ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

4.3. Leidinių tipai

Tarptautiniu lygmeniu dokumentai atpažįstami ir klasifikuojami vadovaujantis įvairiais susitarimais ir standartais, visų pirma šiais:

ISO 690:2021: bibliografinės nuorodos
https://www.iso.org/standard/72642.html
ISO 5127:2017: informacija, dokumentai, aiškinamasis žodynas
https://www.iso.org/standard/59743.html
ISO 2108:2017: tarptautinis standartinis knygos numeris (ISBN)
https://www.iso.org/standard/65483.html
https://www.isbn-international.org
ISO 3297:2020: tarptautinis standartinis serijinio leidinio numeris (ISSN)
https://www.iso.org/standard/73846.html
tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas (International Standard Bibliographic Description (ISBD)), Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA))
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdfPDF
ISO standartus galima gauti iš ISO narių, kurių sąrašas pateikiamas šiuo adresu:
https://www.iso.org/members.html

Pagal šiuos standartus ir susitarimus leidinius galima skirstyti į dvi dideles kategorijas: monografijas ir tęstinius išteklius.

4.3.1. Monografijos

Pagal standartą ISO 2108:2017 (ISBN) monografijos – tai neperiodiniai leidiniai, kurie gali būti leidžiami vienu tomu arba numatomi leisti keliais atskirais tomais, gali būti leidžiami tuo pačiu arba skirtingu metu ir visuomenei prieinami visais gaminio pavidalais (knyga kietais viršeliais, knyga minkštais viršeliais, garso knyga kasetėje, kompaktinis diskas, universalusis skaitmeninis diskas, knyga Brailio raštu, interneto svetainė, elektroninė knyga ir kt.).

Kelių tomų monografijas sudaro tam tikras fiziškai atskirų dalių (atskirų tomų) skaičius, išskyrus dalimis leidžiamus leidinius. Monografijos rengiamos arba leidžiamos kaip visuma. Atskirų dalių antraštės gali būti skirtingos, jose gali būti nurodyti skirtingi atsakomybės duomenys.

Kiekviena monografija atpažįstama pagal tarptautinį standartinį knygos numerį, arba ISBN (angl. International Standard Book Number (žr. 4.4.1 punktą)).

4.3.2. Tęstiniai ištekliai

Pagal standartą ISO 3297:2020 (ISSN) tęstiniai ištekliai – tai bet kokiose laikmenose visuomenei pateikti leidiniai, kurie leidžiami vienas paskui kitą einančiais arba visumą sudarančiais egzemplioriais, paprastai numeruotais arba datuotais, ir kurių skelbimo trukmė nėra iš anksto numatyta. Tęstinius išteklius sudaro:

serijiniai leidiniai, apibūdinami kaip ištekliai, leidžiami neribotą laiką vienas paskui kitą einančiais numeriais arba atskiromis dalimis, paprastai numeruotomis, kaip antai: laikraščiai, žurnalai, periodiniai leidiniai, spausdinti arba elektroniniai žurnalai, metiniai leidiniai (ataskaitos, žinynai, katalogai ir kt.), memuarai ir monografijų rinkiniai,
nuolatiniai integruotieji ištekliai, apibūdinami kaip neribotą laiką skelbiami tęstiniai ištekliai, kurie papildomi į leidinio tekstą įtraukiama atnaujinta informacija (duomenų bazės, nuolat atnaujinami įdėtinių lapų leidiniai arba nuolat atnaujinamos interneto svetainės, pavyzdžiui, šio Leidinių rengimo vadovo internetinė versija).
Pastaba.
Rinkinys – tai visi atskiri leidiniai, kurių kiekvieno antraštė skirtinga ir kurie susieti vienas su kitu bendra antrašte, taikoma leidinių visumai. Ši bendra antraštė – tai rinkinio antraštė. Kiekvienas atskiras leidinys gali būti numeruotas arba nenumeruotas. Rinkinį sudarantys leidiniai gali būti monografijos arba serijiniai leidiniai.

Kiekvienas tęstinis išteklius atpažįstamas pagal tarptautinį standartinį serijinio leidinio numerį, arba ISSN (angl. International Standard Serial Number (žr. 4.4.2 punktą)).

4.3.3. Iš serijinių leidinių ir monografijų sudaryti leidiniai

Kai kurie serijiniai leidiniai (žinynai ir monografijų rinkiniai) taip pat gali būti laikomi monografijomis, pavyzdžiui, siekiant atlikti rinkodarą. Turi būti sudaryta galimybė juos įsigyti atskirais egzemplioriais arba užsiprenumeruoti.

Šie leidiniai pirmiausia turi būti laikomi serijiniais leidiniais, jiems turi būti suteiktas ISSN. Po to jiems, kaip monografijoms, suteikiamas ISBN.

Atnaujinta: 2022 2 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis