ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

2.5. Noslēguma formulējumi (vieta, datums un paraksts)

Tiesību aktus noslēdz ar šādām frāzēm:

parakstīšanas vieta un datums lokatīvā,
paraksts.

Vieta un datums

Sekundārajos tiesību aktos vietu un datumu norāda šādi:

Briselē, 2010. gada 1. septembrī

Datums ir akta parakstīšanas datums (Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgi pieņemtajiem tiesību aktiem) vai pieņemšanas datums (pārējos gadījumos).

Izņēmums ir līgumi, starptautiski nolīgumi u. c., kuros pilnu datumu raksta ar vārdiem:

Briselē, divtūkstoš desmitā gada divdesmit otrajā jūlijā

Iestāžu pieņemto tiesību aktu parakstīšanas vieta var būt Brisele (galvenokārt), Luksemburga (Padomes sanāksmju laikā aprīlī, jūnijā un oktobrī), Strasbūra (Eiropas Parlamentam, arī tad, ja dokumentu paraksta kopīgi ar Padomi) vai Frankfurte pie Mainas (vairumam Eiropas Centrālās bankas aktu).

Paraksti (saraksts nav pilnīgs)

Sekundārajos tiesību aktos
Eiropas Parlaments Eiropadome Padome

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs/priekšsēdētāja

(iniciāļi un pilns uzvārds)

Eiropadomes vārdā –

priekšsēdētājs/priekšsēdētāja

(iniciāļi un pilns uzvārds)

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs/priekšsēdētāja

(iniciāļi un pilns uzvārds)


Komisija
Regulās, direktīvās, lēmumos bez adresāta Lēmumos ar adresātu

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs/priekšsēdētāja

(pilns vārds un uzvārds)


vai


Komisijas

un tās priekšsēdētāja/priekšsēdētājas vārdā –

priekšsēdētāja/priekšsēdētājas vietnieks/vietniece

(pilns vārds un uzvārds)


vai

Komisijas

un tās priekšsēdētāja/priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas loceklis/locekle

(pilns vārds un uzvārds)


vai


Komisijas

un tās priekšsēdētāja/priekšsēdētājas vārdā –

… ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors/ģenerāldirektore

(pilns vārds un uzvārds)

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja/priekšsēdētājas vietnieks/vietniece

(pilns vārds un uzvārds)


vai


Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis/locekle

(pilns vārds un uzvārds)


EEZ Apvienotā komiteja Eiropas Centrālā banka
Regulās, pamatnostādnēs Lēmumos, ieteikumos

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs/priekšsēdētāja

(pilns vārds un uzvārds)

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs/priekšsēdētāja

(pilns vārds un uzvārds)


vai


ECB Valdes vārdā –

ECB priekšsēdētājs/priekšsēdētāja

(pilns vārds un uzvārds)

ECB priekšsēdētājs/priekšsēdētāja

(pilns vārds un uzvārds)


Starptautiskos nolīgumos
Nolīgumos, protokolos, konvencijās

Eiropas Savienības vārdā

(paraksts)

Dalībvalstu vārdā

(paraksts)


Nolīgumos vēstuļu apmaiņas veidā

Eiropas Savienības Padomes vārdā

Eiropas Savienības vārdā

Pēdējoreiz atjaunināts: 24.3.2021.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa