ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

4.4. A Kiadóhivatal által használt azonosítók

Az Európai Unió intézményei, szervei, hivatalai és egyéb szervezetei által megjelentetett kiadványok alábbi azonosítóinak hozzárendelése a kiadványokhoz 2001 óta a Kiadóhivatal mint hivatalos szerv feladata: ISBN (könyvek nemzetközi szabványos azonosító száma), ISSN (sorozatok és más időszaki kiadványok nemzetközi szabványos azonosító száma) és DOI (Digital Object Identifier, digitális objektumazonosító). E nemzetközi azonosítók célja a kiadványoknak az egész világon érvényes egyedi és kizárólagos jelzéssel történő ellátása. Ezenfelül a különböző hordozókon (papír, elektronikus, CD/DVD stb.) megjelenő egyes termékek (könyvek, brosúrák, plakátok stb.) belső azonosítót (katalógusszám) is kapnak.

Az azonosítók hozzárendelése érdekében a kiadványok szerzőjének minősülő szolgálatoknak a kiadványokat két-két fizikai példányban kell benyújtaniuk a Kiadóhivatalhoz, valamint el kell küldeniük az elektronikus (PDF) változatot is.

Minden egyes kiadási kérelem esetében a Kiadóhivatal automatikusan rendeli a kiadványhoz az azonosítókat.

4.4.1. Könyvek nemzetközi szabványos azonosító száma (ISBN)

A Kiadóhivatal minden monográfia jellegű kiadványt (lásd a 4.3.1. pontot) nemzetközi szabványos azonosító számmal (ISBN) lát el.

Az ISBN hozzárendelése az érintett mű szerzői jogai, illetve tartalma tekintetében jelentőséggel vagy jogi erővel nem bír.

Az ISBN-nek egy adott termékhez történő hozzárendelését követően a szám nem módosítható, nem cserélhető, és nem használható fel újra.

Egyedi ISBN-re van szükség:

egy kiadvány minden egyes nyelvi változata esetén,
egy kiadvány különböző hordozókon megjelenő változatai esetén (különböző formátumú [PDF, HTML stb.] változatokban megjelenő és elérhető kiadványok minden egyes változatának önálló ISBN-nel kell rendelkeznie),
egy termék egy vagy több részét érintő jelentős változásokat tartalmazó önálló kiadvány esetén, valamint akkor, ha a módosítás a címet érinti; ezzel szemben nem kell önálló ISBN-t rendelni azokhoz a termékekhez, amelyeknek kiadása, formája és kiadója nem változott, ha csak a kiadvány ára módosult, illetve ha a szóban forgó termék csak kismértékben, például a nyomdahibák javítása erejéig változott,
egy termék bármilyen formai (kötött könyv, kartonált könyv, online változat stb.) módosítása esetén.

Többkötetes kiadványok esetén az egyes kötetek saját ISBN-t kapnak, a teljes kiadványhoz pedig egy összkiadásra vonatkozó ISBN-t rendelnek. Az egyes kötetek címoldalának verzóján az összkiadásra vonatkozó ISBN-t és az egyes kötetek saját ISBN-jét is fel kell tüntetni.

Megjegyzés:
ISBN a művek egyes fejezeteihez is rendelhető, ha a fejezet önálló egészet alkot. A monográfia jellegű kiadványok önálló részei (például egy fejezet), valamint az időszaki kiadványokról készített önálló levonatok vagy külön is hozzáférhetővé tett cikkrészletek szintén rendelkezhetnek saját ISBN-nel.

Amennyiben egy kiadványt két kiadó együtt vagy közösen jelentet meg, azt mindkét kiadó elláthatja saját ISBN-jével, és a számot feltüntetheti a copyrightoldalon. A kiadványon ugyanakkor vonalkód formájában egyetlen ISBN-t kell feltüntetni.

ISBN-nel kell ellátni a meghatározott ideig megjelenő (tehát nem határozatlan idejű megjelenésre szánt), cserélhető lapos kiadványokat is. Ezzel szemben a folyamatosan frissített cserélhető lapos (integrálódó) kiadványokhoz vagy azok egyes frissített részeihez nem kell ISBN-t rendelni.

Az ISBN elhelyezése és feltüntetése

2007. január 1-je óta az ISBN, amelyet minden esetben magán a terméken kell feltüntetni, az ISBN előtaggal, majd szóközzel bevezetett, öt részre tagolt 13 számjegyből áll:

1. rész: a „könyvet” mint azonosított cikket meghatározó előtag vagy EAN-kód (európai cikkszám) (a jelenleg választható előtag 978 vagy 979),
2. rész: a csoport azonosító száma (92 = nemzetközi szervezetek),
3. rész: kiadó azonosító száma (szerzői kód),
4. rész: a kiadó saját kiadási gyakorlatán belül a cím azonosító száma,
5. rész: ellenőrző szám.
ISBN 978-92-79-00077-5
Nyomtatott kiadványok

A nyomtatott kiadványokon az ISBN-nek az összes többi azonosítóval együtt a címoldal verzóján kell megjelennie (lásd az 5.3.1. pontban szereplő példát). Ha ez nem lehetséges, akkor a számot a címoldal alján vagy a szerzői jogi nyilatkozatnál kell feltüntetni.

A hátsó borítólap, illetve a védőborító alján szintén szerepelnie kell (lásd a példát az 5.1.1. pontban).

Megjegyzés:
Közös megjelentetés esetén, a társkiadó ISBN-je vonalkód formájában a hátsó borítón és/vagy a védőborítón szintén feltüntethető.
Elektronikus kiadványok és egyéb nem nyomtatott termékformák

Az online kiadványok esetében az ISBN-t a honlapnak a címoldalt vagy annak megfelelőjét megjelenítő és/vagy a szerzői jogi nyilatkozatot tartalmazó részén kell feltüntetni.

Az ISBN-t minden egyéb termék (CD-ROM, DVD stb.) esetén a termékre rögzített címkén kell feltüntetni, illetve ha ez nem lehetséges, akkor a termék bármely állandó csomagolásának (doboz, tasak, rekesz stb.) hátulján.

Az ISBN-nek ezenfelül a termék kiadása által tartalmazott összes metaadatban is szerepelnie kell.

Lásd még: A quick reference guide.

Különböző formátumokban megjelenő kiadvány esetén, ha ezek a formátumok egyetlen csomagban érhetők el, egyetlen ISBN-re van szükség; ha viszont önállóan kerülnek forgalomba, akkor minden változatnak saját ISBN-t kell kapnia. Ezenfelül az egyes változatokon valamennyi ISBN-t együtt fel kell tüntetni, röviden megjelölve a formátumot, a következő példa szerint:

Print
PDF
EPUB
HTML
ISBN 978-951-45-9693-3
ISBN 978-951-45-9694-0
ISBN 978-951-45-9695-7
ISBN 978-951-45-9696-4

Az ISBN-t továbbá minden, a kiadványhoz kapcsolódó anyagon is fel kell tüntetni.

ISBN-nel kapcsolatos hasznos hivatkozások

Nemzetközi ISBN Ügynökség:
https://www.isbn-international.org (en)

ISBN útmutató:
https://www.isbn-international.org/sites/default/files/Hungarian%20Manual.pdf

ISBN – GYIK:
https://www.isbn.org/faqs_general_questions (en)

Az EAN/UCC rendszer:
https://www.gs1.org/ (en)

ISO 2108:2017: könyvek nemzetközi szabványos azonosító száma (ISBN)
https://www.iso.org/standard/65483.html (en)

Az ISO-szabványokat az ISO tagjai jogosultak odaítélni, amelyeknek a listája a következő címen tekinthető meg:
https://www.iso.org/members.html (en)

4.4.2. Időszaki kiadványok nemzetközi szabványos azonosító száma (ISSN)

Az időszaki kiadványok (folytatódó vagy folyamatosan frissített integrálódó kiadványok – lásd a 4.3.2. pontot) azonosítása a Kiadóhivatal által kiutalt nemzetközi szabványos azonosító számmal (ISSN) történik.

Az ISSN hozzárendelése az érintett mű szerzői jogai, illetve tartalma tekintetében jelentőséggel vagy jogi erővel nem bír.

Egyedi ISSN-nel kell ellátni:

egy adott címet teljes élettartama idejére,
minden nyelvi változatot,
minden kiadást (havi, éves stb.) és
minden önálló hordozót.

Többkötetes kiadványok esetén a kulcscím a hozzá tartozó kötetek számától függetlenül egyetlen ISSN-t kap. A monográfiagyűjtemények mint olyanok is kaphatnak ISSN-t (ilyen esetben a gyűjtemény egyes köteteinek is rendelkezniük kell saját ISBN-nel).

Az ISSN állandó jelleggel egy, a kiadvány bejegyzésekor az ISSN-hálózat által létrehozott „kulcscímhez” rendelődik. A kulcscím minden egyes időszaki kiadvány egyedi címe.

Új ISSN-t (és új kulcscímet) kell kiutalni az időszaki kiadvány számára:

a cím jelentős módosulása esetén,
a hordozó változása esetén.

Megfelelő ISSN-t (és ennek megfelelően egyedi kulcscímet) kell kapnia az időszaki kiadványt kísérő minden további mellékletnek és alsorozatnak.

Az ISSN elhelyezése és feltüntetése

Az ISSN két négyjegyű, kötőjellel elválasztott (arab számmal írt) számcsoportból áll, amelyet az ISSN betűszó és egy szóköz előz meg. Az utolsó elem (ellenőrző elem) lehet X:

ISSN 0251-1479
ISSN 1831-855X

Az ISSN-t jól láthatóan fel kell tüntetni a sorozat első részén vagy részében, valamint az összes további részen vagy részben, illetve a folyamatosan frissített integrálódó kiadványok minden egyes változatában.

Ha az ISSN-t egyéb azonosító szám kíséri (például egy gyűjtemény egyik kötete esetén az ISBN), a két számnak a megfelelő előtaggal ellátva (ISBN, ISSN, DOI stb.) együtt kell szerepelnie.

Amennyiben egy időszaki kiadványhoz a különböző címek (például a fő gyűjtemény címe és az algyűjtemények címei) miatt több ISSN is tartozik, akkor a szóban forgó kiadványon egymástól megkülönböztetve – például a teljes vagy rövidített címek zárójelben történő elhelyezésével – valamennyi ISSN-t fel kell tüntetni.

Lásd még: A quick reference guide.

A (különböző ISSN-ekkel és kulcscímekkel rendelkező) különböző hordozókon megjelenő kiadványok esetén – megkülönböztető jeggyel ellátva – az összes kapcsolódó ISSN feltüntethető az időszaki kiadványon, az alábbi példa szerint:

Print
HTML
ISSN 1562-6585
ISSN 1063-7710

A nyomtatott kiadványok esetében az ISSN-nek minden példány borítójának jobb felső sarkában kell szerepelnie, borító hiányában pedig azt egyértelmű és jól látható módon a következő helyek egyikén kell feltüntetni (fontossági sorrendben): címoldal, impresszum, a borító negyedik oldala, kolofonoldal vagy a szerkesztőségi oldalak.

Az elektronikus hordozón (online, CD-ROM-on stb.) megjelenő kiadványok esetében az ISSN a felületnek a címet megjelenítő részén, ennek hiányában a főmenüben és lehetőség szerint a kiadványra rögzített címkéken kell szerepeljen. Ha a terméken vagy annak címkéjén az ISSN-t nem lehet feltüntetni, akkor azt a dobozon kell megjeleníteni.

Az online kiadványok esetén az ISSN-nek a metaadatokban is meg kell jelennie (az azonosító szám mezőjében).

A kapcsoló ISSN (ISSN-L)

Az ISO 3297:2020 (ISSN) szabvány értelmében az időszaki kiadványok a hozzájuk tartozó, különböző hordozókon megjelenő változatok összekapcsolása érdekében a hordozók számától függetlenül egy kapcsoló ISSN-t (ISSN-L) kapnak (az egyes hordozóknak saját ISSN-nel is rendelkezniük kell).

Az ISSN-L két, kötőjellel elválasztott, négyjegyű számcsoportból áll, amelyet az ISSN-L betűszó és egy szóköz előz meg:

ISSN-L 0251-1479

Az ISSN-L-t módosítani kell, ha egy adott kiadvány összes fizikai hordozójának a címe egyidejűleg jelentős mértékben változik. Ebben az esetben minden egyes hordozó új ISSN-t, a hordozók együttesen pedig új ISSN-L-t kapnak.

Az ISSN-nel kapcsolatos hasznos hivatkozások

ISSN Nemzetközi Központ:
https://www.issn.org (en)

ISSN-kézikönyv:
https://www.issn.org2-23364-ISSN-Manual.php (en)

ISO 3297:2020: időszaki kiadványok nemzetközi szabványos azonosító száma (ISSN)
https://www.iso.org/standard/73846.html (en)

Az ISO-szabványokat az ISO tagjai jogosultak odaítélni, amelyeknek a listája a következő címen tekinthető meg:
https://www.iso.org/members.html (en)

4.4.3. Digitális objektumazonosító (DOI)

A DOI (digitális objektumazonosító) a digitális környezetben működő termékazonosítási rendszer, amelynek feladata a hiperhivatkozások állandóságának biztosítása. A következőkhöz tartozhat DOI:

egy kiadvány egésze,
egy fénykép,
egy táblázat,
egy fejezet stb.

Minden DOI egyedi és állandó. Egy dokumentum teljes élettartama idején egyetlen DOI azonosítóval rendelkezik, és ha a dokumentum valamilyen okból megszűnik, a DOI nem használható fel újra.

A DOI-szám egy előtagból és egy perjellel elválasztott utótagból áll. Az azonosítót az alábbi módon kell feltüntetni (a kisbetűs „doi” előtaggal és az utána következő kettősponttal bevezetve, szóközök nélkül):

doi:10.2788/14231

A DOI elhelyezése az ISBN-re és az ISSN-re vonatkozó elvek alapján történik.

A DOI-val kapcsolatos hasznos hivatkozások

Nemzetközi DOI Alapítvány (International DOI Foundation, IDF):
https://www.doi.org (en)

A DOI® kézikönyve (The DOI® Handbook):
https://www.doi.org/hb.html (en)

A DOI névvel kapcsolatos tájékoztató és irányelvek (DOI name information and guidelines):
https://www.crossref.org/education/metadata/persistent-identifiers/doi-display-guidelines (en)

4.4.4. Katalógusszám

A Kiadóhivatal által megjelentetett kiadványok a nemzetközi azonosító számokon felül egy-egy belső azonosítót is kapnak, és ez a katalógusszám.

A katalógusszám a Kiadóhivatal által terjesztési célokból használt belső kiadványkezelő eszköz. Célja többek között a katalógusokban szereplő kiadványok nyilvántartása. Ezenfelül azonosítási kulcsként is használatos különböző informatikai alkalmazásokban.

A katalógusszámot, amennyiben lehetséges, a borító negyedik oldalának jobb felső sarkában, de minden esetben a kiadványon jól látható módon kell feltüntetni.

Utolsó frissítés: 2022. 2. 5.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal