ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

1.2.2. Aktų numeravimas

Aktus numeruoja Leidinių biuras.

Numeravimas

Akto numerį sudaro trys dalys, dėstomos tokia tvarka:

skliausteliuose rašoma srities santrumpa („ES“ – Europos Sąjunga, „Euratomas“ – Europos atominės energijos bendrija, „ES, Euratomas“ – Europos Sąjunga ir Europos atominės energijos bendrija, „BUSP“ – bendra užsienio ir saugumo politika),
keturiais skaitmenimis rašomi paskelbimo metai,
eilės numeris, suteikiamas iš vieno numerių sąrašo neatsižvelgiant į akto rūšį ir sritį ir susidedantis iš reikiamo skaitmenų skaičiaus:

(sritis) YYYY/N

Iki 2015 m. sausio 1 d.

Aktai buvo numeruojami pagal jų rūšį ir tokia numeracija išlaikoma darant nuorodas į šiuos aktus.

Pagrindiniai principai
a)
Santrumpa „Nr.“ vartojama, kai eilės numeris rašomas prieš metus:
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 16/2010
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 284/2010/ES

Tačiau santrumpa „Nr.“ nevartojama, kai metai rašomi prieš eilės numerį:

Komisijos sprendimas 2010/300/ES
b)
Metai rašomi keturiais skaitmenimis (iki 1999 m. sausio 1 d. buvo rašomi dviem skaitmenimis):
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 23/1999
Tarybos sprendimas 2010/294/ES
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2820/98
Pastaba.

Srities santrumpos kito priėmus naujas Sutartis ar Sutarčių pakeitimus:

iki 1993 m. lapkričio 1 d. vartojamos santrumpos „EEB“, „EAPB“, „Euratomas“,
nuo 1993 m. lapkričio 1 d. (įsigaliojus Mastrichto sutarčiai) „EEB“ tapo „EB“. Atsiranda santrumpos „BUSP“ (bendra užsienio ir saugumo politika), „TVR“ (teisingumas ir vidaus reikalai) ir „VNK“ (valstybių narių pasirašyta konvencija),
nuo 2002 m. liepos 24 d. (pasibaigus EAPB sutarties galiojimo laikui) santrumpa „EAPB“ nebevartojama,
2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai įvesta santrumpa „ES“, o santrumpa „EB“ nebevartojama. Įsigaliojus Europos Sąjungos sutarčiai santrumpa „BUSP“ išliko, o santrumpos „TVR“ ir „VNK“ nebevartojamos.
Numeravimas

Aktai numeruojami vienos iš bendrų serijų eilės numeriu, o jo dalys dėstomos nuo akto rūšies priklausančia tvarka.

Reglamentai

Šie aktai numeruojami taip: santrumpa (skliaustuose), eilės numeris ir metai:

Reglamentas (ES) Nr. 641/2010

Ilgainiui reglamentų numeravimas kito. Numeruota taip:

nuo 1952 m. iki 1962 m. gruodžio 31 d.:
Reglamentas Nr. 17
nuo 1963 m. sausio 1 d. iki 1967 m. gruodžio 31 d. (prie numerio pridėta nuoroda į atitinkamą (-as) sutartį (-is) ir metai):
Reglamentas Nr. 1009/67/EEB
nuo 1968 m. sausio 1 d. (pakeista sutarties nuorodos vieta):
Reglamentas (EEB) Nr. 1470/68
Direktyvos

Direktyvos numeruojamos taip: metai, eilės numeris ir santrumpa:

Tarybos direktyva 2010/24/ES

Nuo 1992 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. priimtoms direktyvoms numerius suteikdavo Tarybos generalinis sekretoriatas.

Kai kurių senesnių direktyvų pavadinimuose vartojamos kelintinių skaitvardžių įvardžiuotinės formos:

Pirmoji Tarybos direktyva 73/239/EEB
Sprendimai

Pagal L I procedūrą paskelbti sprendimai numeruojami taip: eilės numeris, metai ir santrumpa:

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 477/2010/ES

Pagal teisėkūros procedūrą priimtiems sprendimams suteikiami numeriai iš to paties numerių sąrašo, kaip ir reglamentų (Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 477/2010/ES, Komisijos reglamentas (ES) Nr. 478/2010, Komisijos reglamentas (ES) Nr. 479/2010 ir t. t.).

Pagal L II procedūrą paskelbti sprendimai numeruojami taip: metai, eilės numeris ir santrumpa

Tarybos sprendimas 2010/294/ES
Biudžetas

Galutinai priimtas bendrasis biudžetas ir taisomieji biudžetai turi numerį, kuris nurodomas turinyje ir antraštiniame lape (pavyzdžiui, 2010/117/ES, Euratomas), tačiau necituojamas nuorodose.

Dvigubas numeravimas

Kai kurie aktai gali turėti du numerius:

Leidinių biuro suteiktą numerį (pavyzdžiui, (ES) 2015/299),
aktą priėmusios institucijos numerį (pavyzdžiui, ECB/2015/5, ATALANTA/4/2015 ir pan.).

Europos Centrinio Banko aktuose ir dokumentuose, taip pat Politinio ir saugumo komiteto sprendimuose institucijos suteiktas numeris rašomas skliaustuose po pavadinimo:

Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/299 <…> (ECB/2015/5)
Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/711 <…> (ATALANTA/4/2015)

Kai kuriuose aktuose Leidinių biuro suteiktas numeris neapima srities ir rašomas laužtiniuose skliaustuose po pavadinimo. Tai – remiantis tarptautiniais susitarimais įsteigtų tarybų ir komitetų (pvz., AKR ir ES ambasadorių komiteto) sprendimai, aktai, susiję su Europos ekonomine erdve (EEE) arba su Europos laisvosios prekybos asociacija (ELPA), ir Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės:

AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 1/2015 <…> [2015/1909]
EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 159/2014 <…> [2015/94]
ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 226/17/COL <…> [2018/564]
Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 78 <…> [2015/145]
Iki 2015 m. sausio 1 d.

Aktai, susiję su Europos ekonomine erdve (EEE) arba su Europos laisvosios prekybos asociacija (ELPA), ir Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) reglamentai turi tik numerį, kurį suteikia aktą parengusi institucija.

Nenumeruojami aktai ir kiti tekstai

Kai kurie aktai ir tekstai nenumeruojami, pavyzdžiui:

prie sprendimų pridedami tarptautiniai susitarimai (žr. 1.2.3(b) punktą „L II. Ne teisėkūros aktai“),
informacija, susijusi su tarptautinio susitarimo įsigaliojimo data (tik L serijoje skelbiama informacija),
klaidų ištaisymas.
Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis