ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

Apibendrinamosios lentelės

Serijų turinys

L (1) C (2) S

Teisėkūros aktai (L I)

Ne teisėkūros aktai (L II)

Kiti aktai (L III)

Aktai, priimti iki 2009 m. gruodžio 1 d. remiantis EB sutartimi, ES sutartimi ir Euratomo sutartimi (L IV)

Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės (C I)

Komunikatai (C II)

Parengiamieji aktai (C III)

Pranešimai (C IV)

Nuomonės (C V)

Viešojo pirkimo sutartys (kvietimai teikti paraiškas): darbai, tiekimas, paslaugos (atviros, ribotos, spartesnės procedūros)

Europos Sąjungos institucijų, organų ir įstaigų ar Sąjungos programų, pavyzdžiui, Europos plėtros fondo, Europos investicijų banko ir kt., pranešimai

(1)
Seriją papildo L … I serija (žr. 1.1 punktą, „L serija“).
(2)
Seriją papildo C … A, C … E (jos leidyba nutraukta 2014 m. balandžio 1 d.) ir C … I serijos (žr. 1.1 punktą, „C serija“).

Reglamentų, direktyvų ir sprendimų skiriamieji požymiai (L I ir L II)

Institucija Akto rūšis Akto pobūdis Skiriamieji teisėkūros / ne teisėkūros akto požymiai Skyrius Pasirašantis asmuo
Europos Parlamentas ir Taryba Reglamentas Teisėkūros
(įprasta teisėkūros procedūra)

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdami į Sutartį …, ypač į jos … straipsnį,

+ nurodomoji dalis: laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros

L I EP Pirmininkas ir Tarybos Pirmininkas
Direktyva Teisėkūros
(įprasta teisėkūros procedūra)

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdami į Sutartį …, ypač į jos … straipsnį,

+ nurodomoji dalis: laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros

L I EP Pirmininkas ir Tarybos Pirmininkas
Sprendimas Teisėkūros
(įprasta teisėkūros procedūra)

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdami į Sutartį …, ypač į jos … straipsnį,

+ nurodomoji dalis: laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros

L I EP Pirmininkas ir Tarybos Pirmininkas
Sprendimas
(pvz., Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimas)
Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdami į Sutartį …,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II EP Pirmininkas ir Tarybos Pirmininkas
 
Europos Parlamentas Reglamentas Teisėkūros (speciali teisėkūros procedūra)

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdamas į Sutartį …, ypač į jos … straipsnį,

+ nurodomoji dalis: laikydamasis specialios teisėkūros procedūros

L I EP Pirmininkas
Sprendimas Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdamas į Sutartį …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II EP Pirmininkas
 
Europos Vadovų Taryba Sprendimas Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas
 
Taryba Reglamentas Teisėkūros
(speciali teisėkūros procedūra)

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …, ypač į jos … straipsnį,

+ nurodomoji dalis: laikydamasi specialios teisėkūros procedūros

L I Tarybos Pirmininkas
Reglamentas
(priimtas tiesiogiai remiantis Sutartimis)
Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Tarybos Pirmininkas
Įgyvendinimo reglamentas Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …,

+ antra nurodomoji dalis: atsižvelgdama į …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Tarybos Pirmininkas
Direktyva Teisėkūros
(speciali teisėkūros procedūra)

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …, ypač į jos … straipsnį,

+ nurodomoji dalis: laikydamasi specialios teisėkūros procedūros

L I Tarybos Pirmininkas
Direktyva
(priimta tiesiogiai remiantis Sutartimis)
Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Tarybos Pirmininkas
Įgyvendinimo direktyva Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …,

+ antra nurodomoji dalis: atsižvelgdama į …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Tarybos Pirmininkas
Sprendimas Teisėkūros
(speciali teisėkūros procedūra)

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …, ypač į jos … straipsnį,

+ nurodomoji dalis: laikydamasi specialios teisėkūros procedūros

L I Tarybos Pirmininkas
Sprendimas
(priimtas tiesiogiai remiantis Sutartimis, taip pat ir BUSP sprendimai)
Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …, ypač į jos … straipsnį,

BUSP sprendimuose, pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Tarybos Pirmininkas
Įgyvendinimo sprendimas Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …,

+ antra nurodomoji dalis: atsižvelgdama į …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Tarybos Pirmininkas
 
Komisija Reglamentas
(priimtas tiesiogiai remiantis Sutartimis)
Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Komisijos Pirmininkas
Deleguotasis reglamentas Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …,

+ antra nurodomoji dalis: atsižvelgdama į …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Komisijos Pirmininkas
Įgyvendinimo reglamentas Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …,

+ antra nurodomoji dalis: atsižvelgdama į …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Komisijos Pirmininkas
Direktyva
(priimta tiesiogiai remiantis Sutartimis)
Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Komisijos Pirmininkas
Deleguotoji direktyva Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …,

+ antra nurodomoji dalis: atsižvelgdama į …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Komisijos Pirmininkas
Įgyvendinimo direktyva Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …,

+ antra nurodomoji dalis: atsižvelgdama į …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Komisijos Pirmininkas
Sprendimas
(priimtas tiesiogiai remiantis Sutartimis)
Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Komisijos Pirmininkas
Komisijos narys (jei nurodytas (-i) adresatas (-ai))
Deleguotasis sprendimas Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …,

+ antra nurodomoji dalis: atsižvelgdama …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Komisijos Pirmininkas
Komisijos narys (jei nurodytas (-i) adresatas (-ai))
Įgyvendinimo sprendimas Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdama į Sutartį …,

+ antra nurodomoji dalis: atsižvelgdama į …, ypač į jos … straipsnį,

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II Komisijos Pirmininkas
Komisijos narys (jei nurodytas (-i) adresatas (-ai))
 
Europos Centrinis Bankas Reglamentas Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdamas į …, ypač į … 

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II ECB Pirmininkas
Sprendimas Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdamas į …, ypač į … 

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II ECB Pirmininkas
Gairės Ne teisėkūros aktai

Pirma nurodomoji dalis: atsižvelgdamas į …, ypač į … 

nėra nurodomosios dalies apie teisėkūros procedūrą

L II ECB Pirmininkas

Oficialiųjų leidinių numeravimas

Laikotarpis Numeravimas
Nuo 1952 m. iki 1967 m. birželio 30 d. (puslapiai numeruojami ištisai visus metus) OL 106, 1962 12 30, p. 2553/62
Nuo 1967 m. liepos 1 d. (kiekvieno leidinio puslapiai pradedami numeruoti nuo 1 p.) OL 174, 1967 7 31, p. 1
Nuo 1968 m. (pradėtos leisti OL L ir C serijos) OL L 76, 1968 3 28, p. 1
OL C 108, 1968 10 19, p. 1
1978 m. (pradėta leisti OL S serija) OL S 99, 1978 5 5, p. 1
1991 m. (pradėta leisti OL C … A serija) OL C 194 A, 2008 7 31, p. 1
Nuo 1999 m. rugpjūčio 31 d. iki 2014 m. kovo 31 d. (OL C … E serija) OL C 189 E, 2008 7 26, p. 1
2016 m. sausio 1 d. (pradėtos leisti OL L … I ir C … I serijos) OL L 11 I, 2016 1 16, p. 1
OL C 15 I, 2016 1 16, p. 1

Aktų numeravimas (L serija)

Reglamentai
Laikotarpis Numeravimas
Nuo 1952 m. iki 1962 m. gruodžio 31 d. Reglamentas Nr. 17
Nuo 1963 m. sausio 1 d. iki 1967 m. gruodžio 31 d. Reglamentas Nr. 1009/67/EEB
Nuo 1968 m. sausio 1 d. iki 1993 m. spalio 31 d. Reglamentas (EEB) Nr. 1470/68
Nuo 1993 m. lapkričio 1 d. iki 1998 m. gruodžio 31 d. Reglamentas (EB) Nr. 3031/93
Nuo 1999 m. sausio 1 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d.

Reglamentas (EB) Nr. 302/1999

Reglamentas (EB) Nr. 1288/2009

Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Reglamentas (ES) Nr. 1178/2009
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Reglamentas (ES) 2015/475
Direktyvos, sprendimai
Akto rūšis Laikotarpis Numeravimas
Direktyva
(L I ir L II)
Iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES

Tarybos direktyva 2010/12/ES

Komisijos direktyva 2010/29/ES

Nuo 2015 m. sausio 1 d.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/254

Tarybos direktyva (ES) 2015/121

Komisijos direktyva (ES) 2015/565

Sprendimas
(L I)
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 284/2010/ES
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/601
Sprendimas
(L II)
Iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Komisijos sprendimas 2010/261/ES

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 2010/204/ES

Tarybos sprendimas 2010/231/BUSP

Nuo 2015 m. sausio 1 d.

Komisijos sprendimas (ES) 2015/119

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/468

Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/76

Rekomendacijos, gairės (L II)
Akto rūšis Laikotarpis Numeravimas
Rekomendacija Iki 2014 m. gruodžio 31 d. 2009/1019/ES
Nuo 2015 m. sausio 1 d. (ES) 2015/682
Gairės Iki 2014 m. gruodžio 31 d. 2009/1021/ES (ECB/2009/28)
Nuo 2015 m. sausio 1 d. (ES) 2015/732 (ECB/2015/20)
Pastaba.

Rekomendacijos skelbiamos:

L II: Tarybos rekomendacijos (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 121, 126 ir 140 straipsniai), Komisijos rekomendacijos (292 straipsnis), Europos Centrinio Banko rekomendacijos (292 straipsnis),
C I: Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Tarybos rekomendacijos, Komisijos rekomendacijos, Europos Centrinio Banko rekomendacijos,
C III: Europos Centrinio Banko rekomendacijos (129 ir 219 straipsniai).
EEE sprendimai, ELPA sprendimai ir rekomendacijos
Akto rūšis Laikotarpis Numeravimas
EEE jungtinio komiteto sprendimas Iki 2014 m. gruodžio 31 d. (numeruoja tik aktą parengusi institucija) Nr. 119/2009
Nuo 2015 m. sausio 1 d. (dvigubas numeravimas) Nr. 159/2014 [2015/94]
ELPA priežiūros institucijos sprendimas Iki 2014 m. gruodžio 31 d. (numeruoja tik aktą parengusi institucija) Nr. 133/09/COL
Nuo 2015 m. sausio 1 d. (dvigubas numeravimas)

Nr. 30/15/COL [2015/1813]

Nr. 226/17/COL [2018/564]

ELPA priežiūros institucijos rekomendacija Iki 2014 m. gruodžio 31 d. (numeruoja tik aktą parengusi institucija) Nr. 119/07/COL
Nuo 2015 m. sausio 1 d. (dvigubas numeravimas) Nr. N/15/COL [2015/N]

Akto struktūra

Akto struktūra
Atnaujinta: 2021 6 1
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis