ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

7.3.3. Noteikumi par naudas vienību attēlošanu

Kad lieto vārdu “euro”

Juridiski teksti (euro)

Ja runa ir par naudas vienībām vispārīgi un summa nav minēta, tās raksta pilnā formā (izņemot tabulas):

Summa euro
Summa sterliņu mārciņās
Juridiski nesaistoši teksti (eiro)

Juridiski nesaistošos tekstos var lietot attiecīgajā valstī pieņemto formu:

Summa eiro
1 eiro

Kad lieto ISO kodu “EUR”

Teksts

Ja ar naudas vienību ir minēta summa, lieto ISO kodu “EUR”, ko raksta aiz summas ar saistīto atstarpi (tas ir obligāts noteikums visos juridiskajos tekstos):

Nepieciešamā summa ir 12 500 EUR.
Konstatēts 1 550 EUR iztrūkums.
Tabulas

Norādot visā tabulā lietoto naudas vienību, tās ISO kodu raksta iekavās un slīprakstā virs tabulas labajā pusē:

(EUR)
(miljoni EUR)
(miljardi EUR)
Tiesību akti – Oficiālais Vēstnesis
Euro

Oficiālajā Vēstnesī, ja ar naudas vienību ir minēta summa, summu raksta ar cipariem un tai seko saistītā atstarpe un ISO kods “EUR”:

10 000 EUR
1 000 000 EUR (nevis 1 miljons EUR)
Citas valūtas

Citām valūtām, ja minēta summa ciparos, izmanto šo pašu principu – summai ciparos seko saistītā atstarpe un attiecīgās valūtas ISO kods:

Ieņēmumi bija par 300 GBP lielāki nekā izdevumi.

Kad lieto euro simbolu €

Euro simbolu (€) lieto ilustrācijās. Tomēr to var lietot arī populāros izdevumos un reklāmas izdevumos (piemēram, pārdošanas katalogos), kā arī preses relīzēs.

Teksta redaktoros euro simbolu var iegūt, vienlaikus nospiežot vai nu labo Alt taustiņu un 4, vai kreiso Alt taustiņu un 0128. Euro simbola tehniskās specifikācijas var lejupielādēt no Komisijas euro vietnes (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/history-euro/design-euro_en#constructing-the-euro-symbol-for-professionals).

NB!
HTML valodā jāņem vērā dokumenta galīgais noformējums un konfigurācija. Ja teksta izveidē izmantots Unicode standarts, nav problēmu, taču vecākos tekstos, kuros izmantots ISO 8859, HTML kods “€” attēlo euro simbolu uz datora ekrāna, taču tas var neparādīties izdrukātos dokumentos (šo problēmu var novērst, izmantojot euro simbola gif vai jpg attēlu). Tekstiem, kas paredzēti automātiskai publicēšanai tiešsaistē, ieteicams nelietot euro simbolu (tā vietā lietot ISO kodu “EUR”).

ISO kods (EUR) ar naudas summām

No 2018. gada 1. janvāra latviešu valodā ISO kods “EUR” rakstāms aiz summas ar saistīto atstarpi.

350 EUR
NB!
Angļu, īru un maltiešu valodā ISO kodu “EUR” raksta pirms summas. Latviešu valodā šāda kārtība pastāvēja līdz 2017. gada 31. decembrim.
an amount of EUR 30

Euro simbols (€) ar naudas summām

No 2018. gada 1. janvāra latviešu valodā euro simbols (€) rakstāms aiz summas ar saistīto atstarpi.

350 €
NB!
Angļu, īru, maltiešu un nīderlandiešu euro simbolu (€) raksta pirms summas. Latviešu valodā šāda kārtība pastāvēja līdz 2017. gada 31. decembrim.
an amount of €30 (bez atstarpes starp € simbolu un summu)

Ar miljoniem un miljardiem

Ar miljoniem, miljardiem un lielākām summām var lietot šādas formas:

visa summa izteikta ar cipariem:
10 000 000 EUR
daļa summas izteikta ar vārdiem:
10 miljoni EUR
15 miljardi EUR
tabulās, grafikos:
miljoni EUR; milj. EUR
miljardi USD; mljrd. USD
NB!
Budžeta datu attēlošanai vieglākas salīdzināšanas nolūkos ieteicams lietot šādas formas:
Projekta kopējās izmaksas bija 125 tūkstoši euro.
Budžeta dati

Budžeta datu attēlošanai vieglākas salīdzināšanas nolūkos ieteicams lietot šādas formas:

ja decimāldaļskaitlī ir līdz trim cipariem aiz komata, turpina izmantot esošās vienības:
1,326 miljardi (nevis 1 326 miljoni)
ja decimāldaļskaitlī ir vairāk par trim cipariem aiz komata, lieto vienu pakāpi zemākas vienības:
1 326,1 miljons (nevis 1,3261 miljards)
Pēdējoreiz atjaunināts: 6.5.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa