāvniecība Portugālē
Jean Monnet centrs
1069-068 Lisabona
PORTUGĀLE

Tomēr arī informāciju pirms pilsētas un valsts nosaukuma var atveidot saņēmējas valsts valodā; šim atveides principam dodama priekšroka, lai adrese būtu vieglāk atpazīstama saņēmējas valsts pasta iestādēs:

Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet

1069-068 Lisabona
PORTUGĀLE

Lai izvairītos no problēmām, transportējot sūtījumu tranzītvalstīs, ieteicams pievienot saņēmējas valsts (un varbūt arī pilsētas) nosaukumu starptautiski atzītā valodā. Piemēram, ja sūtījums tiek sūtīts no Latvijas uz Vāciju:

Herrn E. Muller
Goethestr. 13
22767 Hamburga
VĀCIJA/GERMANY

Dokumentos, kuri ir bulgāru vai grieķu valodā, adreses raksta ar latīņu alfabēta burtiem, ja iespējams, saņēmējas valsts valodā, vai arī angliski.

Pasta sūtījumi uz valsti, kura nav ES dalībvalsts un kurā neizmanto latīņu alfabētu

Pasta sūtījumos, ko sūta uz kādu trešo valsti, kurā izmanto atšķirīgu alfabētu (Ķīnu, Japānu, Saūda Arābiju u. c.), adresi, it īpaši valsts nosaukumu, raksta starptautiski atzītā valodā (bieži vien angļu valodā). To adreses daļu, kurā minēts ielas nosaukums, var rakstīt, transliterējot ar latīņu alfabēta burtiem.

European Commission
Representation in Beijing
15 Dong Zhi Men Wai Daije, Sanlitun
100600 Beijing
CHINA

Pasta sūtījumi uz ES dalībvalsti, kurā neizmanto latīņu alfabētu (Bulgārija, Grieķija un Kipra)

Dokumentos, kuri ir latviešu valodā, Bulgārijas, Grieķijas un Kipras adreses raksta ar latīņu alfabēta burtiem (vajadzības gadījumā transliterējot, piemēram, ielas nosaukumu).

Eiropas Komisija
Pārstāvniecība Bulgārijā
Moskovska 9
1000 Sofija
BULGĀRIJA
Eiropas Komisija
Pārstāvniecība Grieķijā
Vassilissis Sofias 2
106 74 Atēnas
GRIEĶIJA
Eiropas Komisija
Pārstāvniecība Kiprā
Iris Tower, 8th Floor
Agapinoros 2
1076 Nikozija
KIPRA

Bulgāru un grieķu dokumentos jāpieraksta klāt pilsētu un valstu nosaukumi ar latīņu alfabēta burtiem (angliski).

Европейска комисия
Представителство
в България
ул. „Московска“ № 9
1000 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
106 74 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Κύπρο
Iris Tower, 8ος όροφος
Αγαπήνωρος 2
1076 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Izņēmums attiecībā uz Briseles reģionu

Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru publikācijās divvalodu Briseles reģiona pasta adresēs jāievēro turpmāk minētie noteikumi.

Publikācijas franču vai nīderlandiešu valodā
Franču valodā
(adreses tikai franču valodā)


Conseil de l’Union européenne
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles
BELGIQUE
Nīderlandiešu valodā
(adreses tikai nīderlandiešu valodā)


Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
1048 Brussel
BELGIË
Publikācijas kādā citā ES valodā

Adreses pirmo daļu raksta vai nu abās šajās valodās, vai kādā valodā, kas, vēlams, ir starptautiski pazīstama. Tomēr ielas, pilsētas un valsts nosaukums jāraksta abās oficiālajās valodās.

Conseil de l’Union européenne/
Raad van de Europese Unie
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Council of the European Union
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Adreses franciski runājošās valstīs

Beļģijā, Francijā un Luksemburgā ielas nosaukumu un mājas numuru atveidē jāievēro atšķirīgi noteikumi.

BEĻĢIJĀ
Rue de la Source 200
Mājas numuru raksta pēc ielas nosaukuma (bez komata).
FRANCIJĀ
24 rue de l’Allée-au-Bois
Mājas numuru raksta pirms ielas nosaukuma (bez komata).
LUKSEMBURGĀ
2, rue Mercier
Mājas numuru raksta pirms ielas nosaukuma (pēc numura liekot komatu).
Pēdējoreiz atjaunināts: 16.2.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa