ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

2.3. Cikkek (rendelkező rész)

Általános szabályok

A rendelkező rész, amely a jogi aktus normatív részét alkotja, cikkekre oszlik. Ha a rendelkező rész egyszerű, és nem szükséges több cikkre felosztani, akkor „egyetlen cikket” foglal magában.

Megjegyzés:
Ha egy jogi aktus egynél több cikket tartalmaz, a cikkek folyamatos számozást kapnak (1. cikk, 2. cikk, 3. cikk stb.). A számozás folyamatos a rendelkező rész elejétől a végéig.

A cikkek részekbe, címekbe, fejezetekbe és szakaszokba csoportosíthatók (lásd a 2.7. pont összefoglaló táblázatát).

A cikk tovább osztható számozott (zárójelek közé foglalt arab számmal jelölt) vagy számozatlan bekezdésekre, albekezdésekre, pontokra, alpontokra, franciabekezdésekre és mondatokra (a cikk különböző részeinek terminológiáját illetően lásd a 2. pontban az ábrát, a 2.7. pontot és az Összefoglaló táblázatok – A jogi aktus cikkének felépítése oldalt).

Utolsó cikk (irányelvek és határozatok)

Az irányelvekben és adott esetben a határozatokban a rendelkező rész utolsó cikke határozza meg a címzetteket.

Irányelvek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

vagy

Ennek az irányelvnek a Szerződéseknek megfelelően a tagállamok a címzettjei.
(Azokban az esetekben, amikor nem minden tagállam címzettje az irányelvnek: például csak azon tagállamok, amelyek pénzneme nem az euró, vagy megerősített együttműködés esetén stb.)

vagy

Ennek az irányelvnek azok a tagállamok a címzettjei, amelyek [például: rendelkeznek az 1. cikk (1) bekezdése szerinti belvízi utakkal].

vagy

Ennek az irányelvnek [a tagállam(ok) teljes neve] a címzettje.

Határozatok

A címzett említése az alábbiak szerint történik:

valamennyi tagállamhoz címzett határozatok:
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

bizonyos tagállamokhoz címzett határozatok:

Ennek a határozatnak a Szerződéseknek megfelelően a tagállamok a címzettjei.

vagy

Ennek a határozatnak [a tagállam(ok) teljes neve] a címzettje(i).

egyes feleknek címzett határozatok:
Ennek a határozatnak [a fél teljes neve és címe] a címzettje.
Megjegyzés:
Ebben az esetben a tagállamok teljes megnevezése (lásd a 7.1.1. pontot) használatos, a protokoll szerinti sorrendben:
Ennek a határozatnak a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Olasz Köztársaság és Románia a címzettje.
Az Európai Központi Bank iránymutatásainak utolsó cikke is megjelöli a címzetteket:
Ez az iránymutatás valamennyi eurorendszer-beli központi bank tekintetében alkalmazandó.
Utolsó frissítés: 2019. 4. 8.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal