ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

6.4. Interpunkcija i razmaci

Podrobna pravila, dana u tablici dolje, rezultat su međuinstitucijskoga dogovora. Pravila se mogu razlikovati po državama, ali je zbog jasnoće i višejezičnog okruženja valjalo donijeti zajedničke standarde.

  Tipografski znak Prikaz u programu
za obradu riječi
(Word itd.)
Alfanumerički kod Tipografski prikaz
(tiskari i stolno
izdavaštvo)
  (a) Interpunkcija i posebni znakovi
  , xx, xx   xx,■xx (00,00)
  ; xx; xx   xx;■xx
  . xx. Xx   xx.■Xx
  : xx: xx   xx:■xx
  ! xx! Xx   xx!■Xx
  ? xx? Xx   xx?■Xx
  - xx-xx   xx-xx
  xx – xx Alt 0150 xx■–■xx
  / xx/xx   xx/xx
  ( ) xx (xx) xx   xx■(xx)■xx
  [ ] xx [xx] xx   xx■[xx]■xx
(a) „ ” xx xx xx Alt 0132 xx Alt 0148 xx■xx■xx
  ‚ ’ xx xx xx Alt 0130 xx Alt 0146 xx■xx■xx
  % 00•%   00□%
(b) + +•00   +□00
  –•00 Alt 0150 –□00
  ± ±•00 Alt 241 ±□00
  °C (°F) 00•°C   00□°C
  ° 00°   00°
  & xx & xx   xx■&■xx
  xx … xx Alt 0133 ili Ctrl-Alt-točka (.) xx■…■xx
  (b) Bilješke i uputnice na bilješke
(c) xx (1) xx•(1)
(uporabi način za bilješke)
  xx□(1)
(a)
Vidjeti također točke 4.2.3. (navodnici) i 5.10. (interpunkcija u citatima).
(b)
Iznimka: u telefonskim brojevima (vidjeti točku 9.3.) predbroju države prethodi znak „+” bez razmaka (+32 2202020).
(c)
Pri automatskom kreiranju bilježaka nakon umetanja oznake bilješke mnogi programi za obradu riječi ne stavljaju zagrade. U završnoj je fazi nužno staviti znakove za bilješke u zagrade (u dokumentima za objavu to će obaviti tiskar).
Napomena:
■ =
 razmak.
□ =
 nedjeljivi polurazmak.
• =
 nedjeljivi razmak (rabimo ga samo na određenim mjestima, inače se izbjegava jer može prouzročiti teškoće pri tisku).
Datum zadnje promjene: 23.7.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page