ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

10.7. Egyéb

10.7.1. Helyesbítések formája

1.
Szövegrész módosulása:

Helyesbítés a monenzin-nátrium (Coxidin) takarmány-adalékanyagként
való engedélyezéséről szóló, 2007. február 5-i 109/2007/EK bizottsági rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 31., 2007. február 6.)

A 8. oldalon, a mellékletben, a táblázat első oszlopában, az „Adalékanyag nyilvántartási száma” fejléc alatt:

a következő szövegrész: „E 1701”
helyesen: „5 1 701”.
2.
Egy jogszabály újramegjelentetése:

Helyesbítés az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott közösségi
pénzügyi hozzájárulásról (2007–2010) szóló, 2006. december 21-i 1968/2006/EK tanácsi rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 409., 2006. december 30.)

Az 1968/2006/EK rendelet helyesen:

A TANÁCS 1968/2006/EK RENDELETE

(2006. december 21.)

az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról
(2007–2010)
[…]

3.
A Különkiadásban megjelent jogszabály helyesbítése:

Helyesbítés az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i
1435/2003/EK tanácsi rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 207., 2003. augusztus 18.)
(Magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 280. o.)

A 6. oldalon (magyar nyelvű különkiadás 285. oldal) a 7. cikk (5) bekezdésének utolsó mondatában:

a következő szövegrész: „[…]”
helyesen: „[…]”.
4.
Helyesbítés helyesbítéshez

Helyesbítés a cukor következő gazdasági évre történő átvitelére vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló 65/82/EGK rendelet módosításáról
szóló 948/82/EGK bizottsági rendelethez kiadott helyesbítéshez

(Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 113., 1982. április 27.)
(Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 45. kötet, 254. o.)

A helyesbítés Celex-száma a következőképpen módosul:

a következő szövegrész:
„31982R0948R(01)”
helyesen:
„31982R0948R(04)”.

10.7.2. Halászati körzetek számozása

A halászati körzetek számozása minden nyelvben egységes.

Az alterületeket és körzeteket jelölő római/arab számok után nincs pont, a körzetet jelölő római/arab szám és a betű között nincs szóköz:

ICES V körzet, I alterület, VII alterület
IIa körzet, VIIk körzet, 1A körzet, 3Pn alkörzet

Számokkal jelölt alterület vagy körzet esetén a számok között pont szerepel szóköz nélkül, és az utolsó szám után nincs pont:

31.4 alterület, 34.4.2 körzet

10.7.3. Postacímek írásmódja

A címekben szereplő városok, intézmények, beosztások nevét nem kell lefordítani, a címzett országának megfelelő nyelven hagyjuk:

Commission européenne
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
Direction F – Unité affaires juridiques
Rue de la Loi 200
1049 Bruxelles
BELGIQUE

10.7.4. Szabványokra történő hivatkozások

A szabványokat az alábbi módon írjuk:

A szabványszám és a kiadás évét jelölő szám között kettőspont van, a betűjel és a szabványszám közé szóközt írunk:
ISO 10002:2004 szabvány
EN 12345:2000 európai szabvány
EN 1177:1997 „Ütéscsillapító játszótéri talajok. Biztonságtechnikai követelmények és vizsgálati módszerek” szabvány
A szabványszámban a szabványsorozat számát és a rész számát („lapszámot”) kötőjel választja el egymástól. Átvett szabvány esetén az egyes betűjelek közé szóközt írunk:
MSZ EN ISO 1999-1:2000
A jelzet után a „szabvány”, „nemzetközi szabvány” stb. megjelölés kitehető, de ez nem kötelező. Egyformán alkalmazhatók az alábbi irásmódok:
EN 1990:2002-ben
EN 1990:2002 szabványban
EN 1990:2002 európai szabványban
Az ilyen formájú hivatkozásokat:
ISO code 639
ISO code 3166 alpha-2

magyarul ebben a formában célszerű használni:

az ISO 639 szerinti kód
az ISO 3166 szerinti alpha-2-es kód

10.7.5. Válogatás gyakran előforduló problémás kifejezésekből

5/2007. sz. költségvetés-módosítás

%-kal

AD 14 besorolás

akvakultúra-ágazat

akvakultúra-termék

alkatrész-típusjóváhagyás

alkatrész-típusjóváhagyási

állategészségügy

állategészségügyi

A-vitamin-tartalom

az OLAF felügyelőbizottsága

bizonyításfelvétel

büntetőeljárás

Cotonouban, cotonoui

EGT Vegyes Bizottság

EGT-vonatkozású szöveg

EK-típusjóváhagyás

EK-alkatrész-típusjóváhagyási

élelmiszer-biztonság

élelmiszer-biztonsági

Élelmiszersegély-egyezmény

életbelépés

e-mail-cím

EPSO/AD/26/05 nyílt versenyvizsga

érvénybelépés

észszerű

euromediterrán

Európai Csalás Elleni Hivatal

EUR-val

feldolgozóhajó

feldolgozóüzem

figyelembevétel

forgalomba hozatal

forgalombahozatali

franciabekezdés

Frissgyümölcs- és Frisszöldség-piaci Irányítóbizottság

hatálybalépés

helybenhagy (’jóváhagy’)

helyt ad

hivatalba lépés

hosszú távú

hozzáadottérték-adó

HUF-fal

humánerőforrás

jóhiszeműség

keresőtevékenység

kézhez vesz

kézhezvétel

kis méretű

kkv-k

középtávú

különjelentés

letétbe helyezés

munkaerő-felvétel

nagy méretű

nagyratörő

nemnemesfém

nemvasfém

Nómenklatúra-bizottság

nyilvántartásba vétel

piacra lépés

referencia-módszer

rövid távú

státusz

szolgálatba lépés

teljes körű

teljeskörűen

típusjóváhagyás

típusjóváhagyási

Trinidad és Tobagó-i

Vámkódexbizottság

víziállat

Utolsó frissítés: 2019. 6. 27.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal