ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

Įvadas

Institucijų leidinių rengimo vadovo ištakos glūdi 1993 m. išleistame Leidinių rengėjų vademekume. 1997 m. vadovas buvo paskelbtas vienuolika kalbų, o paskui jų padaugėjo iki dvidešimt keturių. Tai unikalus kalbinių redakcijų derinimo rezultatas, nes vadovą rengė daug kalbinių grupių. Juo turėtų būti remiamasi rengiant rašytinius tekstus visose Europos Sąjungos institucijose, organuose ir įstaigose.

Rengiant šį vadovą buvo suburtas Tarpinstitucinis valdymo komitetas, jis paskyrė kiekvienos institucijos ir kalbos atstovus. Šie atstovai dirba vadovaujami Leidinių biure veikiančios koordinavimo grupės.

Kartais praktika skiriasi. Bandymas ją suderinti grindžiamas institucijų daugiakalbystės principu, pagal kurį visomis oficialiosiomis kalbomis parengti tekstai turi ne tik atitikti kiekvienos kalbos ypatumus, bet ir būti palyginami.

Pirmoje vadovo dalyje pateikiamos Oficialiajame leidinyje skelbiamų tekstų privalomosios rengimo taisyklės, antroje – bendro pobūdžio leidinių techniniai ir redagavimo standartai. Be to, ketvirtoje vadovo dalyje pateikiamos atitinkamos kalbos taisyklės, o trečioje – visoms 24 oficialiosioms kalboms bendros darbo taisyklės. Ši vadovo dalis – tikrasis visų institucijų visomis kalbomis rengiamų tekstų tolesnio derinimo pagrindas.

Vadove nustatytos bendros taisyklės iš esmės yra viršesnės už kitur nustatytas ar anksčiau taikytas taisykles; jos turi būti taikomos visuose rašytinės procedūros etapuose.

Šiuo Institucijų leidinių rengimo vadovu visų pirma siekiama skatinti aktyvią visų jo naudotojų sąveiką, nes tokio pobūdžio dokumentas turi būti nuolat atnaujinamas. Todėl vadovo autoriai kviečia visus siųsti naudingą informaciją, pranešti apie kiekvieną klaidą ar praleidimą ir teikti pasiūlymus adresu:

Office des publications de l’Union européenne (Europos Sąjungos leidinių biuras)
Coordination «Code de rédaction» („Leidinių rengimo vadovo“ koordinavimas)
A.1, MER 197/199/199 A
2, rue Mercier
L-2985 Liuksemburgas
LIUKSEMBURGAS

El. paštu galima kreiptis:

bendraisiais klausimais
(OP-ISG-coordination@publications.europa.eu),
su lietuvių kalba susijusiais klausimais
(OP-CODE-DE-REDACTION-LT@publications.europa.eu).
Atnaujinta: 2022 2 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis