ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

4.2.3. Teksto rengimas

Teksto rinkimo nurodymai

Siekiant optimizuoti leidybos darbus (popierius, CD arba DVD, internetas ir pan.), būtina laikytis tokių nurodymų:

Bendrieji dalykai
Rinkti grynąjį tekstą (neformatuoti).
Teksto nelyginti, nedėti brūkšnelių eilutės pabaigoje, net jeigu pasitaikytų sudurtinių žodžių.
Skyrybos ženklai ir tarpai – žr. 6.4 punktą.
Tekstą tvarkyti logiškai ir nuosekliai (vienodiems leidinio elementams taikyti vienodus parametrus).
Specialūs
simboliai
Naudoti turimus specialius simbolius.
Vengti bet kokios transliteracijos („ss“ vietoj „ß“, „eu“ vietoj „ü“ ir pan.).
Visada rinkti klaviatūros skaitmenis 1 ir 0, o ne didžiąsias raides „I“ ar „O“.
Daugtaškis (…) renkamas klavišais Alt 0133 arba Ctrl-Alt-taškas (.) (nevartotini trys iš eilės taškai (...)).
Skaičiai
Skaičiai, reiškiantys kiekį – trijų skaitmenų grupes atskirti ne tašku, o jungiamuoju tarpu (pavyzdžiui, 300 000).
Skaičiai, kuriais numeruojami, pavyzdžiui, metai, lapai ir pan. – tarpų nedėti (pavyzdžiui, 1961, p. 2064).
Dešimtainiai skaičiai – dėti kablelį (pavyzdžiui, 13,6), o ne tašką.
Skaičių rašymo taisyklės – žr. taip pat 10.3.7 punktą.
Apsaugotieji tarpai
Dėti vengiant eilutės pabaigoje išskaidyti elementus, kurie turi būti kartu.
Dėti, pavyzdžiui, šiais atvejais ir skyrybos taisyklėse nurodytais atvejais (žr. 6.4 punktą):
Nr.• OL L• 10•000
p.• OL C• C.•M. Dupont
Pastaba.
Word programoje jungiamasis tarpas gaunamas surinkus Alt 0160 arba paspaudus Ctrl + Shift ir tarpo klavišą.
Diagramos,
paveikslai ir
lentelės
Diagramas ir paveikslus pateikti atskirose rinkmenose, didelės skiriamosios gebos formatu.
Patikrinti, ar paveikslus ir iliustracijas reikia pažymėti autoriaus teisių ženklu.
Žymekliu (<1PAVEIKSLAS>, <1DIAGRAMA>, <1LENETELĖ> ir pan.) aiškiai pažymėti vietą, į kurią turi būti įterptas paveikslas ar diagrama.
Excel programos rinkmenas pateikti atskirai.
Kabutės
Vartoti konkrečiai kalbai būdingas kabutes.
Lietuvių kalboje visais citavimo lygmenimis vartojamos tos pačios kabutės (skliaustuose nurodyta, kaip jas surinkti klaviatūra):
Visi lygmenys „…“ (Alt 0132Alt 0147)
Pastaba.
Kultūrinių augalų veislių pavadinimai išskiriami viengubomis kabutėmis (toks jų rašymas unifikuotas tarptautiniu mastu): (Alt 0145Alt 0146)
Apostrofas
Tekstuose arba pastabose užsienio kalba, kurioje vartojamas apostrofas, vartoti tinkamą tipografinį apostrofą ( arba , atsižvelgiant į naudojamą garnitūrų šeimą) – surinkti Alt 0146, o ne spausti klavišą (').
Didžiosios ir
mažosios raidės
Jokių antraščių nerinkti vien didžiosiomis raidėmis.
Žodžius rinkti didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis pagal šiame Leidinių rengimo vadove nustatytas taisykles (žr. 10.3.1 punktą).
Išnašos
Naudoti tik funkciją References / Insert footnote.
Jeigu rankraštis bus spausdinamas popieriuje, beprasmiška (ir papildomas sunkumas) iš naujo formatuoti išnašų numerius rankiniu būdu. Pavyzdžiui, Word programa sukuria numerį 1, o korektoriai rašo (1). Spaustuvėje atkuriama tik Footnote funkcija; taigi išnašos turi būti sunumeruotos teisingai spaustuvėje, laikantis šio Leidinių rengimo vadovo nurodymų.
Išnašas aiškiai sunumeruoti arabiškais skaitmenimis (kitokie simboliai, pavyzdžiui, žvaigždutės ar raidės, turi būti renkami tik ypatingais atvejais).
Vengti tokių pastabų kaip idem arba ibidem (spausdintame leidinyje išdėstymas puslapiuose skirsis nuo rankraščio originalo išdėstymo).
Nuoroda į išnašą (įskaitant skliaustus) visuomet rašoma stačiuoju šriftu (net jei dokumento tekstas ar pavadinimai rašomi pasviruoju ar pastorintu šriftu).
Brūkšniai ir brūkšneliai
Ilgąjį brūkšnį (Alt 0151) dėti įtraukiant elementus į sąrašą (visoms kalboms bendra taisyklė).
Lietuviškuose institucijų tekstuose rašomas ne ilgasis brūkšnys (—), o pusilgis brūkšnys (–), kuris klaviatūra renkamas Alt 0150. Brūkšnį reikia skirti nuo brūkšnelio (-).
Dėl brūkšnio ir brūkšnelio rašybos taip pat žr. 10.1.4 ir 10.1.5 punktus.
Antraštės
Neformatuoti rankiniu būdu, o naudoti stilių lentelę.
Jei nėra atskiros stilių lentelės, naudoti Word programos stilius (Heading 1, Heading 2, Normal ir pan.).
Jokių antraščių nerašyti vien didžiosiomis raidėmis.
Pastaba.
Jeigu buvo naudojami Word programos stiliai, baigiant tvarkyti tekstą turinį galima sudaryti automatiškai; dokumentą paverčiant PDF formato dokumentu, skirtu dėti į internetą, šios antraštės automatiškai sukuria saitus (angl. hyperlinks arba bookmarks) – žymes, kurios būtinos norint ilgus PDF formato dokumentus patogiai skaityti internete.

Kitos rekomendacijos

Kai rankraštis pateikiamas dalimis, leidinį rengianti tarnyba kartu su pirma dalimi turi pateikti ir leidinio turinį (net jei jis tik preliminarus), kad korektoriai žinotų, koks bus visas dokumentas.

Prieš išsiųsdama rankraščius Leidinių biurui leidinį rengianti tarnyba privalo juos atidžiai patikrinti. Pataisų turėtų būti tik išimtiniais atvejais, jos turi būti aiškios, įskaitomos ir tikslios. Jeigu po pirmos korektūros būna daug pataisų, tekstą reikia surinkti iš naujo, nes taisant pakeičiamas teksto išdėstymas (kartais ankstesnis išdėstymas visiškai suardomas ir dėl to suyra likusi struktūra), dažnai korektūrą reikia dar kartą perskaityti ir iš naujo viską patikrinti (dėl to pailgėja leidybos laikas ir padaugėja išlaidų).

Galiausiai patartina, esant galimybei, leidinio nesudaryti iš dalių, kurių tekstai buvo parengti naudojant skirtingą programinę įrangą.

Atnaujinta: 2022 5 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis