ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

4.1. Autoriai, įgaliotosios tarnybos, Leidinių biuras ir spaustuvės

4.1.1. Autoriai ir Leidinių biuras

Europos Sąjungos institucijos, organai ir įstaigos gali kreiptis į Leidinių biurą dėl įvairių leidybos projektų. Biuras, be kita ko, autoriams teikia šias paslaugas:

rengia leidinių spausdintinį variantą, multimedijos leidinius (CD-ROM, DVD, interneto svetaines, elektronines knygas) ir sutartis su išorės paslaugų teikėjais,
rengia grafinius maketus,
teikia korektūros paslaugas,
spausdina leidinius pagal užsakymą (angl. printing on demand – POD),
suteikia identifikatorius (ISBN, ISSN, DOI, katalogų numerius – žr. 4.4 punktą).
Pastaba.
Leidinių biuro rengiamiems leidiniams identifikatoriai suteikiami automatiškai.

Trumpai apie tvarką

Leidinį rengiančios tarnybos pirmiausia turi pateikti paslaugų teikimo prašymą savo institucijos, organo ar įstaigos įgaliotajai tarnybai. Tada parengiamas leidybos prašymas ir išsiunčiamas Leidinių biurui. Po to apskaičiuojama kaina arba parengiama sąmata, kurios pagrindu Leidinių biuras parengia užsakymo lapus ir juos perduoda įgaliotajai tarnybai pasirašyti.

Gavęs galutinį rankraščio variantą ir pasirašytą užsakymo lapą, Leidinių biuras rengia leidinį spaudai ir perskaito jį pirmą kartą. Baigus parengiamuosius darbus ir patikrinus egzempliorių skaičių, identifikatorius (ISBN, ISSN, DOI, katalogo numerį), pardavimo kainą (jei taikoma) ir pristatymo sąlygas, duodamas leidimas spausdinti.

Kai leidinys išspausdinamas, Leidinių biuras priima leidinį atsižvelgdamas į jo kokybę ir patikrina, ar pristatytas leidinys atitinka sąskaitą.

Dėl periodinių leidinių pažymėtina, kad einamaisiais metais reikėtų vengti kaip nors keisti pavadinimą ar išvaizdą, nes dėl šių pakeitimų gali kilti painiavos, gali būti vėluojama išleisti leidinio seriją ar leidinį įtraukti į katalogą, be to, gali kilti sunkumų leidinį parduoti, o skaitytojai gali būti sutrikdyti.

Autoriams

Rengiate leidinį? Kuriate plakatą? Jūsų leidinys skirtas konkrečiai skaitytojų grupei?
Visi atsakymai į jūsų techninius ir administracinius klausimus pateikiami

PubliCare (https://webgate.ec.europa.eu/multisite/publicare/)
(Vidinė nuoroda, skirta tik Europos Sąjungos institucijų, organų ir įstaigų darbuotojams)
Atnaujinta: 2022 5 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis