ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

1.2.3. Tartalom

(a)

L I – Jogalkotási aktusok

a) Rendeletek

Ezek az Európai Parlament és a Tanács által együttesen elfogadott rendeletek (rendes jogalkotási eljárás) és az e két intézmény valamelyike által, a másik közreműködésével elfogadott rendeletek (különleges jogalkotási eljárás).

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/475 rendelete
a Tanács (EU) 2017/1939 rendelete
b) Irányelvek

Ezek az Európai Parlament és a Tanács által együttesen elfogadott irányelvek (rendes jogalkotási eljárás) és a Tanács által, az Európai Parlament közreműködésével elfogadott irányelvek (különleges jogalkotási eljárás):

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/254 irányelve
a Tanács (EU) 2015/121 irányelve
c) Határozatok

Ezek az Európai Parlament és a Tanács által együttesen elfogadott határozatok (rendes jogalkotási eljárás) és a Tanács által, az Európai Parlament közreműködésével elfogadott határozatok (különleges jogalkotási eljárás):

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/601 határozata
a Tanács (EU, Euratom) 2015/457 határozata
d) Költségvetések

Ebben az alrovatban az Európai Unió általános költségvetését és költségvetés-módosításait teszik közzé, amelyeket a végleges elfogadásukról szóló jogi aktus előz meg:

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének (EU, Euratom) 2015/339 végleges elfogadása
az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 2. számú költségvetés-módosításának (EU, Euratom) 2015/366 végleges elfogadása

Számmal rendelkezik a végleges elfogadásról szóló, azaz az általános költségvetést vagy költségvetés-módosításokat megelőző jogi aktus. Az általános költségvetésnek egyáltalán nincsen száma, míg a költségvetés-módosítások a kibocsátó által adott számmal rendelkeznek (az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 2. számú költségvetés-módosítása).

(b)

L II – Nem jogalkotási aktusok

a) Nemzetközi megállapodások

„Nemzetközi megállapodás” (a továbbiakban: megállapodás) alatt itt az Európai Unió és/vagy az Európai Atomenergia-közösség által kötött megállapodások, a tagállamok által aláírt egyezmények, a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott megállapodások, egyezmények és jegyzőkönyvek, a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött belső megállapodások, a levélváltás formájában létrejött megállapodások stb. értendők.

A fenti értelemben vett megállapodások nem kapnak számot.

Ez az alrovat az alábbiakat tartalmazza:

megállapodásra vonatkozó határozatok, amelyekhez csatolják a megállapodás szövegét:

a Tanács 2014. november 10-i (EU) 2015/209 határozata az Európai Unió és a Feröer szigetek közötti tudományos és technológiai együttműködésről és a Feröer szigeteknek a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramhoz (2014–2020) való társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

megállapodás az Európai Unió és a Feröer szigetek közötti tudományos és technológiai együttműködésről és a Feröer szigeteknek a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramhoz (2014–2020) való társulásáról

a Tanács 2014. április 14-i (EU) 2015/105 határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Azerbajdzsán Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Azerbajdzsán Köztársaság közötti keretmegállapodásról

megállapodásra vonatkozó határozatok, amelyekhez nem csatolják a megállapodás szövegét:
a Tanács 2015. október 1-i (EU) 2015/1796 határozata a Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergia-közösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for Energy által végzett ITER-tevékenységekben való részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megkötéséről
megállapodás hatálybalépésével kapcsolatos tájékoztatások:
Értesítés a Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergia-közösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for Energy által végzett ITER-tevékenységekben való részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás hatálybalépéséről
b) Rendeletek

Ezek a Tanács bizonyos rendeletei (közvetlenül a Szerződéseken alapuló rendeletek és végrehajtási rendeletek), a Bizottság rendeletei (közvetlenül a Szerződéseken alapuló rendeletek, felhatalmazáson alapuló rendeletek és végrehajtási rendeletek) és az Európai Központi Bank rendeletei:

a Tanács (EU) 2015/106 rendelete
a Tanács (EU) 2015/81 végrehajtási rendelete
a Bizottság (EU) 2015/281 felhatalmazáson alapuló rendelete
a Bizottság (EU) 2015/52 végrehajtási rendelete
az Európai Központi Bank (EU) 2015/534 rendelete […] (EKB/2015/13)
c) Irányelvek

Ezek a Tanács bizonyos irányelvei (közvetlenül a Szerződéseken alapuló irányelvek és végrehajtási irányelvek) és a Bizottság irányelvei (közvetlenül a Szerződéseken alapuló irányelvek, felhatalmazáson alapuló irányelvek és végrehajtási irányelvek):

a Tanács (EU) 2015/652 irányelve
a Bizottság (EU) 2015/565 irányelve
a Bizottság (EU) 2015/573 felhatalmazáson alapuló irányelve
a Bizottság (EU) 2015/1168 végrehajtási irányelve
d) Határozatok

Ezek a következő határozatok:

a tagállamok kormányai képviselőinek határozatai, valamint a Tanács és a tagállamok kormányai képviselőinek határozatai, valamint a tagállamok kormányai képviselői által közös megegyezéssel elfogadott határozatok:
a tagállamok kormányai képviselőinek (EU, Euratom) 2015/578 határozata
az Európai Parlament egyes határozatai:
az Európai Parlament (EU) 2015/1614 határozata
az Európai Tanács határozatai:
az Európai Tanács (EU) 2018/509 határozata
az Európai Parlament és a Tanács bizonyos határozatai:
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/468 határozata
a Tanács egyes határozatai (közvetlenül a Szerződéseken alapuló határozatok, beleértve a KKBP határozatokat, és végrehajtási határozatok):
a Tanács (EU) 2015/1025 határozata
a Tanács (EU) 2015/156 végrehajtási határozata
a Tanács (KKBP) 2015/76 határozata
a Bizottság határozatai (közvetlenül a Szerződéseken alapuló határozatok, felhatalmazáson alapuló határozatok és végrehajtási határozatok):
a Bizottság (EU) 2015/119 határozata
a Bizottság (EU) 2015/1602 felhatalmazáson alapuló határozata
a Bizottság (EU) 2015/103 végrehajtási határozata
az Európai Központi Bank határozatai:
az Európai Központi Bank (EU) 2015/299 határozata […] (EKB/2015/5)

Az EKB határozatai már a kibocsátó intézménytől számot kapnak („EKB/2015/5”), ezért ezeket kettős számozással teszik közzé (lásd az 1.2.2. pontot, Kettős számozás).

Megjegyzés:

2009. december 1. előtt a határozatoknak két típusa létezett (ezeket bizonyos nyelvek másként is nevezték). Egyfelől a hagyományos határozatok, amelyeknél a rendelkező rész utolsó cikke megnevezte a címzett(ek)et, és amelyek megjelölésében közzétételi szám szerepelt. Másfelől a „sui generis” határozatok, amelyekben a rendelkező rész bevezető formulája „a következőképpen határozott” volt (és nem „elfogadta ezt a határozatot”). A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével ez a különbségtétel megszűnt.
Bizonyos esetekben azonban a nem címzett határozatok továbbra is úgy jelennek meg, mint a régi sui generis határozatok.

e) Ajánlások

Ezek a Tanácsnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 121., 126., 140. és 292. cikkében említett esetekre vonatkozó ajánlásai, a Bizottság ajánlásai (292. cikk) és az Európai Központi Bank ajánlásai (292. cikk):

a Tanács (EU) 2015/1029 ajánlása
a Bizottság (EU) 2015/682 ajánlása

Az EKB-ajánlások már a kibocsátó intézménytől számot kapnak, ezért ezeket kettős számozással teszik közzé (lásd az 1.2.2. pontot, Kettős számozás).

Az egyéb ajánlásokat a C sorozatban teszik közzé.

f) Iránymutatások

Ezek az Európai Központi Bank iránymutatásai. Ezek a jogi aktusok már a kibocsátó intézménytől számot kapnak („EKB/2015/20”), ezért ezeket kettős számozással teszik közzé (lásd az 1.2.2. pontot, Kettős számozás):

az Európai Központi Bank (EU) 2015/732 iránymutatása […] (EKB/2015/20)
g) Belső szabályzatok és eljárási szabályzatok

Ezek az intézmények és szervek belső és eljárási szabályzatai, mivel a hivatalok belső szabályzatait a C sorozatban teszik közzé.

a Régiók Bizottságának eljárási szabályzata
az Európai Unió Számvevőszékének eljárási szabályzata
a Törvényszék hivatalvezetőjének szóló szolgálati utasítások módosításai

Ha az eljárási szabályzat jogi aktus mellékleteként szerepel, abban az alrovatban kell közzétenni, ahol a jogi aktust:

a Tanács (EU) 2015/354 határozata (2015. március 2.) az Európai Beruházási Bank égisze alatt létrehozott Beruházási Keret Bizottság eljárási szabályzatának elfogadásáról (jogi aktus, amely mellékleteként szerepel az eljárási szabályzat)

A belső szabályzatok és az eljárási szabályzatok nem kapnak számot.

h) Nemzetközi megállapodásokkal létrehozott szervek által elfogadott jogi aktusok

Ebben az alrovatban kerülnek közzétételre a nemzetközi megállapodásokkal létrehozott szervek által elfogadott határozatok, valamint az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) előírásai. Ezek a jogi aktusok két számot kapnak (lásd az 1.2.2. pontot, Kettős számozás).

az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 1/2015 határozata […] [2015/1909]
az EU–Svájc Vegyes Bizottság 1/2015 határozata […] [2015/542]
az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 78. sz. előírása […] [2015/145]
az Európai Közösség és Japán közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrehozott vegyes bizottság 3/JP/2018. sz. […] [2019/347]
i) Intézményközi megállapodások

Intézményközi megállapodások szabályozzák az uniós intézmények közötti tanácskozások és együttműködés egyes aspektusait; e megállapodások az intézmények közötti konszenzus eredményeként jönnek létre, azaz egyfajta közös eljárási szabályzatot alkotnak.

A kontextustól, hatálytól és a hatástól függően az intézmények döntik el, hogy az L vagy a C sorozatban teszik-e közzé e megállapodásokat.

(c)

L III – Egyéb jogi aktusok

Európai Gazdasági Térség

Ezek a következő jogi aktusok:

az Európai Gazdasági Térség (EGT) által elfogadott határozatok:
az EGT Vegyes Bizottság 159/2014 határozata […] [2015/94]
az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) keretében elfogadott jogi aktusok:
az EFTA Felügyeleti Hatóság 226/17/COL határozata […] [2018/564]
az EFTA-államok Állandó Bizottságának 2/2015/SC számú határozata […] [2015/2024]
az EFTA-Bíróság eljárási szabályzata.

Ezek a jogi aktusok, az EFTA-Bíróság eljárási szabályzata kivételével, két számot kapnak (lásd az 1.2.2. pontot, Kettős számozás).

Az EFTA Felügyeleti Hatóság által kibocsátott jogi aktusoknál a számozásban megjelenő évszám csak két számjegyet tartalmaz: 226/17/COL (COL: collège de l’Autorité de surveillance [a Felügyeleti Hatóság testülete]).

(d)

L IV  Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

Ezt a rovatot átmenetileg tartják fenn az EK-, EU- és Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1. előtt elfogadott jogi aktusok közzétételére.

a Tanács 2009. november 30-i 2010/16/KKBP/IB határozata az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmusfinanszírozás felderítésére irányuló program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló megállapodásnak (SWIFT-megállapodás) az Európai Unió nevében történő aláírásáról

Helyesbítések

A helyesbítések mindig e rész végén találhatók, mivel nyelvi változatonként eltérőek lehetnek (ez a Hivatalos Lap egyetlen nem szinoptikus része). A helyesbítések nincsenek számmal ellátva:

Helyesbítés a Régiók Bizottsága egy olasz póttagjának kinevezéséről szóló, 2014. szeptember 4-i (EU) 2015/1509 tanácsi határozathoz
Utolsó frissítés: 2020. 8. 10.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal