ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

5.5. Įžanginis ir baigiamasis tekstas

5.5.1. Dedikacija

Paprastai dedikacija yra labai trumpa ir spausdinama mažesniu šriftu nei leidinys. Ji spausdinama lapo, kurio kita pusė paliekama tuščia, optiniame centre (ketvirtame dešimtadalyje nuo lapo viršaus).

5.5.2. Pratarmė, įžanga ir įvadas

Pratarmė spausdinama leidinio pradžioje; ja siekiama pristatyti skaitytojui knygos ar kūrinio, kurį jis skaitys, autorių. Paprastai autorius savo kūriniui pratarmės nerašo. Pratarmė spausdinama kitokiu šriftu nei pagrindinis tekstas, paprastai kursyvu, šriftas gali būti didesnis.

Įžangoje, kurią autorius rengia pats, trumpai pristatomas leidinys, autorius joje išdėsto savo tikslus. Ji paprastai spausdinama lotynišku šriftu.

Įvadas, kurį autorius rengia pats, skirtas pristatyti skaitytojui leidinio struktūrą. Paprastai jis spausdinamas tuo pačiu šriftu kaip ir leidinys.

5.5.3. Turinys

Pagal nusistovėjusią praktiką turinys spausdinamas leidinio pradžioje. Turinį sudaro tikslių visų leidinio skyrių antraščių sąrašas. Šalia kiekvienos antraštės nurodomas puslapio, kuriame prasideda susijęs skyrius, numeris, paprastai; taškine linija jis sujungiamas su antrašte.

Kartu su bendruoju turiniu gali būti pateikiamas skyrių dalių turinys (atitinkamai koreguojamas kiekvieno turinio išsamumo lygis).

Turinys gali būti papildytas iliustracijų sąrašu ir lentelių bei grafikų sąrašu.

5.5.4. Bibliografija

Bibliografija paprastai pateikiama leidinio pabaigoje.

Dėl bibliografinių nuorodų pateikimo žr. 5.9.4 punktą.

5.5.5. Rodyklė

Rodyklės – tai išsamūs sąrašai, kuriuose toliau nurodyta tvarka skirstomi svarbiais laikomi duomenys (asmenų vardai ir pavardės, vietų pavadinimai, įvykiai, reikšminiai žodžiai ir kt.) ir nurodoma jų vieta leidinyje.

Rodyklės gali būti sudaromos pagal įvairius kriterijus: abėcėlę, sistemą, chronologiją, numeraciją ir kt.

Toje pačioje rodyklėje dažnai kartu naudojamos kelios skirstymo sistemos.

Galima sudaryti specializuotas rodykles (autorių, geografinių pavadinimų ir kt.) arba visą šią informaciją sujungti į bendrą rodyklę.

Rodyklių pateikimas

Kai leidinys sumaketuojamas, papildyti ir patikrinti rodyklę turi leidinį rengianti tarnyba (pavyzdžiui, leidinį rengianti tarnyba rodyklėje, kurioje nurodomi puslapių numeriai, papildo sunumeruotus puslapius).

Jei leidinio rodyklė spausdinama atskira dalimi, jos antraštėje turi būti nurodyta indeksuoto leidinio autorius, antraštė, leidimo vieta ir data, kaip tai nurodyta antraštiniame lape.

Periodinio arba serijinio leidinio rodyklės antraštėje nurodoma visa antraštė, tomo numeris ir laikotarpis, kurį apima rodyklė.

Periodinių leidinių suvestines rodykles patariama pridėti prie tomų rodyklių. Tuomet nuorodose turi būti pateikiami tomo metai ir numeris.

Jei kiekvienos tomo dalies puslapiai numeruojami atskirai, į nuorodą turi būti įtrauktas dalies numeris arba jos data.

Bendrosios antraštės turi būti pateikiamos kiekvieno lapo recto ir verso, jose turi būti nurodoma leidinio antraštė ir rodyklės pobūdis, išskyrus kai kuriuos atvejus. Jeigu rodyklės apimtis didelė, patariama kiekvieno lapo išoriniame viršutiniame kampe nurodyti pirmojo ir paskutinio žodžio pirmąsias raides arba pačius žodžius.

Jeigu rodyklė spausdinama leidinio pradžioje, jos puslapiai turi būti numeruojami atskirai nuo teksto puslapių.

Turi būti leidžiamos kiekvieno periodinių arba kitų serijinių leidinių tomo rodyklės, jeigu galima, kartą per metus. Taip pat reguliariai turi būti leidžiamos suvestinės rodyklės.

Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis