ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

3.4. A hivatkozások sorrendje

3.4.1. A Szerződések sorrendje

2009. december 1. (a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése) óta a hivatkozások sorrendje, különösen a bevezető hivatkozásokban, a következő:

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre.
Megjegyzés:

2009. november 30-ig a Szerződések sorrendje a következő volt:

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződésre (az ESZAK-Szerződés 2002. július 23-én lejárt),
tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (e Szerződés gyakran az utolsó, de lehet első is).

A Közösségekre történő hivatkozás sorrendje változott az idők folyamán:

1.

1997 végéig a megfelelő Közösség betűszavas rövid megjelölése a jogi aktusok számában évente változott a következő séma szerint:

E(G)K, Euratom, ESZAK:
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995,
Euratom, ESZAK, E(G)K:
1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996,
ESZAK, E(G)K, Euratom:
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.
2.
1998-tól 2002. július 23-ig a változatlan sorrend a következő volt:
EK, ESZAK, Euratom
3.
2002. július 24-től (az ESZAK-Szerződés lejártát követően) 2009. november 30-ig a sorrend a következő volt:
EK, Euratom
4.
2009. december 1-jétől:
EU, Euratom

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Közösség közti különbségtétel a következő:

Európai Gazdasági Közösség vagy EGK az 1993. november 1. előtt elfogadott jogi aktusokban,
Európai Közösség vagy EK az 1993. november 1-jétől elfogadott jogi aktusokban.
Szerződés-hivatkozások

Az első hivatkozás során a Szerződések teljes megjelölését fel kell tüntetni.

A későbbi hivatkozások során:

ha ugyanabban a szövegben csak egy Szerződésre hivatkozunk, a „Szerződés” szót használjuk,
ha ugyanabban a szövegben több Szerződésre is hivatkozunk, lehetőleg tüntessük fel a Szerződések teljes nevét. Alkalmazható azonban a Szerződések nevének rövidített formája is:
EU-Szerződés vagy EUSZ: az Európai Unióról szóló szerződés,
EUMSZ: az Európai Unió működéséről szóló szerződés,
EK-Szerződés vagy EKSZ: az Európai Közösséget létrehozó szerződés,
Euratom-Szerződés vagy EAK-Szerződés: az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés,
ESZAK-Szerződés: az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés.
Megjegyzés:
1999-ben (Amszterdami Szerződés) és 2009-ben (Lisszaboni Szerződés) a Szerződések cikkeit újraszámozták. Az Európai Unió Bírósága és a Számvevőszék egyedi módon hivatkozik ezekre a cikkekre, attól függően, hogy az egymást követő újraszámozások korábbi vagy későbbi változatára akar-e utalni.

3.4.2. A közzétételi sorrend

A kibocsátók az alábbi sorrendben jelennek meg a Hivatalos Lap (L és C sorozat) rovataiban és alrovataiban:

a tagállamok kormányainak (a Tanács keretében vagy nem a Tanács keretében ülésező) képviselői,
Tanács és a tagállamok kormányainak képviselői,
Európai Parlament,
Európai Tanács,
Európai Parlament és Tanács,
Tanács,
Európai Bizottság,
az Európai Unió Bírósága,
Európai Központi Bank,
Számvevőszék,
az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője,
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság,
Régiók Európai Bizottsága,
Európai Beruházási Bank,
európai ombudsman,
európai adatvédelmi biztos,
hivatalok és ügynökségek,
nemzetközi megállapodások által létrehozott szervek.

Az L III rovatban és a C IV rovat „Az Európai Gazdasági Térséggel kapcsolatos tájékoztatások” alrovatában a közzétételi sorrend a következő:

EGT Vegyes Bizottság,
EFTA Felügyeleti Hatóság,
az EFTA-államok Állandó Bizottsága,
az EGT Tanácsadó Bizottsága,
EFTA-Bíróság.

A protokoll szerinti sorrendet és az intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek különféle megnevezéseit lásd a 9.5. pontban.

3.4.3. Az országok sorrendje

Az országok megnevezését, rövidítését és említésének sorrendjét lásd a 7.1. pontban és az A5. és A6. mellékletben.

Megjegyzés:
Ha olyan állammal kapcsolatos nemzetközi megállapodásokra stb. történik hivatkozás, amelynek a neve módosult, a szóban forgó jogi aktus aláírásakor érvényes elnevezést kell használni, és nem szabad azt felcserélni az új elnevezéssel.

3.4.4. A nyelvek és a többnyelvű szövegek sorrendje

A nyelvek és nyelvi változatok nevét, rövidítését és sorrendjét lásd a 7.2. pontban.

3.4.5. A pénznemek

A pénznemek megnevezését, rövidítését és sorrendjét lásd a 7.3. pontban és az A7. mellékletben.

A pénznemekre történő hivatkozás szabályait lásd különösen a 7.3.3. pontban.

Utolsó frissítés: 2020. 8. 10.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal