ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

5.9. Atsauces

Atsauce ir precīza norāde uz citāta avotu, kādu darbu vai darba daļu saistībā ar konkrēto tematu; to iekļauj vai nu pašā tekstā, vai zemsvītras piezīmē. Jāievēro regulu, direktīvu, Līgumu pantu, Tiesas lietu u. c. numerācijas veids. Citējot īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai nosaukums būtu norādīts precīzi.

Ja atsauces iekļautas teksta galvenajā daļā, tām jābūt īsām un tās ieteicams likt iekavās.

5.9.1. Atsauces uz Eiropas Savienības tiesību aktiem

Dažādu norāžu noformēšana

Informāciju par to, kā noformēt atsauces uz Oficiālajā Vēstnesī publicētajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, un informāciju par tiesību aktu numerāciju sk. pirmajā daļā.

Publikācijās, kas nav Oficiālā Vēstneša publikācijas, tiesību aktu nosaukumus var citēt brīvāk. Tomēr jāņem vērā, ka visos gadījumos tiesību akta virsraksta elementus (akta apzīmējumu, numuru, izstrādātāju iestādi, datumu un nosaukumu) neatdala ar komatiem.

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 noteikts, ka (..)
Regulā (ES) Nr. 1204/2009 noteikts, ka (..)
Padomes 2009. gada 16. novembra Regulā (EK) Nr. 1186/2009 par Kopienas sistēmas izveidošanu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem noteikts, ka (..)
Padomes Regulā (EK) Nr. 1186/2009 par Kopienas sistēmas izveidošanu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem noteikts, ka (..)
Regulā (EK) Nr. 1186/2009 par Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem noteikts, ka (..)

Protams, nav nekādu ierobežojumu tiesību akta nosaukumā lietot komatus atbilstoši sintaksei.

Komisijas 2008. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 1307/2008, ar ko nosaka konkrētu zvejas produktu salīdzināmās cenas 2009. zvejas gadam, noteikts, ka (..)

Tādu tiesību aktu virsrakstam, ar kuriem izdara grozījumus, arī jābūt izveidotam kā vienotam blokam.

Komisijas 2009. gada 4. decembra Regula (ES) Nr. 1204/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 968/2006, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā, (..)

“Un” vai “līdz” lietošana

Publikācijās, kuras nav Oficiālā Vēstneša publikācijas, norādot vairāku regulu, pantu u. c. kopumu, saikļa “un” un prievārda “līdz” lietošanā ievēro šādus noteikumus:

1)
ja skaits nepārsniedz trīs, lieto “un” un norāda visus numurus:
Regulas (ES) 2015/17, 2015/18 un 2015/19
(tiesību akti, kuri attiecas uz vienu darbības jomu)
Regulas (ES) 2015/17, 2015/18 un 2015/19 un (ES, Euratom) 2015/623
(tiesību akti, kuri attiecas uz vairākām darbības jomām)
2., 3. un 4. pants (nevis “2. līdz 4. pants”)
2)
ja skaits pārsniedz trīs:
Regulas (ES) 2016/52 līdz 2016/56
2. līdz 8. pants

Atsauces uz Oficiālo Vēstnesi

Sk. 3.1. punktu.

Pēdējoreiz atjaunināts: 11.9.2017.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa