ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

9.1.2. Adrese u jednojezičnim dokumentima

Ako su adrese iste strukture u svim jezičnim inačicama publikacije (na primjer, u tablici koja sadržava popis adresa koje su na istoj stranici u svim inačicama), primjenjujemo pravila za višejezične dokumente (vidjeti točku 9.1.3.).

Pošiljke namijenjene zemljama u kojima se piše latinicom

U jednojezičnim dokumentima institucija, tijela te ureda i agencija Europske unije adrese su obično napisane na jeziku publikacije/zemlje otpreme. Posebice to vrijedi za imena gradova i zemalja:

Europska komisija
Predstavništvo u Portugalu
Centar Jean Monnet
1069-068 Lisabon
PORTUGAL

Ipak se podatci koji prethode imenima gradova i zemalja mogu napisati i na jeziku odredišne zemlje. Takvu načinu pisanja adrese treba dati prednost jer je jasniji poštanskim službama odredišne zemlje:

Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet

1069-068 Lisabon
PORTUGAL

Da se izbjegnu problemi tijekom provoza kroz zemlju posrednicu, preporučuje se dodati ime odredišne zemlje (i po mogućnosti grada) na jednom od svjetskih jezika. Na primjer, pošiljka poslana iz Poljske u Njemačku:

Herrn E. Muller
Goethestr. 13
22767 Hamburg
NIEMCY/GERMANY

U dokumentima na bugarskom i grčkom jeziku adrese su napisane latinicom, po mogućnosti na jeziku odredišne zemlje ili na engleskom.

Pošiljke namijenjene trećim zemljama u kojima se ne piše latinicom

Na pošiljkama namijenjenima trećim zemljama u kojima se ne rabi latinično pismo (Kina, Japan, Saudijska Arabija itd.), adresa, posebno ime zemlje, piše se na jednom od svjetskih jezika (često na engleskom). Dio adrese koji se odnosi na ulicu može se napisati jednostavnom latiničnom transliteracijom:

European Commission
Representation in Beijing
15 Dong Zhi Men Wai Daije, Sanlitun
100600 Beijing
CHINA

Pošiljke namijenjene državama članicama u kojima se ne piše latinicom (Bugarska, Grčka i Cipar)

U dokumentima na hrvatskom adrese na pošiljkama za Bugarsku, Grčku ili Cipar pišu se latinicom (s transliteracijom ako je potrebna, npr. imena ulice).

Europska komisija
Predstavništvo u Bugarskoj
Moskovska 9
1000 Sofija
BUGARSKA
Europska komisija
Predstavništvo u Grčkoj
Vassilissis Sofias 2
106 74 Atena
GRČKA
Europska komisija
Predstavništvo na Cipru
Iris Tower, 8th Floor
Agapinoros 2
1076 Nikozija
CIPAR

U dokumentima na bugarskom i grčkom jeziku imena gradova i država moraju biti napisana i latinicom (na engleskom).

Европейска комисия
Представителство
в България
ул. „Московска“ № 9
1000 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
106 74 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Κύπρο
Iris Tower, 8ος όροφος
Αγαπήνωρος 2
1076 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Posebni slučaj regije glavnoga grada Bruxellesa

U dokumentima institucija, tijela te ureda i agencija Europske unije pri pisanju adrese na pošiljkama namijenjenima slanju u dvojezičnu regiju glavnoga grada Bruxellesa treba se držati sljedećih pravila:

Jednojezični dokumenti na francuskom ili nizozemskom
Francuski
(adrese samo na francuskom)


Conseil de l’Union européenne
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles
BELGIQUE
Nizozemski
(adrese samo na nizozemskom)


Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
1048 Brussel
BELGIË
Jednojezični dokumenti na ostalim jezicima EU-a

Prvi dio adrese može se napisati dvojezično ili jednojezično, po mogućnosti na međunarodno poznatom jeziku. No naziv ulice, grada i zemlje mora biti napisan dvojezično:

Conseil de l’Union européenne/
Raad van de Europese Unie
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Council of the European Union
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Adrese u frankofonskim zemljama

U Belgiji, Francuskoj i Luksemburgu nazivi ulica i brojevi pišu se prema različitim načelima koja se moraju poštovati.

BELGIJA
Rue de la Source 200
Broj se piše iza imena ulice (bez zareza).
FRANCUSKA
24 rue de l’Allée-au-Bois
Ime ulice piše se iza broja (bez zareza).
LUKSEMBURG
2, rue Mercier
Ime ulice piše se iza broja (sa zarezom).
Datum zadnje promjene: 16.2.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page