ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

Kopsavilkuma tabulas

Sēriju saturs

L (1) C (2) S

Leģislatīvi akti (L I)

Neleģislatīvi akti (L II)

Citi tiesību akti (L III)

Akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu (L IV)

Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi (C I)

Informācija (C II)

Sagatavošanā esoši tiesību akti (C III)

Paziņojumi (C IV)

Atzinumi (C V)

Publiskā iepirkuma līgumi (uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus): būvdarbi, piegādes, pakalpojumi (atklāti konkursi, slēgti konkursi, paātrināta procedūra)

Iestāžu un citu Eiropas Savienības struktūru un programmu (piemēram, Eiropas Attīstības fonda, Eiropas Investīciju bankas utt.) paziņojumi

(1)
Sēriju papildina L … I sērija (sk. 1.1. punktu “L sērija”).
(2)
Sēriju papildina C … A sērija, C … E sērija (pārtraukta kopš 2014. gada 1. aprīļa) un C … I sērija (sk. 1.1. punktu “C sērija”).

Regulu, direktīvu un lēmumu īpašie elementi (L I un L II)

Iestāde Tiesību akts Tiesību akta raksturs Noteicošie komponenti – leģislatīvi/neleģislatīvi akti Iedaļas Parakstītājs
Eiropas Parlaments + Padome Regula Leģislatīvs (parastā likumdošanas procedūra)

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

+ norāde: saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru

L I Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs + Padomes priekšsēdētājs
Direktīva Leģislatīvs (parastā likumdošanas procedūra)

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

+ norāde: saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru

L I Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs + Padomes priekšsēdētājs
Lēmums Leģislatīvs (parastā likumdošanas procedūra)

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

+ norāde: saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru

L I Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs + Padomes priekšsēdētājs
Lēmums (piemēram, par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu) Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..),

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs + Padomes priekšsēdētājs
 
Eiropas Parlaments Regula Leģislatīvs (īpaša likumdošanas procedūra)

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

+ norāde: saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru

L I Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs
Lēmums Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs
 
Eiropadome Lēmums Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Eiropadomes priekšsēdētājs
 
Padome Regula Leģislatīvs (īpaša likumdošanas procedūra)

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

+ norāde: saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru

L I Padomes priekšsēdētājs
Regula (kas tieši pamatota ar Līgumiem) Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Padomes priekšsēdētājs
Īstenošanas regula Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

+ 2. norāde: ņemot vērā (..) un jo īpaši tā/tās (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Padomes priekšsēdētājs
Direktīva Leģislatīvs (īpaša likumdošanas procedūra)

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

+ norāde: saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru

L I Padomes priekšsēdētājs
Direktīva (kas tieši pamatota ar Līgumiem) Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Padomes priekšsēdētājs
Īstenošanas direktīva Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..),

+ 2. norāde: ņemot vērā (..) un jo īpaši tā/tās (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Padomes priekšsēdētājs
Lēmums Leģislatīvs (īpaša likumdošanas procedūra)

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

+ norāde: saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru

L I Padomes priekšsēdētājs
Lēmums (kas tieši pamatots ar Līgumiem, tostarp KĀDP lēmumi) Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

KĀDP lēmumiem, 1. norāde: ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Padomes priekšsēdētājs
Īstenošanas lēmums Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..),

+ 2. norāde: ņemot vērā (..) un jo īpaši tā/tās (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Padomes priekšsēdētājs
 
Komisija Regula (kas tieši pamatota ar Līgumiem) Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Komisijas priekšsēdētājs
Deleģētā regula Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..),

+ 2. norāde: ņemot vērā (..) un jo īpaši tā/tās (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Komisijas priekšsēdētājs
Īstenošanas regula Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..),

+ 2. norāde: ņemot vērā (..) un jo īpaši tā/tās (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Komisijas priekšsēdētājs
Direktīva (kas tieši pamatota ar Līgumiem) Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Komisijas priekšsēdētājs
Deleģētā direktīva Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..),

+ 2. norāde: ņemot vērā (..) un jo īpaši tā/tās (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Komisijas priekšsēdētājs
Īstenošanas direktīva Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..),

+ 2. norāde: ņemot vērā (..) un jo īpaši tā/tās (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Komisijas priekšsēdētājs
Lēmums (kas tieši pamatots ar Līgumiem) Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..) un jo īpaši tā (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas loceklis (ja ir adresāti)
Deleģētais lēmums Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..),

+ 2. norāde: ņemot vērā (..) un jo īpaši tā/tās (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas loceklis (ja ir adresāti)
Īstenošanas lēmums Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā Līgumu (..),

+ 2. norāde: ņemot vērā (..) un jo īpaši tā/tās (..). pantu,

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas loceklis (ja ir adresāti)
 
Eiropas Centrālā banka Regula Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā (..) un jo īpaši (..),

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs
Lēmums Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā (..) un jo īpaši (..),

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs
Pamatnostādne Neleģislatīvs

1. norāde: ņemot vērā (..) un jo īpaši (..),

Bez norādes par likumdošanas procedūru

L II Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs

Oficiālā Vēstneša numerācija

Datums Numurs
No 1952. gada līdz 30.6.1967. (numerācija visa gada garumā, norādot gadu) OV 106, 30.12.1962., 2553./62. lpp.
Kopš 1.7.1967. (katrs numurs sākas ar 1. lpp.) OV 174, 31.7.1967., 1. lpp.
Kopš 1968. gada (izveidotas sērijas – OV L un C) OV L 76, 28.3.1968., 1. lpp.
OV C 108, 19.10.1968., 1. lpp.
Kopš 1978. gada (izveidota OV S sērija) OV S 99, 5.5.1978., 1. lpp.
Kopš 1991. gada (izveidota OV C … A sērija) OV C 194 A, 31.7.2008., 1. lpp.
No 31.8.1999. līdz 31.3.2014. (C … E sērija) OV C 189 E, 26.7.2008., 1. lpp.
1.1.2016 (izveidotas sērijas OV L … I un OV C … I) OV L 11 I, 16.1.2016., 1. lpp.
OV C 15 I, 16.1.2016., 1. lpp.

Tiesību aktu numerācija (L sērija)

Regulas
Datums Numurs
No 1952. gada līdz 31.12.1962. Regula Nr. 17
No 1.1.1963. līdz 31.12.1967. Regula Nr. 1009/67/EEK
No 1.1.1968. līdz 31.10.1993. Regula (EEK) Nr. 1470/68
No 1.11.1993. līdz 31.12.1998. Regula (EK) Nr. 3031/93
No 1.1.1999. līdz 30.11.2009.

Regula (EK) Nr. 302/1999

Regula (EK) Nr. 1288/2009

No 1.12.2009. līdz 31.12.2014. Regula (ES) Nr. 1178/2009
Kopš 1.1.2015. Regula (ES) 2015/475
Direktīvas, lēmumi
Tiesību akti Datums Numurs
Direktīva
(L I un L II)
Līdz 31.12.2014.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/13/ES

Padomes Direktīva 2010/12/ES (adresēta visām dalībvalstīm)

Komisijas Direktīva 2010/29/ES

Kopš 1.1.2015.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/254

Padomes Direktīva (ES) 2015/121

Komisijas Direktīva (ES) 2015/565

Lēmums
(L I)
Līdz 31.12.2014. Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 284/2010/ES
Kopš 1.1.2015. Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2015/601
Lēmums
(L II)
Līdz 31.12.2014.

Komisijas Lēmums 2010/261/ES

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums 2010/204/ES

Padomes Lēmums 2010/231/KĀDP

Kopš 1.1.2015.

Komisijas Lēmums (ES) 2015/119

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2015/468

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/76

Ieteikumi, pamatnostādnes (L II)
Tiesību akti Datums Numurs
Ieteikums Līdz 31.12.2014. 2009/1019/ES
Kopš 1.1.2015. (ES) 2015/682
Pamatnostādne Līdz 31.12.2014. 2009/1021/ES (ECB/2009/28)
Kopš 1.1.2015. (ES) 2015/732 (ECB/2015/20)
NB!

Ieteikumus publicē šādās iedaļās:

L II: Padomes ieteikumi (Līguma par Eiropas Savienības darbību 121., 126. un 140. pants), Komisijas ieteikumi (292. pants) un Eiropas Centrālās bankas ieteikumi (292. pants),
C I: Eiropas Parlamenta ieteikumi Padomei, Padomes ieteikumi, Komisijas ieteikumi, Eiropas Centrālās bankas ieteikumi,
C III: Eiropas Centrālās bankas ieteikumi (129. un 219. pants).
EEZ lēmumi, EBTA lēmumi un ieteikumi
Tiesību akti Datums Numuri
EEZ Apvienotās komitejas lēmums Līdz 31.12.2014. (tikai pieņēmējiestādes piešķirtā numerācija) Nr. 119/2009
Kopš 1.1.2015. (divkārša numerācija) Nr. 159/2014 [2015/94]
EBTA Uzraudzības iestādes lēmums Līdz 31.12.2014. (tikai pieņēmējiestādes piešķirtā numerācija) Nr. 133/09/COL
Kopš 1.1.2015. (divkārša numerācija)

Nr. 30/15/COL [2015/1813]

Nr. 226/17/COL [2018/564]

EBTA Uzraudzības iestādes ieteikums Līdz 31.12.2014. (tikai pieņēmējiestādes piešķirtā numerācija) Nr. 119/07/COL
Kopš 1.1.2015. (divkārša numerācija) Nr. N/15/COL [2015/N]

Tiesību aktu struktūra

Tiesību aktu struktūra
Pēdējoreiz atjaunināts: 6.5.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa