ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

5.10. Citāti

Citātā ietilpst:

teksta daļas, kas pārņemtas no citiem darbiem,
izteikumi vai viedokļi, kas atstāstīti tiešajā runā.

Tipogrāfijā citātu apstrādei izmanto vairākas metodes, piemēram, citējamo teksta daļu raksta mazākā fontā vai liek pēdiņās vai domuzīmēs; parastus citātus (kas sastāv no teikumiem vai atsevišķiem vārdiem, kurus atstāsta tiešajā runā) liek pēdiņās pamattekstā, izmantojot teksta fontu.

Ja kāds citāta vārds vai daļa pamattekstā ir izlaista, to aizstāj ar divpunkti (saskaņā ar turpmāk aprakstītajiem noteikumiem).

Ja ir izlaista vesela rinda, to aizstāj ar divpunkti apaļajās iekavās, ko liek starp divām rindām.

“Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(..)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx.”

Pieturzīmes citātos

Citāti, divpunktes un iekavas

Divpunkte aizstāj izlaistu citāta daļu; to liek apaļajās iekavās, pirms kurām ir parastā atstarpe (sk. arī 10.1.8. punktu).

“Padome plānoja veikt daudzus pasākumus (..); taču beigās no tā atteicās.”
“Viņš ieradās mazliet pēc tam (..). Viss bija beidzies. (..)”

Šo noformējuma veidu izmanto arī, lai izvairītos no neskaidrībām saistībā ar autora paša lietotajām daudzpunktēm, kā to ilustrē šāds N. Sarraute citāts:

“(..) Tas ir lieliski… īsts pārsteigums, veiksme… izsmalcināta harmonija, šis samta aizkars no ļoti bieza samta, (..) dziļi zaļā krāsā (..).”
NB!
Ja autordienests izlaistām citāta daļām neizmanto divpunkti iekavās, Publikāciju biroja korektūras dienesti nevar noteikt atšķirības starp kādas citāta daļas izlaidumu vai domas aprāvumu un līdz ar to ir spiesti piemērot konvencionālu darba noformējuma veidu, visos gadījumos pirms un pēc daudzpunktes liekot parastu atstarpi.
“Padome plānoja veikt daudzus pasākumus … taču beigās no tā atteicās.”
“Viņš ieradās mazliet pēc … Viss bija beidzies …”
“Komisija ierosināja … regulu attiecībā uz … iespēju vienlīdzību …”
Citāti pēdiņās (pēdiņas, kols, punkts)

Ja citāts turpina sākotnējo teikumu, jāizvairās lietot kolu un teikuma beigu punktu liek pēc aizvērējpēdiņām (liekot pieturzīmes, ievēro teikuma loģisko turpinājumu). Šis noteikums jāievēro arī tad, ja citāta daļa pēdiņās ir jaunā rindkopā.

Konkrētajā lietā Tiesa paziņo, ka “dominējošas pozīcijas pastāvēšana (..) ir ļoti iespējama”.
Konkrētajā lietā Tiesa paziņo, ka
“dominējošas pozīcijas pastāvēšana (..) ir ļoti iespējama”.

Ja pirms citāta ir kols, tas sākas ar lielo burtu un punktu liek pirms aizvērējpēdiņām. Šis noteikums jāievēro arī tad, ja citāta daļa pēdiņās ir jaunā rindkopā.

Konkrētajā lietā Tiesa paziņo: “Dominējošas pozīcijas pastāvēšana (..) ir ļoti iespējama.”
Konkrētajā lietā Tiesa paziņo:
“Dominējošas pozīcijas pastāvēšana (..) ir ļoti iespējama.”

Ja norāde uz zemsvītras piezīmi atrodas pēc citāta, punktu visos gadījumos liek pēc minētās norādes.

Konkrētajā lietā Tiesa paziņoja: “Dominējošas pozīcijas pastāvēšana (..) ir ļoti iespējama” (1).
Konkrētajā lietā Tiesa paziņoja, ka “dominējošas pozīcijas pastāvēšana (..) ir ļoti iespējama” (1).

Ja citē Savienības tiesību aktu ievaddaļu (piemēram, preambulu), tajā lietotās pieturzīmes ietver citātā.

Komisija pēdējo apsvērumu grozīja šādi: “(3) Nolīgums būtu jāparaksta un jāapstiprina,”.
Pēdējoreiz atjaunināts: 15.6.2015.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa