ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

5.10. Citatos

Citatą sudaro:

kitų leidinių ištraukos,
į autoriaus arba veikėjo kalbą įterpta pažodinė kito asmens kalba ir pan.

Pagal tipografijos taisykles yra keli citatų rašymo būdai, pavyzdžiui: gali būti naudojamas mažesnis šriftas, rašoma kursyvu arba kabutėse. Įprastos citatos rašomos kabutėse ir šriftu neišsiskiria iš teksto.

Jeigu iš pagrindinio teksto išbraukiamas žodis arba citatos dalis, jie pakeičiami daugtaškiais (pagal toliau išdėstytas taisykles).

Jeigu išbraukiama visa pastraipa, ji pakeičiama kampiniuose skliaustuose rašomu daugtaškiu – kupiūros ženklas rašomas tarp dviejų eilučių:

„Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

<…>

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx.“

Citatų skyryba

Citatos, daugtaškiai ir kampiniai skliaustai

Daugtaškiais pažymimos praleistos citatos vietos; šiuo atveju daugtaškiai rašomi kampiniuose skliaustuose, prieš kuriuos paliekamas įprastas tarpas:

„Taryba norėjo priimti daug priemonių <…>; galiausiai ji to atsisakė.“
„Jis atvyko netrukus <…>. Viskas buvo baigta. <…>“

Ši forma taip pat vartojama siekiant išvengti painiavos dėl paties autoriaus rašomų daugtaškių, kaip parodyta šioje N. Sarraute kūrinio ištraukoje:

„<…> Tai idealu… tikras netikėtumas, sėkmė… ypatinga darna, kurią sukuria šios itin storo aksomo <…> tamsiai žalios užuolaidos <…>“
Pastaba.
Jeigu leidinį rengianti tarnyba nevartoja kampinių skliaustų praleistoms citatos ištraukoms žymėti, Leidinių biuro redakcijos skyriai, negalėdami atskirti praleistos ištraukos nuo nutrauktos minties, privalo laikytis sutartinės darbo tvarkos: tuomet visais atvejais prieš daugtaškius ir po jų paliekamas įprastas tarpas:
„Taryba norėjo priimti daug priemonių … galiausiai ji to atsisakė.“
„Jis atvyko netrukus … Viskas buvo baigta …“
„Komisija pasiūlė … reglamentą dėl … lygių galimybių …“
Citatos kabutėse (kabutės, dvitaškiai, taškas sakinio gale)

Kai įvadinis sakinys pratęsiamas citata, dvitaškis nerašomas, o taškas sakinio gale dedamas po uždaromųjų kabučių (skyryba tokia, kokios reikalauja sakinys). Ši taisyklė taip pat taikoma, jeigu kabutėse cituojama dalis pateikiama naujoje pastraipoje:

Aptariamoje byloje Teisingumo Teismas skelbia, jog „labai tikėtina <…>, kad yra dominuojanti padėtis“.
Aptariamoje byloje Teisingumo Teismas skelbia, jog
„labai tikėtina <…>, kad yra dominuojanti padėtis“.

Kai dvitaškis rašomas prieš citatą, ji pradedama didžiąja raide, o taškas sakinio gale rašomas prieš uždaromąsias kabutes. Ši taisyklė taip pat taikoma, jeigu kabutėse cituojama dalis pateikiama naujoje pastraipoje:

Aptariamoje byloje Teisingumo Teismas skelbia: „Labai tikėtina <…>, kad yra dominuojanti padėtis.“
Aptariamoje byloje Teisingumo Teismas skelbia:
„Labai tikėtina <…>, kad yra dominuojanti padėtis.“

Jei išnašos numeris įrašomas po citatos, visais atvejais taškas sakinio gale rašomas po išnašos numerio:

Aptariamoje byloje Teisingumo Teismas paskelbė: „Labai tikėtina <…>, kad yra dominuojanti padėtis“ (1).
Aptariamoje byloje Teisingumo Teismas paskelbė, jog „labai tikėtina <…>, kad yra dominuojanti padėtis“ (1).

Cituojant aktų įžangines dalis (nurodomąsias dalis, konstatuojamąsias dalis) pradiniai skyrybos ženklai perrašomi kaip citatos dalis:

Komisija 3 konstatuojamąją dalį iš dalies pakeitė taip: „(3) Susitarimas turėtų būti pasirašytas ir patvirtintas,“.

Žr. taip pat 10.1.7 punkta.

Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis