ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo leidiniai:
EU:C:2005:446

Leidiniai, kuriuos skelbia ne Europos Sąjungos Teisingumo Teismas:
ECLI:EU:C:2005:446

5.9.3. Nuorodos į Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo bylas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo leidiniai

Teismo praktikos skaitmeninis rinkinys

Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nustatytą nuorodų į teismų praktiką pateikimo tvarką kartu su Europos teismų praktikos identifikatoriumi (išskyrus pačią jo santrumpą ECLI) nurodomas įprastas sprendimo pavadinimas ir bylos registracijos numeris. Ši tvarka taikoma visai teismų praktikai nuo 1954 m. Ji buvo palaipsniui pradėta taikyti kiekviename Sąjungos teisme pirmąjį 2014 m. pusmetį ir 2016 m. buvo suvienodinta visų Europos Sąjungos teismų:

2005 m. liepos 12 d. Sprendimas Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, 19 punktas

Jei sprendimas nebuvo paskelbtas rinkinyje visas, įterpiama formuluotė „nepaskelbtas (nepaskelbta) Rink.“:

2007 m. birželio 6 d. Sprendimas Walderdorff / Komisija, T-442/04, nepaskelbtas Rink., EU:T:2007:161
Daugiau informacijos

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo svetainė: Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/lt)

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI)

Žr. 4.5 punktą.

Popieriniai rinkiniai

Bylos buvo skelbiamos leidinyje Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo praktikos rinkiniai (iki 2011 m.) arba leidinyje Teismo praktikos rinkinys „Viešoji tarnyba“ (iki 2009 m.).

Teisingumo Teismas, Bendrasis Teismas ir Tarnautojų teismas savo leidiniuose (visų pirma Teismo praktikos rinkinyje) vartojo sutrumpintą nuorodų į bylas vidaus formuluotę, kurioje nenurodomi rinkinio metai (rinkinio metai yra sprendimo metai):

1986 m. sausio 15 d. Sprendimas Komisija / Belgija, 52/84, Rink. p. 89, 12 punktas
1992 m. sausio 28 d. Sprendimas Speybrouck / Parlamentas, T-45/90, ink. p. II-33, 2 punktas
1994 m. vasario 9 d. Sprendimas Latham / Komisija, T-3/92, Rink. VT p. I-A-23 ir II-83, 2 punktas
Pastaba.
2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Bendrijų Teisingumo Teismas tapo Europos Sąjungos Teisingumo Teismu, o Pirmosios instancijos teismas – Bendruoju Teismu.

Leidiniai, kuriuos skelbia ne Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Nuorodos į teismų praktiką taip pat gali būti teikiamos kituose, ne Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, leidiniuose, pavyzdžiui, bendro pobūdžio leidiniuose, Oficialiajame leidinyje skelbiamuose teisės aktuose (visų pirma Komisijos sprendimuose dėl valstybės pagalbos ar bendrovių susijungimo ir pan.).

Tokie leidiniai skirti ne specialistams, todėl nuorodose pateikiama papildomos informacijos.

Pastaba.
Su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika susijusi informacija Oficialiajame leidinyje teikiama laikantis Teisingumo Teismo nuorodų teikimo tvarkos.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. laikantis nuorodų į teismų praktiką teikimo tvarkos tekstų autoriams suteikiama tam tikra veikimo laisvė, tačiau išnašose ECLI nuorodos standartizuojamos.

Tekstas

Nuorodoje į teismų praktiką turi būti pateikta bent tokia informacija:

sprendimo rūšis (sprendimas, nutartis ir pan.),
teismo pavadinimas.

Prireikus galima nurodyti tokią informaciją:

bylos pavadinimą,
sprendimo datą.
Išnaša

Į standartinę nuorodą toliau nurodyta tvarka įtraukiama ši informacija:

sprendimo data,
teismo pavadinimas,
sprendimo rūšis (sprendimas, nutartis ir pan.),
įprastinis bylos pavadinimas,
bylos numeris,
sprendimo ECLI,
jei reikia, ypač aktualus (-ūs) punktas (-ai).

Reglamentas (EB) Nr. 304/2003 panaikintas Teisingumo Teismo sprendimu (1) <…>

(1)
2006 m. sausio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Komisija / Parlamentas ir Taryba, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, 60–65 punktai.

2006 m. sausio 10 d. sprendimu byloje Komisija / Parlamentas ir Taryba (1) Teisingumo Teismas panaikino Reglamentą (EB) Nr. 304/2003 <…>

(1)
2006 m. sausio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Komisija / Parlamentas ir Taryba, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, 60 punktas.

Jeigu tas pats sprendimas dokumente minimas kelis kartus, pirmą kartą nurodžius patartina nuspręsti, kaip jis turėtų būti nurodomas toliau:

Reglamentas (EB) Nr. 304/2003 panaikintas Teisingumo Teismo sprendimu (1) (toliau – Sprendimas Komisija / Parlamentas ir Taryba) <…>
2006 m. sausio 10 d. sprendimu byloje Komisija / Parlamentas ir Taryba (1) (toliau – 2006 m. sausio 10 d. sprendimas) Teisingumo Teismas panaikino Reglamentą (EB) Nr. 304/2003 <…>
Reglamentas (EB) Nr. 304/2003 panaikintas Teisingumo Teismo sprendimu (1) (toliau – sprendimas byloje C-178/03) <…>

Ši nuorodų teikimo tvarka taikoma teikiant nuorodas tiek į popieriniame Europos teismo praktikos rinkinyje paskelbtus Teisingumo Teismo sprendimus, tiek į naujesnius sprendimus, kurie paskelbti tik skaitmeniniame rinkinyje.

Apibendrinamoji lentelė

Nuorodų teikimo tvarka ne Teisingumo Teismo leidiniuose (24 kalbomis)

Kur rasti ECLI?

Visų sprendimų ECLI rasti galima naudojant sparčiosios paieškos funkciją, paieškos lauke įvedus bylos numerį:

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo svetainėje (laukelyje „Bylos numeris“) (https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=lt),
svetainėje „EUR-Lex“ (laukelyje „Paieška tekste“) (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=lt).
Kur rasti įprastinį bylos pavadinimą?

Įprastinį bylos pavadinimą suteikia Teisingumo Teismas.
Jį galima rasti patikrinus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo svetainėje nurodytus sąrašus (puslapis „Prieiga pagal numerį“) (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/lt). Šie sąrašai skelbiami tik anglų ir prancūzų kalbomis.

Iki 2015 m. sausio 1 d.

Kituose leidiniuose, kuriuos skelbia ne Teisingumo Teismas, pateiktose nuorodose į teismų praktiką nurodoma sprendimo data ir rinkinio metai, kad skaitytojui, nežinančiam ryšio tarp paskelbimo metų ir sprendimo metų, būtų lengviau atlikti bibliografinę paiešką:

Iki 1989 m. lapkričio 15 d.:
1986 m. sausio 15 d. Sprendimas Komisija / Belgija (52/84, [1986], Rink. p. 89, 12 punktas)
Nuo 1989 m. lapkričio 15 d. (Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo bylos skelbiamos atskirai):
1992 m. sausio 30 d. Sprendimas Komisija / Graikija (C-328/90, [1992], Rink. p. I-425, 2 punktas)
1992 m. sausio 28 d. Sprendimas Speybrouck / Parlamentas (T-45/90, [1992], Rink. p. II-33, 2 punktas)
Nuo 1994 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d. (tik viešosios tarnybos bylos):
1994 m. vasario 9 d. Sprendimas Latham / Komisija (T-3/92, [1994], Rink. VT p. I-A-23 ir II-83, 2 punktas)
Nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. (su viešąja tarnyba susijusios Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo bylos):
2006 m. lapkričio 9 d. Sprendimas Komisija / De Bry (C-344/05 P, [2006], Rink. VT p. I-B-2-19 ir II-B-2-127)
2006 m. birželio 8 d. Sprendimas Pérez-Díaz / Komisija (T-156/03, [2006], Rink. VT p. I-A-2-135 ir II-A-2-649)
2006 m. spalio 26 d. Sprendimas Landgren / ETF (F-1/05, [2006], Rink. VT p. I-A-1-123 ir II-A-1-459)
Atnaujinta: 2022 5 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis