ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

10.2.6. Sudėtiniai sakiniai

Vieno lygmens šalutiniai dėmenys

Kai yra du vienarūšiai šalutiniai dėmenys, sujungti nekartojamais jungtukais ir, bei, ar, arba, prieš antrąjį dėmenį kablelio nereikia:

Valstybės kandidatės gali dalyvauti projektuose, kad susipažintų su atitinkamos srities teisynu ir kad joms padėtų pasirengti narystei.
Pavadinimą „sviestas“ galima vartoti <…>, jei laikomasi 1 dalyje nurodytų reikalavimų ir jei produkto pavadinime yra žodžiai „sviesto preparatas“.
Terminu „pirkėjas“ vadinamas asmuo arba bendrovė, įskaitant asmenį arba bendrovę, kuriems pirkėjas priklauso arba kurie pirkėjui duoda nurodymus.
Svarstomoji prekė yra nuo mados priklausoma vartotojų prekė, kuri paprastai perkama pagal vidutinės trukmės sutartis ir kurios kaina dažnai jau būna nustatyta užsakant prekes.

Du jungtukai, jungtukas ir pabrėžiamasis (arba tikslinamasis) žodis

Tarp šalutinio dėmens jungtuko (ar kito jungiamojo žodžio) ir prieš jį einančio sujungiamojo ar prijungiamojo jungtuko (ar kito jungiamojo žodžio) gali būti rašomas kablelis norint parodyti šalutinio dėmens savarankiškumą:

Tačiau(,) jei nedarysime nieko, temperatūra dar labiau pakils.
Plg.: Tačiau temperatūra dar labiau pakils, jei nedarysime nieko.
Bendrovės pradeda suprasti, kad(,) jei sumažins išmetamų šiltnamio dujų kiekį, sutaupys pinigų.
Manoma, kad(,) kai pajamos neapmokestinamos tam tikru procentu, lengviau tvarkyti ir tikrinti mokesčius.
Kai prašoma grąžinamosios išmokos, paraiškų išduoti licencijas ir licencijų 16 skiltyje nurodomas 12 skaitmenų kodas, o(,) kai grąžinamosios išmokos neprašoma, nurodomas 8 skaitmenų produkto kodas.

Šalutinis dėmuo išskiriamas kartu su jį pabrėžiančiais ar aiškinančiais žodžiais arba žodžių junginiais ypač, nebent, juoba (kad), juolab (kad), juo labiau (kad), tuo labiau (kad), būtent, vis tiek, tai yra.

Kai prieš jungtuką ar jungiamąjį žodį yra pabrėžiamieji arba tikslinamieji žodžiai ypač, nebent, juoba, juolab ar juo labiau, t. y. (tai yra) ar panašūs, kablelis dedamas tik prieš juos:

Komisija gali nuspręsti nesudaryti sutarties, ypač jei pateiktuose pasiūlymuose nurodytos kainos neatitinka įprastų rinkos kainų.
Reikėtų siekti Sąjungos veiksmų nuoseklumo, juo labiau kad dabar daugelis jos vidaus politikos sričių apima ir svarbų išorės aspektą.
Tai rodo, kad jų padėtis yra tokia pat, kaip ir Bendrijos pramonės, t. y. kad jiems buvo padaryta žala dėl importo dempingo kaina.
Sertifikate taip pat nurodoma, kad mokėjimai atitinka Bendrijos taisykles, tai yra kad mokėjimo agentūrų administracinė struktūra užtikrina, jog buvo patikrinta, ar laikomasi Bendrijos taisyklių.

Prijungiamieji sakiniai, dalyvinės aplinkybės (gali būti iš viso neskiriamos), priedėliai, kreipiniai ir pan. skiriami iš abiejų pusių, negalima skirti tik iš vienos pusės:

Priemonės, kurių imamasi nacionaliniu mastu, dažnai yra veiksmingiausios.
SOLVIT nesprendžia problemų, kylančių tarp verslo atstovų, ir problemų, kylančių tarp vartotojų ir verslo atstovų.
Šiuo dialogu siekiama nustatyti, ar iš tiesų buvo pažeista Europos Sąjungos teisė, ir nuspręsti, kokius pažeidimus reikia ištaisyti šiuo metu.
Peticijos turi būti susijusios su Europos Sąjungos teise, jos įgyvendinimu, už kurį atsako valstybės narės, arba esamu netinkamu nacionalinės valdžios institucijos elgesiu.
Paslaugų teikėjams, kaip ir paslaugų gavėjams, turi būti užtikrintas teisinis aiškumas.
Atnaujinta: 2012 3 1
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis