ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

4.2.2. Dokumentų loginė struktūra

Išspausdintame dokumente svarbūs du dalykai: turinys, t. y. logiškai susietų ženklų eilutės, ir išvaizda.

Dokumentų loginė struktūra - 240202-lt.gif

Galutinė išvaizda (spaustuvės veiklos rezultatas) leidiniui suteikiama spaustuvėje pagal grafinių dizainerių nurodymus. Dažniausiai pirminė leidinio išvaizda, jo išdėstymas puslapiuose ir pan. ir galutinė spaustuvėje parengto leidinio išvaizda skiriasi. Todėl rengiant rankraštį dažniausiai neverta stengtis, kad jis atrodytų kaip spausdintas – tai nereikalinga ir net gali sukelti nepatogumų (pavyzdžiui, negalima rankiniu būdu žodžių kelti į kitą eilutę, nes spaustuvėje brūkšnelius reikės pašalinti).

Vis dėlto svarbiausia, kad spaustuvėje būtų galima atpažinti skirtingas teksto dalis. Todėl renkant tekstą būtina:

arba naudoti stilių lentelę,
arba laikytis tiksliai nustatyto ženklinimo protokolo.

Stilių lentelės

Kad spaustuvėje tekstas būtų teisingai suprastas, būtina teisingai sužymėti skirtingus teksto lygmenis (antraštes, patį tekstą, pastabas ir pan.).

Tai lengva padaryti su Word programa – reikia labai nuosekliai nustatyti stilius. Kiekviena teksto dalis išskiriama suteikiant skirtingą žymeklį (stilių):

antraštės (Heading 1, Heading 2 ir t. t.),
normalusis, lygiuotasis, dantytasis ir pan. tekstas (Normal ir pan.),
nuorodos, langeliai, išnašos ir pan.

Kiekvienas elementas turi turėti savo stilių, pageidautina laikytis loginės struktūros.

Pavyzdžiui, neformatuoti skirtingų antraščių rankiniu būdu (pusjuodis šriftas, kursyvas ar pan.)!

Vis dėlto greitai kiltų sunkumų, jeigu kiekvienam autoriui būtų leista laisvai rinktis stilius: kiekvienas leidinys tvarkomas atskirai, todėl dirbti su stilių gausa greitai gali tapti sudėtinga. Dėl šios priežasties pageidautina ir net būtina nustatyti standartinius stilius.

Būtų idealu, jeigu rengiant įvairius leidinius naudojamos stilių lentelės būtų sudaromos pagal vieną pavyzdį (standartinė lentelė). Be to, kartu su stilių lentelėmis galima pateikti konkrečius šablonus, kuriuos naudojant leidiniams galima suteikti įvairią išvaizdą (konkretus šablonas – tai rengiamam leidiniui pritaikyta stilių lentelė, pagal kurią spaustuvėje leidiniui suteikiama konkreti išvaizda).

Word programoje tiksliai nustatyti stilius, visų pirma skirtingų antraščių stilius, naudinga dar ir todėl, kad su šia programa autorius gali automatiškai sudaryti turinį, o antraščių stilių nustačius rankiniu būdu to padaryti neįmanoma.

Ženklinimo protokolas

Kitas svarbus būdas atskirti teksto dalis – naudoti „ženklinimo protokolą“, kuriame nurodomas visų teksto dalių loginis lygmuo (pavyzdžiui: skyriaus pavadinimas, skirsnio pavadinimas; normalusis tekstas, įtraukų tekstas; nuorodos). Ženklinimo protokolas turi būti parengtas pateikiant minėtų elementų aprašymus, žymeklius ir nurodant pageidaujamą leidinio išvaizdą.

Šiuo metu žymekliai yra tipinio formato: <ŽYMEKLIS>, pavyzdžiui, <TCHAP>, yra skyriaus pavadinimo žymeklis. Žymekliai naudojami SGML kalboje (angl. standard generalised markup language). Nuo pat sukūrimo SGML kalba daug kartų tobulinta ir dabar dažniausiai vartojama XML kalba (angl. extensible markup language).

Šiuose protokoluose naudojami žymekliai naudingi tuo, kad stalinės leidybos programos (kaip ir pažangios tekstų tvarkymo programos) juos tiesiogiai atpažįsta ir prieš spausdinant daug pastangų reikalaujantis dokumentų tvarkymas tampa nebereikalingas. Dėl ženklinimo protokolų naudojimo reikia susitarti kuo anksčiau, o geriausia – iš karto pradėjus rengti leidinį.

Jeigu rengiamas daugiakalbis leidinys, į darbą reikėtų įtraukti institucijos vertimo tarnybą. Vertimo tarnyba, pateikdama leidinių versijas pageidaujamomis kalbomis, veikia kaip tekstų dauginimo tarnyba; ji gali tvarkyti žymekliais pažymėtą tekstą ir visą dėmesį skirti turiniui, neeikvodama išteklių leidinio išvaizdai atkurti. Verta paminėti ir tai, kad žymekliais pažymėtas tekstas, kuriame yra mažiausiai formatavimo kodų, tinkamesnis tvarkyti pažangiomis lingvistinėmis technologijomis.

Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis