ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

8.1. Išnašų nuorodos

Išnašų nuorodos pateikiamos vienodai visose kalbinėse versijose; jų pateikimo formos:

skaičiumi išreikštas viršutinis indeksas skliaustuose (skliaustų šriftas toks pat kaip teksto). Prieš nuorodą dedamas jungiamasis tarpas, o po jos rašomas reikiamas skyrybos ženklas:
Nuorodos į Komisijos reglamentą (1) taip pat pateikiamos Tarybos komunikate (2), tačiau jų nėra Teisingumo Teismo dokumente (3).
Žvaigždute išreikštas viršutinis indeksas skliaustuose (skliaustų šriftas toks pat kaip teksto). Prieš šią nuorodą dedamas jungiamasis tarpas, o po jos rašomas reikiamas skyrybos ženklas; šis simbolis vartojamas rašant pastabą, kuri konkrečiame dokumente arba periodiniame leidinyje kartojasi kelis kartus ir visuomet reiškią tą patį:
Visi duomenys gauti iš Eurostato (*).

Išnašos paprastai numeruojamos pagal puslapius ir nurodomos atitinkamo puslapio apačioje smulkesniu šriftu (paprastai dviem punktais mažesniu) negu pagrindinis tekstas. Išnašas taip pat galima numeruoti ištisai per visą leidinį arba atskirai kiekviename leidinio skyriuje ar tome, arba jų pabaigoje.

Nuoroda į išnašą (įskaitant skliaustus) visuomet rašoma stačiuoju šriftu (net jei dokumento tekstas ar pavadinimai rašomi pasviruoju ar pastorintu šriftu).

Kai nuoroda į išnašą pateikiama lentelėje, išnašą taip pat privaloma rašyti lentelės viduje.

Išnašos ir jų nuorodos: teksto rengimas / teksto rinkimo nurodymai:
žr. 4.2.3. punktą.

Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Kitas puslapis