ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

1.3.2. Dokumentų numeravimas

Paskelbimo numeris

Po C serijoje skelbiamų dokumentų pavadinimo rašomas Leidinių biuro suteiktas paskelbimo numeris. Šį numerį sudaro:

a)
paskelbimo metai:
i)
nuo 1999 m. sausio 1 d. – visi keturi skaitmenys;
ii)
iki 1998 m. gruodžio 31 d. – paskutiniai du skaitmenys;
b)
Oficialiojo leidinio numeris;
c)
numeris, nurodantis dokumento paskelbimo Oficialiajame leidinyje eilės tvarką:
98/C 45/01
2010/C 2/08

Šis numeris rašomas po pavadinimu centre skliaustuose. Turinyje šis numeris rašomas paraštėje be skliaustų.

Specialusis numeravimas

Tam tikrų dokumentų numeris įtraukiamas į jų pavadinimą:

Tarybos pozicijos, priimtos laikantis įprastos teisėkūros procedūros:
Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija (ES) Nr. 11/2010
Pastaba.
Anksčiau, laikantis bendro sprendimo procedūros, buvo priimamos Tarybos bendrosios pozicijos, pvz.:
Tarybos bendroji pozicija (EB) Nr. 14/2005
valstybės pagalba:
valstybės pagalba C 32/09
Pastaba.
Atkreipkite dėmesį į numeravimą: C 55/99, C 55/2000 (keturi skaitmenys rašomi tik 2000), C 55/01…
Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo arba Tarnautojų teismo bylos:
byla C-187/10 (Teisingumo Teismas)
byla T-211/10 (nuo 1989 11 15 – Bendrasis Teismas)
byla F-29/10 (nuo 2005 07 23 iki 2016 08 31 – Tarnautojų teismas)
iki 1989 m. lapkričio 15 d. (taikoma tik Teisingumo Teismui): byla 84/81
Pastaba.
2004 m. įsteigtas Tarnautojų teismas nustojo vykdyti veiklą 2016 m. rugsėjo 1 d., kai jo jurisdikcija buvo perduota Bendrajam Teismui.
Audito Rūmų specialiosios ataskaitos ir nuomonės:
Nuomonė Nr. 01/2022 (iki 2022 m. sausio 1 d.: Nuomonė Nr. 1/2021)
Specialioji ataskaita Nr. 02/2022 (iki 2022 m. sausio 1 d.: Specialioji ataskaita Nr. 2/2021)
ELPA teismo bylos:
byla E-5/10
pranešimas apie atvirą konkursą (C … A serija):
EPSO/AD/177/10
pranešimas apie laisvą darbo vietą:
COM/2010/10275
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos sprendimai:
2015 m. gruodžio 17 d. (2016 m. kovo 9 d. atnaujinta įrašius nedidelius techninius paaiškinimus) Sprendimas Nr. H8 dėl Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos Techninės duomenų tvarkymo komisijos darbo metodų ir sudėties
agentūrų taisomieji biudžetai:
Europos vaistų agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas
kvietimai teikti paraiškas:
Kvietimas teikti paraiškas IX-2011/01 „Dotacijos Europos politinėms partijoms“
Pastaba.
Iki 2002 m. liepos 23 d. (EAPB sutarties galiojimo pabaiga) buvo skelbiami Tarybos pritarimai:
Pritarimas Nr. 22/96
Pritarimas Nr. 6/2002
Atnaujinta: 2022 7 28
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis