ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

Az Európai Unió Bíróságának kiadványai:
EU:C:2005:446

Nem az Európai Unió Bírósága által megjelentetett kiadványok:
ECLI:EU:C:2005:446

5.9.3. Hivatkozás a Bíróság és a Törvényszék határozatainak alapjául szolgáló ügyekre

Az Európai Unió Bíróságának kiadványai

Elektronikus EBHT

Az Európai Unió Bírósága bevezette az ítélkezési gyakorlatra való hivatkozás új formáját. Az új hivatkozási forma a (magát az „ECLI” rövidítést nem tartalmazó) ECLI-azonosítóból, a határozat általános elnevezéséből és az ügy nyilvántartásba-vételi számából tevődik össze, és az 1954 óta előfordult valamennyi ügyre alkalmazni kell. E hivatkozási módot az Unió egyes igazságszolgáltatási fórumai 2014 első féléve során fokozatosan kezdték alkalmazni, majd azt e fórumok 2016 folyamán egymás között harmonizálták:

2005. július 12-i Schempp ítélet, C-403/03, EU:C:2005:446, 19. pont

Amennyiben a határozatot nem teljes terjedelmében tették közzé az Európai Bírósági Határozatok Tárában, a hivatkozás kiegészül a „nem tették közzé” megjegyzéssel:

2007. június 6-i Walderdorff kontra Bizottság ítélet, T-442/04, nem tették közzé, EU:T:2007:161
További információ

Az Európai Unió Bíróságának honlapja: Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/hu)

Európai esetjogi azonosító (ECLI)

Lásd a 4.5. pontot.

Papíralapú EBHT

Az ügyeket nyomtatott változatban vagy Az Európai Bíróság és a Törvényszék Határozatainak Tárában adták ki (2011-ig), vagy a Határozatok Tára – Közszolgálati ügyek című kiadványban (2009-ig).

Az ügyekre való hivatkozásoknál a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék saját publikációiban (például az Európai Bírósági Határozatok Tárában) rövidített, belső használatú formulát használt, amely franciául nem említi meg az évszámot, de magyarul (és angolul stb.) igen:

az 52/84. sz., Bizottság kontra Belgium ügyben 1986. január 15-én hozott ítélet 12. pontja (EBHT 1986., 89. o.)
a T-45/90. sz., Speybrouck kontra Parlament ügyben 1992. január 28-án hozott ítélet 2. pontja (EBHT 1992., II-33. o.)
a T-3/92. sz., Latham kontra Bizottság ügyben 1994. február 9-én hozott ítélet (EBHT-KSZ 1994., I-A-23. o. és II-83. o.)
Megjegyzés:
A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépését követően az „Európai Közösségek Bírósága” helyett az „Európai Unió Bírósága” elnevezés használatos, az „Elsőfokú Bíróság” neve pedig „Törvényszék”-re változott.

Nem az Európai Unió Bírósága által megjelentetett kiadványok

Az ítélkezési gyakorlatra hivatkozhatnak olyan kiadványokban is, amelyeket nem az Európai Unió Bírósága jelentet meg, például általános jellegű művekben vagy a Hivatalos Lapban közzétett jogi aktusokban (különösen a Bizottság állami támogatással vagy összefonódásokkal kapcsolatos határozataiban stb.).

Mivel az ilyen kiadványok nem a szakembereknek szólnak, a hivatkozásnak kiegészítő információk is részét képezik.

Megjegyzés:
Az Európai Unió Bíróságának a Hivatalos Lapban megjelenő közleményei esetében követni kell a Bíróság hivatkozási szabályait.

2015. január 1-jétől a főszövegben a szerzőknek van némi szabad mozgásterük az ítélkezési gyakorlatra való hivatkozás mikéntjét illetően, az ECLI-azonosítóra hivatkozó lábjegyzetek formátumának azonban egységesnek kell lennie.

Főszöveg

Az ítélkezési gyakorlatra való hivatkozásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a határozat típusa (ítélet, végzés stb.),
a bíróság neve.

A hivatkozás adott esetben kiegészülhet a következő elemekkel:

az ügy általános elnevezése,
a határozat dátuma.
Lábjegyzet

Az egységesített forma mindig tartalmazza a következő elemeket, az alábbi sorrendben:

a bíróság neve,
a határozat dátuma,
a határozat típusa (ítélet, végzés stb.),
az ügy általános elnevezése,
az ügy száma,
a határozat ECLI-azonosítója,
szükség esetén a különösen témába vágó pont(ok).

Az Európai Unió Bírósága 2006-ban megsemmisítette (1) a 304/2003/EK rendeletet […]

(1)
A Bíróság 2006. január 10-i ítélete, Bizottság kontra Parlament és Tanács, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, 60–65. pont.

A 2006. január 10-i, Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Parlament és Tanács ügyben hozott ítéletében (1) az Európai Közösségek Bírósága megsemmisítette a 304/2003/EK rendeletet […]

(1)
A Bíróság 2006. január 10-i ítélete, Bizottság kontra Parlament és Tanács, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, 60. pont.

Ha ugyanazt a határozatot többször is megemlíti a dokumentum, érdemes már az első előfordulásnál eldönteni, hogy a továbbiakban hogyan hivatkozzunk rá:

Az Európai Unió Bírósága 2006-ban hozott ítéletében (1) (a továbbiakban: a Bizottság kontra Parlament és Tanács ítélet) megsemmisítette a 304/2003/EK rendeletet […]
A 2006. január 10-i, Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Parlament és Tanács ügyben hozott ítéletében (1) (a továbbiakban: a 2006. január 10-i ítélet) az Európai Közösségek Bírósága megsemmisítette a 304/2003/EK rendeletet […]
Az Európai Unió Bírósága 2006-ban hozott ítéletében (1) (a továbbiakban: a C-178/03. sz. ügyben hozott ítélet) megsemmisítette a 304/2003/EK rendeletet […]

Ez a hivatkozási forma vonatkozik mind a Bíróságnak az EBHT-ban nyomtatott formában közzétett határozataira, mind azokra az újabb határozatokra, amelyek csak elektronikus formában kerültek közzétételre.

Összefoglaló táblázat

A nem az Európai Unió Bírósága által megjelentetett kiadványokban használt hivatkozások (24 nyelven)

Hol található meg az ECLI-azonosító?

Gyorsan megtalálhatjuk bármely határozat ECLI-azonosítóját, ha beírjuk az ügy számát a keresőbe:

az Európai Unió Bíróságának honlapján („Ügyszám” mező) (https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=hu),
az EUR-Lex honlapon („Szöveges keresés” mező) (https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=hu).
Hol található meg az ügy általános elnevezése?

Az ügy általános elnevezését a Bíróság határozza meg.
A név az Európai Unió Bíróságának honlapján elérhető listán található meg (az „Ügyszám szerinti hozzáférés” oldalon) (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/hu). Ezek a listák csak angol és francia nyelven léteznek.

2015. január 1. előtt

A nem a Bíróság által megjelentetett kiadványokban az ítélkezési gyakorlatra való hivatkozás korábban tartalmazta a határozat dátumát és az EBHT évét is, hogy megkönnyítse a bibliográfiai kutatást az olvasó számára, aki nem biztos, hogy tudatában volt a közzététel éve és a határozat meghozatalának éve közötti összefüggésnek:

1989. november 15. előtt:
az 52/84. sz., Bizottság kontra Belgium ügyben 1986. január 15-én hozott ítélet (EBHT 1986., 89. o.) 12. pontja
1989. november 15. óta (a Bíróság és a Törvényszék határozatainak külön közzétételével):
a C-328/90. sz., Bizottság kontra Görögország ügyben 1992. január 30-án hozott ítélet (EBHT 1992., I-425. o.) 2. pontja
a T-45/90. sz., Speybrouck kontra Parlament ügyben 1992. január 28-án hozott ítélet (EBHT 1992., II-33. o.) 7. pontja
1994. január 1-jétől 2005. december 31-ig (csak közszolgálati ügyek):
a T-3/92. sz., Latham kontra Bizottság ügyben 1994. február 9-én hozott ítélet (EBHT-KSZ 1994., I-A-23. o. és II-83. o.) 15. pontja
2006. január 1-jétől 2014. december 31-ig (a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék közszolgálati ügyekben hozott határozatai):
a C-344/05. P. sz., Bizottság kontra De Bry ügyben 2006. november 9-én hozott ítélet (EBHT-KSZ 2006., I-B-2-19. o. és II-B-2-127. o.)
a T-156/03. sz., Pérez-Díaz kontra Bizottság ügyben 2006. június 8-án hozott ítélet (EBHT-KSZ 2006., I-A-2-135. o. és II-A-2-649. o.)
az F-1/05. sz. Landgren kontra ETF ügyben 2006. október 26-án hozott ítélet (EBHT-KSZ 2006., I-A-1-123. o. és II-A-1-459. o.)
Utolsó frissítés: 2020. 8. 10.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal