ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

3.5. Sąrašai

3.5.1. Sąrašo punktų pateikimas

1. Kai prieš įvairius sąrašo punktus rašoma įžanginė formuluotė, jos pabaigoje dedamas dvitaškis net ir tuo atveju, jei po jos rašomas punktas yra kita įžanginė formuluotė:

Reglamentas (EB) Nr. 1623/2000 iš dalies keičiamas taip:
1)
92 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a)
2 dalis iš dalies keičiama taip:
i)
c punktas pakeičiamas taip:
„c)
gamyklos, kurioje alkoholis perdirbamas į <…>“

2. Sąrašo punktai pirmajame lygyje numeruojami mažosiomis raidėmis, po jų rašomi uždaromieji skliaustai, antrajame lygyje – mažaisiais romėniškais skaitmenimis, po jų rašomi uždaromieji skliaustai, o trečiajame lygyje – arabiškais skaitmenimis, po jų rašomi uždaromieji skliaustai. Įtraukos naudojamos ketvirtajame lygyje.

[Ši direktyva taikoma]:
a)
<…>:
i)
<…>:
1)
<…>:
<…>

Išimties tvarka straipsnyje dėl terminų apibrėžčių ir dalinio pakeitimo nuostatose (žr. 3.3 punktą) punktai pirmajame lygyje numeruojami arabiškais skaitmenimis, po jų rašomi uždaromieji skliaustai, antrajame lygyje – mažosiomis raidėmis, po jų rašomi uždaromieji skliaustai, o trečiajame lygyje – mažaisiais romėniškais skaitmenimis, po jų rašomi uždaromieji skliaustai.

3. Skaičiais ar raidėmis numeruojami sąrašo punktai atskiriami kabliataškiais. Brūkšniais žymimos įtraukos atskiriamos kableliais:

Ši direktyva taikoma:
a)
<…>;
b)
<…>:
i)
<…>;
ii)
<…>;
iii)
<…>:
1)
<…>;
2)
<…>:
<…>,
<…>,
<…>;
(3)
<…>.

4. Lentelėse ar sąrašuose punktų pabaigoje skyrybos ženklai paprastai nededami.

3.5.2. Aktų vardijimas

Nurodant tos pačios rūšies aktus, nei aktą parengusi institucija, nei akto rūšis pakartotinai neminima, jeigu ji yra ta pati:

(1)
Komisijos direktyvos 2003/90/EB (3) ir 2003/91/EB (4) priimtos siekiant užtikrinti, kad veislės, kurias valstybės narės įtraukia į nacionalinius katalogus, atitiktų <…>

<…>

(3)
2003 m. spalio 6 d. Komisijos direktyva 2003/90/EB, nustatanti Tarybos direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio dėl būtiniausiai tikrintinų tam tikrų žemės ūkio augalų veislių požymių ir minimalių tikrinimo reikalavimų įgyvendinimo priemones (OL L 254, 2003 10 8, p. 7).
(4)
2003 m. spalio 6 d. Komisijos direktyva 2003/91/EB, nustatanti Tarybos direktyvos 2002/55/EB 7 straipsnio įgyvendinimo priemones, susijusias su minimaliomis tikrinimo charakteristikomis ir minimaliomis daržovių rūšių tam tikrų veislių tikrinimo sąlygomis (OL L 254, 2003 10 8, p. 11).

Sutarties (-čių) santrumpa (-os) kartojama (-os) prieš kiekvieną numerį, nes ji (jos) yra neatskiriama akto numerio dalis:

<…> reglamentuose (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004, <…>
<…> direktyvos 94/35/EB ir 94/36/EB <…>

Aktus reikėtų minėti chronologine tvarka.

Atnaujinta: 2021 6 1
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis