ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

1.2.2. Tiesību aktu numerācija

Tiesību aktus numurē Publikāciju birojs.

Numerācija

Tiesību akta numuru veido trīs daļas šādā secībā:

darbības jomas saīsinājums (iekavās): “ES” Eiropas Savienībai, “Euratom” Eiropas Atomenerģijas kopienai, “ES, Euratom” Eiropas Savienībai un Eiropas Atomenerģijas kopienai, “KĀDP” kopējai ārpolitikai un drošības politikai,
četrciparu atsauce uz dokumenta publicēšanas gadu,
kārtas numurs, ko piešķir no vienas sērijas neatkarīgi no tiesību akta veida un darbības jomas un ko veido tik ciparu, cik nepieciešams:

(joma) GGGG/N

Līdz 2015. gada 1. janvārim

Numerācija dažādiem tiesību aktu veidiem bija atšķirīga, un to joprojām lieto, atsaucoties uz šiem tiesību aktiem.

Pamatprincipi
a)
Ja kārtas numurs atrodas pirms gadskaitļa, lieto saīsinājumu “Nr.”:
Komisijas Regula (ES) Nr. 16/2010
Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 284/2010/ES

Savukārt, ja gadskaitlis atrodas pirms kārtas numura, saīsinājumu “Nr.” nelieto:

Komisijas Lēmums 2010/300/ES
b)
Gadskaitli raksta ar četriem cipariem (pirms 1999. gada 1. janvāra rakstīja ar diviem):
Komisijas Regula (EK) Nr. 23/1999
Padomes Lēmums 2010/294/ES
Padomes Regula (EK) Nr. 2820/98
NB!

Līdz ar jaunu līgumu un to labojumu pieņemšanu jomas saīsinājumi gadu gaitā ir mainījušies:

līdz 1993. gada 1. novembrī izmantoti saīsinājumi “EEK”, “EOTK”, “Euratom”,
1993. gada 1. novembrī, kad stājās spēkā Māstrihtas līgums, “EEK” kļuva par “EK”. Klāt nāca saīsinājumi “TI” (tieslietas un iekšlietas), “KĀDP” (kopējā ārpolitika un drošības politika) un “DSK” (dalībvalstu savstarpējas konvencijas),
kopš 2002. gada 24. jūlija (pēc EOTK līguma darbības beigām) nelieto saīsinājumu “EOTK”,
2009. gada 1. decembrī līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā ieviests saīsinājums “ES”. Saīsinājumu “EK” vairs nelieto. No saīsinājumiem, kas izveidoti ar Līguma par Eiropas Savienību stāšanos spēkā, saglabājusies abreviatūra “KĀDP”, savukārt “TI” un “DSK” vairs nelieto.
Numerācija

Tiesību aktiem kārtas numurus piešķira no līdzās pastāvošajām sērijām. Numura elementu secība ir atkarīga no tiesību akta veida.

Regulas

Šos aktus numurē, norādot atsauces saīsinājumu (iekavās), tad kārtas numuru un gadu:

Regula (ES) Nr. 641/2010

Regulu numerācija laika gaitā ir mainījusies:

no 1952. gada līdz 1962. gada 31. decembrim:
Regula Nr. 17
no 1963. gada 1. janvāra līdz 1967. gada 31. decembrim (numuram pievieno norādi uz atbilstošu Līgumu vai Līgumiem un gadu):
Regula Nr. 1009/67/EEK
no 1968. gada 1. janvāra (mainās atsauces vieta):
Regula (EEK) Nr. 1470/68
Direktīvas

Direktīvas numurē, norādot gadu, tad kārtas numuru un atsauces saīsinājumu:

Padomes Direktīva 2010/24/ES

No 1992. gada līdz 2014. gada 1. janvārim direktīvas numurēja Padomes Ģenerālsekretariāts.

Dažām vecākām direktīvām kārtas numurs ir ietverts virsrakstā:

Padomes Pirmā direktīva 73/239/EEK
Lēmumi

L I iedaļā publicētos lēmumus numurē, norādot kārtas numuru, tad gadu un atsauces saīsinājumu:

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 477/2010/ES

Lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar likumdošanas procedūru, piešķir tās pašas sērijas numurus kā regulām (Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 477/2010/ES, Komisijas Regula (ES) Nr. 478/2010, Komisijas Regula (ES) Nr. 479/2010 utt.).

L II iedaļā publicētajiem lēmumiem pirmo norāda gadu, tad kārtas numuru un atsauces saīsinājumu:

Padomes Lēmums 2010/294/ES
Budžets

Vispārējā budžeta un budžeta grozījumu pieņemšanas aktiem ir numurs, kuru norāda gan satura rādītājā, gan titullapā (piemēram, “2010/117/ES, Euratom”), bet nenorāda atsaucēs.

Divkārša numerācija

Dažiem aktiem var būt divkārša numerācija:

numurs, ko piešķir Publikāciju birojs (piemēram, “(ES) 2015/299”),
pieņēmējiestādes piešķirts numurs (piemēram, “ECB/2015/5”, “ATALANTA/4/2015” utt.).

Eiropas Centrālās bankas aktiem un instrumentiem, kā arī Politikas un drošības komitejas lēmumiem pieņēmējiestādes piešķirto numuru liek virsraksta beigās iekavās:

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/299 (..) (ECB/2015/5)
Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2015/711 (..) (ATALANTA/4/2015)

Konkrētiem tiesību aktiem Publikāciju biroja piešķirtais numurs neietver darbības jomu un tiek norādīts virsraksta beigās kvadrātiekavās. Tie ir dažādu ar starptautiskiem nolīgumiem izveidotu padomju un komiteju (piemēram, ĀKK un ES Vēstnieku komitejas) lēmumi, tiesību akti, kas attiecas uz Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ) un uz Eiropas Brīvās tirdzniecības asociāciju (EBTA), kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) noteikumi:

ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 1/2015 (..) [2015/1909]
EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 159/2014 (..) [2015/94]
EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 226/17/COL (..) [2018/564]
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 78 (..) [2015/145]
Līdz 2015. gada 1. janvārim

Atsaucoties uz tiesību aktiem ar divkāršu numerāciju, kas publicēti pirms 2015. gada 1. janvāra – izņemot Eiropas Centrālās bankas regulas –, parasti norāda tikai pieņēmējiestādes piešķirto numuru:

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) tiesību aktiem, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) noteikumiem ir tikai pieņēmējiestādes piešķirtais numurs.

Akti bez numura un citi dokumenti

Dažiem aktiem un citiem dokumentiem nav numura, piemēram:

starptautiskiem nolīgumiem (sk. 1.2.3.(b) punkta iedaļu “L II. Neleģislatīvi akti”), kas pievienoti lēmumiem,
informācijai par starptautiska nolīguma spēkā stāšanās datumu (šī ir vienīgā informācija, ko publicē L sērijā),
labojumiem.
Pēdējoreiz atjaunināts: 30.9.2019.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa