ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

4.2.3. A szöveg előkészítése

Gépelési utasítások

A (papíralapú, CD/DVD-, internetalapú stb.) kiadásra bocsátás előtt a munkaeljárások optimalizálása érdekében feltétlenül be kell tartani a következő szabályokat:

Általános
Folyamatos gépelés (tördelés nélkül).
Sorkizárás nélküli, a sorok végén el nem választott szöveg – még összetett szavak esetében is.
Írásjelek és szóköz: lásd a 6.4. pontot.
A szöveg logikus és egységes kezelése (a dokumentum azonos elemeihez ugyanazokat a paramétereket kell használni).
Különleges
karakterek
A rendelkezésre álló különleges karaktereket kell használni.
Kerülni kell minden átírást („ß” helyett „ss”, „ü” helyett „ue” stb.).
Mindig a billentyűzet 1 és 0 számjegyeit kell használni, tilos helyettük a nagy „I” vagy „O” használata.
A hármaspontot (…) az Alt 0133 vagy Ctrl-Alt-pont (.) kóddal hozzuk létre (ne használjunk egymás után következő három pontot [...]).
Számok
Mennyiséget kifejező számok: ezeket hátulról számított hármas számcsoportok szerint tagoljuk, és az egyes csoportokat szóközzel (el nem váló szóköz), nem pedig ponttal választjuk el egymástól (például: 300 000).
A sorszámnevekben, így az évszámokban vagy az oldalszámokban nem hagyunk közt (például: 1961, 2064. o.).
Tizedes törtek: az egész és a tört közé tizedesvesszőt teszünk (például: 13,6), nem pedig pontot.
A számokra vonatkozó írásszabályok: lásd még a 6.5. és a 10.6.1. pontot.
El nem váló szóközök
Megakadályozzák az egymással összetartozó elemek külön sorba tördelését.
A központozási szabályoknál felsoroltakon kívül (lásd a 6.4. pontot) például a következő esetekben alkalmazzuk:
•sz. HL L• 10•000
•o. HL C• C.•M. Dupont
Megjegyzés:
A Wordben az el nem váló szóköz a Ctrl-Shift-szóköz egyidejű lenyomásával hozható létre.
Ábrák,
képek és
táblázatok
Az ábrákat és képeket külön fájlokban, nagy felbontású formátumban kell csatolni.
A képek és illusztrációk többszörözési és szerzői jogait ellenőrizni kell.
Azt a helyet, ahová a kép/az ábra illesztendő, világos jelöléssel kell jelezni (<KEP1>, <ABRA1>, <TABLAZAT1> stb.).
Az Excel-fájlokat külön kell csatolni.
Idézőjelek
A nyelvnek megfelelő idézőjeleket kell használni.
A magyar nyelvben az idézőjel három szintjét különböztetjük meg (zárójelben a bevitelhez használandó alfanumerikus kód):
elsődleges
(fő idézet)
„…” (Alt 0132/Alt 0148)
másodlagos
(idézeten belüli idézet)
»…« (Alt 0187/Alt 0171)
harmadlagos
(idézeten belüli idézeten belüli idézet)
’…’ (Alt 0146/Alt 0146)
Aposztróf
Az olyan idegen nyelvű szövegekben vagy megjegyzésekben, amelyekben aposztróf szerepel, az Alt 0146 billentyűkombinációval kapott, tipográfiailag helyes alakot kell használni (a használt betűtípustól függően  vagy ’), nem pedig a billentyűzet aposztróf jelét (').
Nagy- és
kisbetűk
Címet soha ne gépeljünk csupa nagybetűvel.
A nagybetűkre is tegyük ki a (hosszú) ékezeteket (Állam, É…, Í…, Ő… stb.).
A nagy- és kisbetűket az ebben a kiadványszerkesztési útmutatóban található szabályoknak megfelelően alkalmazzuk (lásd a 10.2. pontot).
Lábjegyzetek
Kizárólag a References/Insert footnote (hivatkozás/lábjegyzet) funkciót használjuk.
Papíralapú előállításra szánt kéziratban a lábjegyzetszámozás manuális újraformatálása fölösleges, sőt zavaró. Például: A Word 1-es számot generál / a korrektorok (1)-t írnak be. A nyomdász csak a Lábjegyzet funkciót konvertálja; ekkor a megfelelő módon újra kell formatálnia a lábjegyzetszámot e kiadványszerkesztési útmutató konvencióinak megfelelően.
A lábjegyzeteket világosan, arab számjegyekkel kell megszámozni (egyéb jeleket, mint pl. a csillagot vagy betűket csak különleges esetekben szabad használni).
Kerüljük az „idem”, illetve „ibid.” típusú lábjegyzeteket, mert a nyomtatott dokumentum tördelése eltér az eredeti kéziratétól.
A lábjegyzet-hivatkozást (a zárójeleket is beleértve) mindig normál vastagságú, álló betűvel kell írni (dőlt vagy vastag betűvel szedett szövegek vagy címek esetében is).
Gondolatjelek
Felsorolások elemei előtt használjunk hosszú gondolatjelet (Alt 0151) (valamennyi nyelvre érvényes szabály).
A gondolatjel (Alt 0150) esetenként a zárójelet is helyettesítheti.
Címek
Ne manuális formatálást, hanem stíluslapot használjunk.
Külön stíluslap hiányában használjuk a Word stílusait (Heading 1, Heading 2, Normal stb.).
Soha ne írjunk címet csupa nagybetűvel.
Megjegyzés:
Ha a Word stílusait használjuk, a szövegszerkesztés végén automatikusan hozhatunk létre tartalomjegyzéket. Online publikáció céljából PDF-formátumra történő konvertálás esetén e címek automatikusan hiperlinkeket (bookmarks) generálnak, ezek ugyanis nélkülözhetetlenek a hosszú PDF-dokumentumok kényelmesebb online konzultációjához.

További ajánlások

Amikor a kéziratot több részben adják le, a szerzőnek ügyelnie kell arra, hogy az első rész leadásakor már megadja a dokumentum – akár ideiglenes – tartalomjegyzékét; enélkül a korrektorok nem szerezhetnének összbenyomást az anyagról.

A szerzőnek minden kéziratot gondosan ellenőriznie kell, mielőtt elküldi a Kiadóhivatalnak. Szerzői javítások csak kivételesen forduljanak elő; minden esetben tökéletesen világosnak, olvashatónak és pontosnak kell lenniük. Ha az első levonat olvasása nagyszámú javítást eredményez, a dokumentumot újra kell szedni, ami a tördelést is befolyásolja (sőt, adott esetben teljesen felborítja, amiből lavinaszerű változtatások következnek), és ez gyakran további levonatokat és újabb ellenőrzést igényel (ennek következtében eltolódik az előállítási határidő, és megnövekednek a költségek).

Végezetül a lehetőségekhez képest el kell kerülni a heterogén anyagokat, amelyek különböző programokkal létrehozott szövegeket tartalmaznak.

Utolsó frissítés: 2022. 2. 15.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal