ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

A9 priedas Institucijos, organai, tarpinstitucinės tarnybos ir įstaigos: daugiakalbis sąrašas

(2019 12 12 duomenys)

Šiame priede pateikiama a) subjektų rodyklė ir b) pavadinimų atitikmenų įvairiomis kalbomis daugiakalbis sąrašas. Dėl vardijimo tvarkos žr. 9.5 punktą.

a) Rodyklė

b) Daugiakalbis sąrašas

bendra įmonė SESAR

 

Bendra pertvarkymo valdyba

 

Bendrasis Teismas

 

Bendrijos augalų veislių tarnyba

 

(bendroji įmonė ARTEMIS)

 

bendroji įmonė ECSEL

 

(bendroji įmonė ENIAC)

 

bendroji įmonė „Fusion for Energy“

 

bendroji įmonė NVI 2

 

bendroji įmonė „Shift2Rail“

 

bendroji įmonė „Švarus dangus 2“

 

BEREC paramos agentūra

 

biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė

 

Euratomo tiekimo agentūra

 

Europos aplinkos agentūra

 

Europos Audito Rūmai

 

Europos bankininkystės institucija

 

Europos Centrinis Bankas

 

Europos cheminių medžiagų agentūra

 

Europos darbo institucija

 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

 

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

 

Europos duomenų apsaugos valdyba

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

Europos gynybos agentūra

 

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

 

Europos GNSS agentūra

 

Europos inovacijos ir technologijos institutas

 

Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba

 

Europos investicijų bankas

 

Europos investicijų fondas

 

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

Europos jūrų saugumo agentūra

 

Europos Komisija

 

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

 

Europos lyčių lygybės institutas

 

Europos maisto saugos tarnyba

 

Europos mokymo fondas

 

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga

 

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

 

Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė

 

Europos ombudsmenas

 

Europos Parlamentas

 

Europos personalo atrankos tarnyba

 

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija

 

Europos prieglobsčio paramos biuras

 

Europos profesinio mokymo plėtros centras

 

Europos prokuratūra

 

Europos regionų komitetas

 

Europos Sąjunga

 

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra

 

Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra

 

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra

 

Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra

 

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra

 

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

 

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras

 

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra

 

Europos Sąjungos leidinių biuras

 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

 

Europos Sąjungos palydovų centras

 

Europos Sąjungos saugumo studijų institutas

 

Europos Sąjungos Taryba

 

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra

 

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas / Teisingumo Teismas
(Institucija / instancija)

 

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

 

Europos Vadovų Taryba

 

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas

 

Europos vaistų agentūra

 

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

 

Europos viešojo administravimo mokykla

 

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

 

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga

 

2-oji kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė

 

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga

 

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga

 

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai

 

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

 

Tarnautojų teismas

 

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga

Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis