ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

5.9.4. Bibliografinės nuorodos

Pateikiami pavyzdžiai yra išgalvoti ir skirti tik duomenų pateikimo eilės tvarkai paaiškinti.

Nuoroda į visą leidinį

Eilės tvarka yra tokia:

1)
autoriaus pavardė ir vardo (-ų) pirmoji (-osios) raidė (-ės), po jų dedamas kablelis;
2)
leidinio antraštė (kursyvu) ir prireikus laidos numeris;
3)
leidėjas, leidimo vieta, leidimo metai ir kt.:
Autorius, A., ir Autorius, B., Europa ir aplinka, Nathan, Paryžius, 2009, 431 p.

Nuoroda į leidinio dalį (straipsnis)

Eilės tvarka yra tokia:

1)
autoriaus pavardė ir vardo (-ų) pirmoji (-osios) raidė (-ės), po jų dedamas kablelis;
2)
straipsnio antraštė (kabutėse);
3)
leidinio antraštė (kursyvu) ir prireikus laidos numeris;
4)
leidėjas, leidimo vieta, leidimo metai ir kt.:
Vallet, G., „Europos Sąjungos teisinis pobūdis“, Europos Sąjungos teisė, rinkinys „Perspektyvos“, Europos Sąjungos leidinių biuras, Liuksemburgas, 2010, p. 2–5.
Pastaba.
Iki 2009 m. birželio 30 d.: Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras. Prireikus turi būti išlaikytas pradinis pavadinimas.

Nuoroda į periodinį arba serijinį leidinį

Eilės tvarka yra tokia:

1)
prireikus straipsnio antraštė (kabutėse);
2)
periodinio arba serijinio leidinio antraštė (kursyvu);
3)
numeris, data arba periodiškumas;
4)
leidėjas, leidimo vieta, leidimo metai:
„Europos Sąjungos veikla 2009 m.“, Ekonomika, Nr. 13, Europos Sąjungos leidinių biuras, Liuksemburgas, 2010.
Pastaba.
Iki 2009 m. birželio 30 d.: Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras. Prireikus turi būti išlaikytas pradinis pavadinimas.
Bendrosios pastabos

Dėl patogumo vartojamos įprastos santrumpos: p., kt., t., ir t. t. (žr. A3 priedą). Bet koks paaiškinimas – dėl periodiškumo, leidimo vietos ir pan. – turi būti pateikiamas lietuvių kalba.

Atnaujinta: 2022 5 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis