ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

7.3.3. Piniginių vienetų pateikimo taisyklės

Kada rašomas pavadinimas

Jei nenurodoma suma skaitmenimis, piniginio vieneto pavadinimas rašomas žodžiais, išskyrus atvejus, kai jis nurodomas lentelėse.

Teisiniai tekstai (euro)

Teisiniuose tekstuose bendros Europos Sąjungos valiutos pavadinimo vienaskaitos vardininko forma turi būti „euro“. Visuose kituose linksniuose turi būti išlaikyta žodžio šaknis „eur“:

vienas euro
suma eurais
Neteisiniai tekstai (euras)

Neteisiniuose tekstuose bendros Europos Sąjungos valiutos pavadinimas vartojamas adaptuotas – su lietuviškomis linksnių galūnėmis:

vienas euras
keliolika eurų

Kada rašomas ISO kodas

Tekste

Kai nurodoma suma eurais, ISO kodas (EUR) rašomas po skaitmenimis išreikštos sumos ir tarpo (privaloma visuose teisiniuose tekstuose):

Reikalinga suma – 12 500 EUR.
Nustatytas 1 550 EUR skirtumas.
Pasisavinta 1 000 000 EUR suma.
Lentelėse

Jei piniginis vienetas nurodomas lentelėje, ISO kodas ir galimi daugikliai rašomi virš jos, dešinėje pusėje, kursyvu ir skliaustuose:

(EUR)
(mln. EUR)
(mlrd. EUR)
Teisės aktai. Oficialusis leidinys
Euro

Oficialiajame leidinyje lietuvių kalba skelbiamuose tekstuose sumos nurodomos skaitmenimis, o po jų turi būti rašomas ISO kodas „EUR“:

10 000 EUR
1 000 000 EUR (ne 1 milijonas EUR)
Kitos valiutos

Tekstuose lietuvių kalba po skaitmenimis išreikštos sumos pirmą kartą pateikiamas visas valiutos pavadinimas, o skliaustuose nurodomas jos ISO kodas. Paskui vartojamas tik ISO kodas:

Buvo gauta 300 Danijos kronų (DKK), o išleista – 505 DKK.
Audito Rūmai

Audito Rūmų tekstuose po skaitmenimis išreikštų sumų rašomas visas valiutos pavadinimas:

15 000 eurų išlaidos

Kada rašomas simbolis (€)

Euro ženklas rašomas grafinėse teksto dalyse. Tačiau jį taip pat galima vartoti populiariuose leidiniuose ir reklaminėje medžiagoje (pvz., pardavimo kataloguose), taip pat pranešimuose spaudai.

Teksto tvarkymo sistemose euro ženklą galima padėti vienu metu nuspaudus klavišą Alt Gr ir E arba kairįjį Alt klavišą ir 0128. Technines euro ženklo specifikacijas galima atsisiųsti iš eurui skirtos Komisijos svetainės (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/history-euro/design-euro_en#constructing-the-euro-symbol-for-professionals).

Pastaba.
Naudojant HTML formatą reikia atsižvelgti į tai, kaip bus parengtas ir išdėstytas dokumento tekstas. Dėl tekstų, sukurtų Unicode formatu, iš esmės nekyla problemų. Tačiau senesniuose ISO 8859 pagrindu sukurtuose tekstuose vartojant HTML kodą „€“ euro ženklas gerai matomas ekrane, bet jo gali nelikti išspausdinus dokumentą. (Šią problemą pavyko išspręsti naudojant gif arba jpg formato euro paveikslėlį.) Tekstuose, kurie bus tvarkomi ir apdorojami ar automatiškai perkeliami į intranetą ar interneto tinklavietę, rekomenduojama nevartoti euro ženklo (geriau rašyti ISO kodą „EUR“).

ISO kodo (EUR) vieta rašant sumas skaitmenimis

Kodas EUR rašomas po skaitmenimis išreikštos sumos ir atskiriamas jungiamuoju tarpu:

30 EUR suma
Pastaba.
Airių, anglų ir maltiečių kalbose kodas rašomas prieš skaitmenis ir atskiriamas tarpu:
an amount of EUR 30

Simbolio (€) vieta rašant sumas skaitmenimis

Simbolis € rašomas po skaitmenimis išreikštos sumos ir atskiriamas jungiamuoju tarpu:

30 € suma
Pastaba.
Airių, anglų, maltiečių ir nyderlandų kalbose simbolis rašomas prieš skaitmenis:
an amount of €30 (be tarpo tarp simbolio ir skaitmens)

Milijonų arba milijardų rašyba

Milijonines ar milijardines sumas galima užrašyti taip:

skaičius ir ISO kodas:
10 000 000 EUR (forma, privaloma Oficialiajame leidinyje publikuojamuose tekstuose)
skaičius, žodis „milijonas“ arba „milijardas“ atitinkamu linksniu ir ISO kodas:
10 milijonų EUR, 21 milijonas EUR
15 milijardų EUR, 27 milijardai EUR
skaičius, žodis „milijonas“ arba „milijardas“ atitinkamu linksniu ir visas valiutos pavadinimas (Audito Rūmų tekstuose ir bendruosiuose leidiniuose, jei duomenų skaičiais nėra daug):
10 milijonų eurų, 21 milijonas eurų
15 milijardų eurų, 27 milijardai eurų
skaičius, santrumpa „mln.“ arba „mlrd.“ ir ISO kodas:
10 mln. EUR, 10 mln. USD, 10 mlrd. EUR, 10 mlrd. USD
santrumpa „mln.“ arba „mlrd.“ ir ISO kodas (lentelių antraštėse, skliaustuose):
mln. EUR, mln. USD, mlrd. EUR, mlrd. USD
Milijonai, milijardai su dešimtainėmis dalimis

Biudžeto lėšų sumas rekomenduojama rašyti taip:

kai po kablelio ne daugiau kaip trys skaitmenys, juos rašykite kartu:
1,326 milijardo (ne 1 326 milijonai)
jei po kablelio skaitmenų daugiau, smulkesniąsias dalis atskirkite:
1 326,1 milijono (ne 1,3261 milijardo)

Taip parašyti skaičiai lengviau perskaitomi ir palyginami.

Atnaujinta: 2022 5 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis