ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

5.12. Tablice

Svrha je tablice ilustrirati ili objasniti tekst s više ili manje pojedinosti. Zato moraju biti što jednostavnije i jasnije.

U naslovnim rubrikama u tablici ili u stupcima kratice se mogu uporabiti samo ako nema dovoljno prostora. Također treba izbjegavati pisanje cijelih riječi velikim slovima.

Ako se u cijeloj tablici navodi ista mjerna jedinica, tablični se prikaz može pojednostavniti navođenjem te mjerne jedinice samo jedanput, u kurzivu i u zagradi, desno iznad same tablice. Ako je ta jedinica milijun EUR, treba ju navesti u obliku „u milijunima EUR”, a ne „milijun EUR” ili „milijuni eura” ili slično. Tekst unutar tablica navodi se malim početnim slovom, osim u naslovnim rubrikama.

Za sva dodatna objašnjenja koja se nalaze ispod tablica i koja nisu bilješke preporučuje se navođenje formulacije:

Napomena: n.u. = nije utvrđeno.

Dokumenti s višejezičnim tablicama

Ako su tablice višejezične, različite jezične inačice moraju biti poredane abecednim redom imena službenih jezika u izvornom zapisu (vidjeti točku 7.2.1.).

Datum zadnje promjene: 3.2.2017.
Vrh stranice
Previous pageNext page