ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

3.4. Nurodymo tvarka

3.4.1. Sutarčių nurodymo tvarka

Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. (įsigaliojus Lisabonos sutarčiai), Sutarčių minėjimo eilės tvarka (visų pirma nurodomosiose dalyse) yra tokia:

atsižvelgdamas (-a), (-i) į Europos Sąjungos sutartį,
atsižvelgdamas (-a), (-i) į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdamas (-a), (-i) į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,
Pastaba.

Iki 2009 m. lapkričio 30 d. Sutarčių minėjimo eilės tvarka buvo tokia:

atsižvelgdama (-i) į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama (-i) į Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį (EAPB sutartis nustojo galioti 2002 m. liepos 23 d.),
atsižvelgdama (-i) į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama (-i) į Europos Sąjungos sutartį (ši Sutartis dažnai nurodoma paskutinė, tačiau gali būti nurodoma ir pradžioje).

Bendrijų nurodymo tvarka laikui bėgant kito.

1.

Iki 1997 m. pabaigos Bendrijų minėjimo aktuose eiliškumas kiekvienais metais keitėsi tokia tvarka:

E(E)B, Euratomas, EAPB:
1968 m., 1971 m., 1974 m., 1977 m., 1980 m., 1983 m., 1986 m., 1989 m., 1992 m., 1995 m.,
Euratomas, EAPB, E(E)B:
1969 m., 1972 m., 1975 m., 1978 m., 1981 m., 1984 m., 1987 m., 1990 m., 1993 m., 1996 m.,
EAPB, E(E)B, Euratomas:
1970 m., 1973 m., 1976 m., 1979 m., 1982 m., 1985 m., 1988 m., 1991 m., 1994 m., 1997 m.
2.
Nuo 1998 m. iki 2002 m. liepos 23 d. tvarka nesikeitė, ji buvo tokia:
EB, EAPB, Euratomas
3.
Nuo 2002 m. liepos 24 d. (pasibaigus EAPB sutarties galiojimo laikui) iki 2009 m. lapkričio 30 d. Bendrijos buvo minimos tokia tvarka:
EB, Euratomas
4.
Nuo 2009 m. gruodžio 1 d.:
ES, Euratomas

Pavadinimai „Europos ekonominė bendrija“ ir „Europos bendrija“ buvo vartojami šiais atvejais:

Europos ekonominė bendrija arba EEB – aktuose, priimtuose iki 1993 m. lapkričio 1 d.,
Europos bendrija arba EB – aktuose, priimtuose nuo 1993 m. lapkričio 1 d.
Sutarčių nurodymas

Pirmą kartą nurodant Sutartis rašomas jų ilgasis pavadinimas.

Toliau nurodant Sutartis rašoma:

1)
žodis „Sutartis“, jeigu tekste nurodoma tik viena Sutartis;
2)
kuo išsamesnis pavadinimas, jei nurodomos kelios Sutartys. Kitais atvejais vartojamos Sutarčių santrumpos:
ES sutartis – Europos Sąjungos sutartis,
SESV – Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo,
EB sutartis – Europos bendrijos steigimo sutartis,
Euratomo sutartis – Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis,
EAPB sutartis – Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis.
Pastaba.
Sutarčių straipsniai buvo pernumeruoti 1999 m. (įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai) ir 2009 m. (įsigaliojus Lisabonos sutarčiai). Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas nurodo tiek ankstesnius, tiek vėlesnius straipsnių numerius, atsižvelgdami į tai, kurią redakciją nori nurodyti.

3.4.2. Autorių nurodymo tvarka

Oficialiojo leidinio antraštėse ir skyriuose (L ir C serijose) laikomasi tokios autorių nurodymo tvarkos:

Valstybių narių vyriausybių atstovai,
Taryba ir valstybių narių vyriausybių atstovai,
Europos Parlamentas,
Europos Vadovų Taryba,
Europos Parlamentas ir Taryba,
Taryba,
Europos Komisija,
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas,
Europos Centrinis Bankas,
Audito Rūmai,
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai,
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas,
Europos regionų komitetas,
Europos investicijų bankas,
Europos ombudsmenas,
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas,
įstaigos,
tarptautiniais susitarimais įsteigti organai.

L serijos III skyriuje ir C serijos IV skyriuje „Pranešimai, susiję su Europos ekonomine erdve“ laikomasi tokios nurodymo tvarkos:

EEE jungtinis komitetas,
ELPA priežiūros institucija,
ELPA valstybių nuolatinis komitetas,
EEE konsultacinis komitetas,
ELPA teismas.

Dėl institucijų, organų ir įstaigų pavadinimų protokolinės tvarkos žr. 9.5 punktą.

3.4.3. Šalių nurodymo tvarka

Šalių pavadinimai, jų trumposios formos ir nurodymo tvarka pateikiama 7.1 punkte ir A5 bei A6 prieduose.

Pastaba.
Nurodant tarptautinius susitarimus, turi būti nurodomas tas valstybės, kurios pavadinimas pakeistas, pavadinimas, kuris galiojo nurodytų aktų pasirašymo metu, o ne naujasis pavadinimas.

3.4.4. Kalbų ir daugiakalbių tekstų nurodymo tvarka

Kalbų pavadinimai, jų santrumpos ir kalbų bei kalbinių versijų pateikimo tvarka nurodyta 7.2 punkte.

3.4.5. Valiutų nurodymo tvarka

Valiutų pavadinimai, jų santrumpos ir pateikimo tvarka nurodyta 7.3 punkte ir A7 priede.

Nuorodų į valiutą rašymo taisyklės nurodytos 7.3.3 punkte.

Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis