ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

Įžanga

Užtikrinti informacijos visomis kalbomis sklaidą – Europos Sąjungos prioritetas ir gyvybiškai svarbus uždavinys.

Mažai težinoma, koks didelis ir sudėtingas darbas atliekamas įgyvendinant šį uždavinį. Dokumentų, kuriuos reikia paskelbti įvairiomis kalbomis, nuolat daugėja, todėl šis uždavinys būtų neįveikiamas, jei ne nuolatinė naudojamų technologijų pažanga ir racionalizavimo priemonės.

Institucijų leidinių rengimo vadovas – viena tokių priemonių. Šis dokumentas, kurio pirmtakas – 1993 m. Leidinių rengėjų žinynas, buvo parengtas po ilgų diskusijų, kuriose aktyviai dalyvavo visos Europos Sąjungos institucijos. Suvienodinti tokiam dideliam kalbų skaičiui taikomus kalbinius reikalavimus atrodė utopija. Nepaisant to, šis sunkus darbas užbaigtas sėkmingai, o jo rezultatas – Institucijų leidinių rengimo vadovas – 24 oficialiosiomis kalbomis pateikiamas internete (https://publications.europa.eu/code//).

Dvidešimt keturioms kalbinėms bendruomenėms pavyko nustatyti bendrą darbo tvarką ir taip užtikrinti, kad visomis kalbomis būtų formuojamas vienodas Europos Sąjungos institucijų įvaizdis visuomenėje. Šis leidinys laiduoja įvairių kalbinių grupių, institucijų, organų ir decentralizuotų įstaigų, kurių pastaraisiais metais padaugėjo, darnų darbą ir įrodo, kad daugiakalbystė nebūtinai yra kliūtis. Europoje siekiama pateisinti visų lūkesčius. Naudojantis šia priemone pavyko sutelkti kalbinius Europos išteklius – skirtybė tapo visų Europos Sąjungos tekstų rengėjų vienybės garantu.

Visos Europos Sąjungos institucijos, organai ir įstaigos privalo atsižvelgti į Institucijų leidinių rengimo vadovo komiteto nutarimus, o Leidinių biuras turi prižiūrėti, kad jie būtų įgyvendinami. Vadovautis Institucijų leidinių rengimo vadovu – tai formuoti piliečių labui pasiryžusios dirbti Europos įvaizdį: užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos piliečių gimtąja kalba ir kad visus pasiektų ta pati informacija.

Martine REICHERTS
Leidinių biuro
generalinė direktorė

Pastaba.
Šio teksto originalas paskelbtas prancūzų kalba.
Atnaujinta: 2013 7 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis