ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

5.3.2. Copyright

Whole section under revision. New elements in preparation. Meanwhile, see the quick reference guide.

Intézmények és szervek

A copyright egy szerző vagy kiadó kizárólagos joga arra, hogy egy irodalmi vagy művészeti alkotást meghatározott ideig felhasználhasson. Az Unió intézményeinek vagy szerveinek hivatalos kiadványai esetében a szerzői jog nem az egyes intézményeket vagy szerveket, hanem mindig az Európai Unió egészét illeti meg. Ez alól kivételt képeznek a saját jogi személyiséggel rendelkező intézmények (az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap).

A copyright formális követelményeinek eleget teszünk, ha egy kiadvány összes példányán szerepel egy szerzői jogokra vonatkozó információ, amely tájékoztatja a nagyközönséget, hogy az adott mű szerzői jogi védelem alá esik.

© Európai Unió, [év]

A Lisszaboni Szerződés bevezetéséig, azaz 2009. 11. 30-ig:
© Európai Közösségek, [év]

Az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap

Az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap saját jogi személyiséggel és ennek megfelelően saját szerzői joggal rendelkezik:

© Európai Központi Bank, [év]
© Európai Beruházási Bank, [év]
© Európai Beruházási Alap, [év]
Euratom

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés hatálya alá (és az Euratom költségvetési tételbe) tartozó dokumentumok saját copyrighttal vannak ellátva.

© Európai Atomenergia-közösség, [év]

A szerzői jogokra vonatkozó információhoz minősítés járulhat, amely a megkívánt jogvédelem mértékét árnyalja. Ilyen minősítés hiányában a mű teljes mértékben jogvédelem alá esik, a különféle nemzeti jogszabályokban és nemzetközi egyezményekben meghatározott kivételektől eltekintve.

A szerzői jogokra vonatkozó információnak (alatta a nyomtatás helyének megjelölésével: „Printed in [ország]”) tartalmaznia kell az alábbi megfogalmazások egyikét:

a szerzői jogokra vonatkozó információ önmagában, amely jelzi, hogy a mű teljes egészében jogvédelem alá esik:
© Európai Unió, [év]
Printed in [ország]
a szerzői jogokra vonatkozó információ, minősítéssel ellátva (a többszörözés engedélyezése):
© Európai Unió, [év]
A többszörözés a forrás feltüntetése esetén engedélyezett.
Printed in [ország]
Európai Bizottság (a dokumentumok további felhasználása)

A Bizottság dokumentumainak további felhasználását a 2011. december 12-i 2011/833/EU határozat szabályozza.

Amennyiben a dokumentumok további felhasználásra kerülhetnek, tanácsos az alábbi megfogalmazást használni:

© Európai Unió, [év]
Engedélyezett további felhasználás
Az Európai Bizottság dokumentumainak további felhasználására vonatkozó politikát a 2011/833/EU határozat (HL L 330., 2011.12.14., 39. o.) szabályozza.
Printed in [ország]

A fenti határozat értelmében a dokumentumot jegyző szolgálatok ezt még kiegészíthetik az alábbi egy vagy több feltétellel:

a)
a további felhasználást végző köteles megjelölni a dokumentumok forrását:
© Európai Unió, [év]
A további felhasználás a forrás feltüntetése esetén engedélyezett.
Az Európai Bizottság dokumentumainak további felhasználására vonatkozó politikát a 2011/833/EU határozat (HL L 330., 2011.12.14., 39. o.) szabályozza.
b)
a dokumentumok eredeti jelentésének és üzenetének megváltoztatására vonatkozó tilalom;
c)
a Bizottság nem felelős a további felhasználásból eredő következményekért.
A copyright fogalmát az elektronikus kiadványokra, azaz bármely, az interneten közzétett szövegre is alkalmazni kell. Ehhez lásd még a szerzői jogokra vonatkozó oldalt az Europa szerveren (http://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_hu).

Ha a kiadvány tartalmaz olyan elemeket (fényképek, illusztrációk, ábrák és szövegek stb.), amelyek szerzői joga egy harmadik felet illet meg, minden elem esetén egyértelműen meg kell jelölni a forrást és szükség esetén a felhasználás feltételeit. Ilyen elemek felhasználása esetén a dokumentumot készítő szolgálatoknak (intézményeknek, szerveknek, ügynökségeknek) meg kell szerezniük a szerzői jog tulajdonosának írásos engedélyét (lásd az 5.11.2. pontot).

(a)

Decentralizált szervek (ügynökségek)

A decentralizált szervek (ügynökségek; a teljes felsorolás a 9.5.3. pont alatt található) saját jogi személyiséggel rendelkeznek, és ezért ezeket a szerveket mint a szerzői jogok tulajdonosát név szerint meg kell említeni:

© Európai Környezetvédelmi Ügynökség, [év]
Printed in [ország]
© Európai Környezetvédelmi Ügynökség, [év]
A többszörözés a forrás megjelölésével megengedett.
Printed in [ország]
Megjegyzés:
Az Európai Unió Kiadóhivatala, amely fölött a Bizottság igazgatási felügyeletet gyakorol, az „Európai Unió” (2009. november 30-ig: „Európai Közösségek”) megjelöléssel ellátott szerzői jogokra vonatkozó jelzést alkalmazza.
(b)

Az év feltüntetése

Az Európai Unió kiadványainál egy-egy mű meghatározott nyelvű kiadása esetében a jogvédelem az első megjelentetéstől érvényes. A copyright-megjelölésben szereplő év tehát nem valamely eredeti nyelvi változat megjelenésének éve, hanem a kérdéses nyelvi változaté.

Egy műnek valamely adott nyelven való első kinyomtatásakor a megjelenés éve és a copyright éve megegyezik. Utánnyomás esetén a copyright-megjelölés nem változik. Új kiadás esetén azonban – amely új kiadványt eredményez – a copyright-megjelölés évének az új kiadás megjelentetésének évével kell azonosnak lennie.

Ha egy kiadvány formátuma megváltozik (például egy nyomatott kiadványból elektronikus könyv készül), de tartalma változatlan marad, a kiadás éve megegyezik az eredeti kiadványéval. Ha az új kiadásban lényeges változtatások szerepelnek, az első kiadás (a fenti példa esetén ez a nyomtatott kiadvány) megjelenésének éve mellett az új kiadvány (elektronikus könyv) kiadásának időpontját is fel kell tüntetni.

Utolsó frissítés: 2017. 6. 19.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal