ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

10.3.7. Skaičiai ir kiekis

1. Dokumentų dalys, punktai, priedai, puslapiai, skiltys ir pan. numeruojami arabiškais skaitmenimis su taškais. Rišliame tekste po paskutinio skaitmens taškas nededamas:

2.4 punktas

Kai skaičiai nurodo teksto dalis, jie rašomi prieš atitinkamą žodį:

42 straipsnio 2 dalis
2 puslapyje

Tačiau nuorodose ar išnašose puslapio numeris rašomas po santrumpos „p.“:

OL L 1, 2006 1 4, p. 1.

2. Skaičiai paprastai rašomi žodžiais (tačiau labai dideli skaičiai dažnai rašomi skaitmenimis):

per aštuonias dienas
keturiolika komiteto narių
per 72 valandas

Kelintiniai skaitvardžiai gali būti užrašomi ir romėniškais, ir arabiškais skaitmenimis:

XXI amžius, IV mėn., II veiksmas, III tomas, XXIII skyrius, I dalis, V kategorija
8 klasė, 5 pavyzdys, 6 lentelė, 2003 m. (skaityti: du tūkstančiai tretieji metai), 25 diena, 10 valanda, 25 puslapis, 34 tomas, Nr. 2

3. Žymint skaitmenimis, prie skaičiaus po brūkšnelio gali būti pridedama kelintinio skaitvardžio galūnė, ypač sakinyje:

2007 m. vasario 16 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 34 A bus paskelbtas „Bendrasis daržovių rūšių veislių katalogas“ – 25-asis leidimas.

Po skaitvardžio einantis skaitmeninis patikslinimas rašomas žodžiais:

2007 m. vasario 16 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 34 A bus paskelbtas „Bendrasis daržovių rūšių veislių katalogas“ – 25-ojo leidimo pirmasis papildymas.
Tik tekste ispanų kalba 5 puslapyje 22 konstatuojamosios dalies trečias sakinys.
Pastabos.
Galūnė rašoma kartu su kamiengalio minkštumo ženklu:
3-iasis (ne 3-asis)

Prie romėniškų skaitmenų galūnės nerašomos:

XX amžius (ne XX-asis amžius)

4. Dideli skaičiai, pradedant tūkstančiu, gali būti žymimi skaitmenimis ir žodžiais arba jų sutrumpinimais:

10 tūkstančių arba 10 tūkst.
5 milijonai arba 5 mln.
23 mln. europiečių, 40 mlrd. EUR

5. Kiekis, sumos ir pan. paprastai rašomi skaitmenimis, ypač kai nurodomas matavimo vienetas arba valiuta; skaitmuo nuo ženklo atskiriamas jungiamuoju (Ctrl + Shift + Space) tarpu:

2,25 % norma
5 EUR už toną garantija

Lentelėse ir sąrašuose kiekiai visada rašomi skaitmenimis.

6. Dideli skaičiai rašomi grupuojant po tris skaitmenis. Tarp skaitmenų grupių nededamas nei kablelis, nei taškas. Tačiau jos atskiriamos jungiamuoju tarpu:

125 000, 3 000, 15 000, 100 000, 1 000 000, 1 000 000 000 (o ne 125.000 arba 125,000)

7. Dešimtainės ir šimtainės trupmeninės skaičiaus dalys nuo sveikosios dalies skiriamos kableliais:

1,5 kg (ne 1.5 kg)
0,25 g (ne 0.25 g)

Excel lentelėse skaitmenų rašyba paliekama kaip originale.

8. Procentai, proc. ir %.

Lentelėse rašomas simbolis %. Simbolis % vartojamas ir tada, kai jis yra originale.

Sakinyje be skaičių galima rašyti ir procentai, ir proc. Sakinyje po skaičiaus patartina rašyti proc. arba %.

Atnaujinta: 2019 10 10
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis